9 วิธี เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวก ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

1 ให้มองไปข้างหน้า อย่ามองย้อนหลัง ทุกคนเคยทำผิดมาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่

กับอดีตที่ผิดพลาด เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเล็กๆ

ที่เป็นไปได้ และพ ย า ย า มทำให้สำเร็จ

2 รู้จักให้อ ภั  ย ตัวเองและผู้อื่น สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

เป็นผลพวงมาจากการกระทำของตนเองทั้งสิ้น ในบางครั้งบางคราว

เราต่างตัดสินใจผิดพลาด แต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มัน ผ่  า น ไป

เรียกว่าเป็นการให้อ  ภั  ย และต้องให้อ ภั  ยตัวเองเมื่อทำผิดพลาด

เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป รวมทั้งใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียน

เพื่อก้าวย่างที่ดีกว่าในอนาคต

3 ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว การมองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว

หรือน้ำหายไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 อย่าง อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดี

หรือ ร้ า ย และไม่ผิ ด  อะไรที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

4 มองหาบุคคลต้นแบบ ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ

คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆ ได้สำเร็จ และประสบความสำเร็จ

อย่างงดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนักและสัมฤทธิ์ผล

จงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

5 พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จ และมอง โลกในแง่ดี

มันเป็นเรื่องมหัศจรรยู์ที่พลังอำนาจของคนอื่น สาม  า  ร ถส่งผลกระทบต่อพลังในตัวเราได้

คนที่คิดในด้านบวกจะช่วยกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่า

เราสาม า  ร ถ ทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้

จำไว้ว่า..จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่แง่ ร้ า ย ซึ่งจะขัดขวางการเดินหน้าของคุณ

ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า คบคน พ  า ล   พ  า  ล พาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

6 เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น

ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม มันจะช่วยให้เราขจัดความคิดในด้านลบออกไป

การโฟกัสแต่สิ่งดีๆ เหล่านี้ จะทำให้อุปสรรคที่เราเผชิญอยู่ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราจัดการได้ง่ายขึ้น

7 รู้จักบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด อย่า เ สี  ย เวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยว

กับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต ข้อสำคัญคือ มุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิต

ของคุณเป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติที่ดี

8 จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น แปลกแต่จริงที่ว่า คนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่อง

เ ล ว ร้ า ย กำลังเกิดขึ้น โดยมักจะพูดว่า ถ้ามันเกิดขึ้น จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ

กำลังเกิดขึ้น มองเห็นภาพงานที่กำลังทำเดินไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรือ

ที่ทำงาน และได้รับคำชมจากคนรอบข้างว่าเยี่ยมมาก เพราะนั่นจะเป็นกำลังใจให้คุณคิดบวกต่อไป

9 ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้ มิใช่แส้ที่เอาไว้เฆี่ยนตี ทุกคนล้วนเคยทำผิดทั้งนั้น

และถึงแม้ว่าได้พ ย า ย า มอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำพลาด ขอให้จำไว้ว่า

ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ ความผิดพลาดต่างๆ ที่ ผ่  า น มาถือเป็นบทเรียน

เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต

ขอบคุณแหล่งที่มา yimlamun

Facebook Comments

comments