การไปเที่ยวบ่อยๆ ช่วยให้สุขภาพดี

คนที่ไม่เคยเที่ยวเลย มักมีโอกาสเป็น โ ร  ค หั  ว ใ จ

มากกว่าคนที่เที่ยวบ่อยๆ มากถึง 30เปอร์เซต์

ในผลการวิจัย การไปเที่ยวบ่อยๆ ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้จริง

จากผลการวิจัยของมหาวิท ย  าลัย Surrey ได้ทำการศึกษาเมื่อปี 2002 พบว่า

คนเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าจะได้ออกไปท่องเที่ยว

แล้วต่อมาเมื่อสมองได้รู้ว่าจะไปเที่ยว สมองจะมีการคาดการณ์และวางแผนล่วงหน้า

ทำให้รู้สึกดีทุกครั้ง เมื่อนึกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

จากข้อมูลในปี 2013 จากการสำรวจความเครียดของ

ชาวอเมริกา American Psychological Association พบว่า

การออกเดินทางช่วยลดความเครียดได้จริง และ ลดความรู้สึกแย่ ได้ดีอีกด้วย

โดยการศึกษาทางวิท ย  าศาสตร์พบว่า ผู้ที่ไม่ได้ท่องเที่ยวติดกันเป็นเวลาหลายปี

มากกว่า 30เปอร์เซนต์ มีโอกาสเป็นโ  ร ค หั  ว ใ จ

ต่างจากผู้ที่ออกเดินทางเที่ยวบ่อยๆ กลับมีอัตราเ สี่ ย งต่อการเป็นโ ร  ค หั  ว ใ จ ต่ำกว่า

นั้นก็เพราะผู้ที่ท่องเที่ยวเป็นประจำจะต้องเดินทางไกล

ยิ่งเดินทางท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ ก็ไม่รู้สึกเหนื่อย

เนื่องจากมีสิ่งตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าตลอดทาง

โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบลุยนั้นก็ยิ่งทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

ขึ้นไปอีก

จะให้พูดพูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อขยับร่างกายมากกว่าปกติ

แถมยังสนุกกับช่วงเวลาไปตลอดทาง

ทำให้สุขภาพทางกายและจิตดีขึ้นมากกว่าคนที่อยู่แต่บ้าน

หรือทำอะไรซ้ำๆเป็นประจำ

ช่วงเวลาที่ยังมีกำลังนั้น ร่างกายนั้น ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรง

การไปท่องเที่ยวจึงได้อะไรมากกว่าที่คิด

หัดออกไปเที่ยวซะบ้าง แล้วจะได้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอน

ขอขอบคุณที่มาของบทความ  TED Talk 

Facebook Comments

comments