หัดถอยสักก้าว เราไม่จำ เ ป็ น ต้ อ งช น ะ ทุกเรื่องก็ได้

ช่วงชีวิตของเรา นั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมีเรื่องที่เราไม่พอใจ ไม่ว่าจะเป็น

การที่เราทำงานร่วมกับผู้อื่น แล้วเกิด  ความเห็นที่ แ ต  กต่าง แน่นอนว่าถ้าเราคิดว่ายังไงเราก็ถูก

ก็อาจเกิดการทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในเรื่องนั้นๆ

รู้จักถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลา

คนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อน

ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป

ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไป

ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญห า ยไป

ทะเลาะกันเพราะเหตุผล ที่เ สี ยห า ย

คือความสัมพันธ์ ที่ เ จ็   บ  ป    ว  ด คือตนเอง

สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ วางอคติ

และความยึดติดของตนลงเ สี ย คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที

ลองปิดตา เ สี ยบ้าง ในบ้างครั้ง เพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหว

ลองไม่ฟัง เ สี ยบ้าง ช่างปะไร ดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลา

รูดซิบปาก เ สี ยบ้าง ในบางที ย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้า

ปิดหูปาก ให้สนิท และปิดตา เพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจ

เพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำร้  า ย

เพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้   า ย

อย่าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ

เรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่องร้ า ยๆ ก็ปล่อย ผ่  า  น ใครดี ไม่ดี แค่รู้ก็พอ

คนบางคน แค่รับรู้ก็พอ

ได้ยินอะไรมา แค่ฟังก็พอ

เรื่องบางเรื่อง แค่มองก็พอ

ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้  ทุ  ก ข์ ใจ

คนที่แคร์คุณ จะนึกถึงคุณเสมอ

คนที่อย ากพบหน้าคุณ ต่อให้ข้ามเขากี่ลูกก็จะดั้นด้นไปหาคุณ

คนที่มีคุณอยู่ในใจ จะไม่มีทางทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยว

หนึ่งข้อความที่ส่งไปก็รู้ว่าใครแคร์ คนที่แคร์จะรีบตอบกลับ

หากไม่สะดวกก็ส่งสติกเกอร์ คนที่ไม่แคร์จะเห็นแค่ อ่านแล้ว

คนที่ เ ก  ลี  ย   ดชัง จะนานกี่วันกี่เดือน ก็ไม่มีทางเปิด อ่าน

ส่งข้อความแล้วไม่ตอบ ทำใจไว้เถอะ คุณไม่ได้สำคัญนักสำหรับเขา

โทรแล้วไม่รับ สำหรับคนที่แคร์จะรีบโทรกลับ หากโทรแล้วไม่รับ แถมยังไม่โทรกลับ ก็ทำใจไว้เถอะ

ขอบคุณแหล่งที่มา yimlamun

Facebook Comments

comments