การเป็นคนตรงไปตรงมา อาจไม่ถูกใจบางคน แต่ก็ทำให้เราสบายใจ

การเป็นคนตรงไปตรงมา อาจไม่ถูกใจบางคน แต่ก็ทำให้เราสบายใจ

พูด อย่างจริงใจ ไม่ใช่ พูด ข ว า น ผ่ า ซ า ก

ในยุคที่เต็มไปด้วยการปรุงแต่ง

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเติมด้วยเทคโนโลยี

การแต้มเติมด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ที่อาจมุ่งหวังผลประโยชน์ ในยุคที่ใคร ๆ

ก็สามา รถเป็นผู้ผลิตข้อมูลข่าวส ารได้

และทำได้ง่ายเ สี ยจนบางครั้งเราก็สับสนว่าข้อมูลไหนใช่ไม่ใช่

ข่าวไหนจริงไม่จริง หลายครั้ง

เราจึงต้องการ คนที่พูดความจริง กับเรา

ประกอบกับการดำเนินชีวิตในยุคที่ดูเหมือนว่า

เข็มนาฬิกาจะหมุนเร็วเ สี ยเหลือเกิน

เร็วจนบางทีเราก็ไม่มีเวลาให้กับเรื่องบางเรื่อง

ที่คนพูดพย าย ามชักแม่น้ำทั้งห้า

อ้อมไปอ้อมมาจนกินกาแฟจะหมดแก้วแล้ว

เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร หลายครั้ง

เราจึงต้องการ คนที่พูดตรงไปตรงมา กับเรา

แต่หลายครั้งอีกเช่นกัน ที่ความรู้สึกของเราก็ถูกทำ ร้ า ย

ด้วยการพูดความจริงของคนบางคน ถูกทำ ร้ า ย

ด้วยการพูดจาตรงไปตรงมาในบางครั้ง

ตรงเ สี ยจนเรารู้สึกว่ามันพุ่งตรงเข้ามา แ ท ง ใ จ ดำ

ของเราเลยทีเดียว คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมล่ะคะ

แบบที่ เวลาเป็นคนฟัง ทั้งๆ ที่รู้ว่าคนพูดเขาจริงใจกับเรา

และปรารถนาดีกับเรา เขาจึงได้พูดความจริงกับเรา

อย่างตรงไปตรงมา แต่คำพูดของเขาก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ

กังวล ไปจนถึงรู้สึก สู ญ เ สี ย ความมั่นใจ

หรือเคยไหมคะ ในทางกลับกัน คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์

ที่จะต้องพูด ต้องบอกความจริงอะไรออกไปสักอย่าง

แต่ก็กลัวว่าถ้าพูด ออกไปแล้ว คนฟังก็จะไม่สบายใจ

แต่เราก็ไม่อย ากพูดปด และถ้าพูด อ้อมค้อม

คนฟังก็อาจจะเข้าใจไปอีกทาง

ส่วนถ้าจะตัดสินใจพูด ออกไปตรงๆ ก็กลัวอีกว่า

หลังจากเขาได้ฟังแล้ว อาจจะเ สี ยความรู้สึกกับเรา

อาจจะเข้าใจเราผิ ด จนต่อไปอาจจะมองหน้ากันไม่ติดเลยก็ได้

ความจริงแล้วการพูดความจริงและการพูดตรงๆ

ต่างก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ แต่ถ้าการพูดทั้งสองอย่างนี้จะทำให้อะไรๆ แย่ลง

ก็คงเป็นเพราะ วิธีการพูด นั่นแหละค่ะ เพราะ คนที่พูดความจริง

คนที่พูดตรงไปตรงมา ไม่ควรจะเป็นคนคนเดียวกัน

ที่พูดจาแบบ ข ว า น ผ่ า ซ า ก นะคะ

เราสามา รถพูดความจริงได้ พูด อย่างตรงไปตรงมาได้

โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการพูด ทำ ร้ า ย จิตใจกัน

เพราะนั่นอาจจะเท่ากับการทำร้ ายความรู้สึก

และความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย คนที่พูดความจริง

ก็ต้องรู้จักหาวิธีพูด ที่จะทำให้ความจริงนั้น

เป็นประโยชน์และเสริมสร้างกำลังใจให้คนฟัง

คนที่พูดตรงไปตรงมา คือ คนที่มีสติปัญญา

และศิลปะในการจับประเด็น เห็นจุดสำคัญของเรื่องนั้น ๆ

สามา รถเลือกสรรถ้อยคำ ลำดับความคิดในการถ่ายทอด

หรือสื่อส ารออกไปให้กระชับ ตรงกับปัญหา สถานการณ์

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความต้องการของผู้ฟัง

พูดตรง จึงไม่ใช่ พูดทื่อ ไม่ใช่การใช้คำพูดง่ายๆ ห้วนๆ ทื่อๆ

ในการสื่อส ารออกไป คำพูดทื่อ ๆ นั้น บางครั้งยิ่งทื่อมากเท่าไหร่

ก็ยิ่งแ ห ล ม คม บ า ด ใจ บั่นทอนความรู้สึกคนฟังมากขึ้นเท่านั้น

การพูดความจริงอย่างจริงใจ จึงต้องมาพร้อมๆ

กับการพูดที่ ถนอมน้ำใจ ด้วย

การพูดตรงมาตรงไป จึงต้องอาศัยศิลปะ

ในการเลือกใช้คำพูดและวิธีการพูดเพื่อให้ตรงประเด็น

ไม่ใช่การพูด อะไรออกไปก็ได้ ให้สั้นและเข้าใจง่ายที่สุด

แต่เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น

ถ้าเราจะแสดงความคิดเห็น ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์

ผลงานของเพื่อน วิธีการที่เราจะสามา รถพูดความจริงได้

พูด อย่างตรงไปตรงมาได้ และยังรักษา

หรือถนอมน้ำใจคนฟังได้ อีก ก็คือหลักง่าย ๆ

ในการพูดที่เรียกว่า ละจุดที่ทำผิ ด บอกจุดที่ควรเพิ่ม

เช่น แทนที่จะพูดว่า งานแกมันดู..ธรรมดาๆ ไปป่าว

ดูไม่มีความแปลกใหม่อะไรเลย เปลี่ยนเป็นการพูดในเชิงว่า

ลองหาวิธีนำเสนอจุดเด่น หรือจุดต่างของงานให้ออกมาเด่นชัดขึ้นดูไหม

การพูดแบบแรก อาจจะเป็นทั้งความจริงตามความเห็นของเรา

และเราก็พูด อย่างตรงไปตรงมา แต่จะเห็นว่าการพูดแบบนี้

ก็จะมีน้ำเ สี ยงของการตำหนิ เพราะมีการพูดถึงจุดด้ อยของงาน

แต่ถ้าเป็นการพูดแบบที่สอง ที่ละการพูดถึงจุดด้ อย

เปลี่ยนเป็นบอกหรือถามกลับถึงวิธีพัฒนางานนั้น

ก็จะทำให้ฟังดูดีกว่า เพราะมีน้ำเ สี ยงที่แสดงให้เห็นว่า

เราเห็นว่างานชิ้นนั้นมีคุณภาพดีแล้วในระดับหนึ่ง

ซึ่งน่าจะมีทางทำให้ดียิ่งกว่านี้ได้ อีก

คนจริงใจ คนที่พูดความจริง และคนที่พูดตรงประเด็นนั้น

ไม่สมควรเลยที่จะถูกโกรธ ถูก เ ก ลี ย ด จากใคร

เพราะเขาทั้งจริงใจ พูดจริงและพูดตรง แต่สิ่งที่คนจริงใจ

คนพูดความจริง และคนพูดตรงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนตนเองด้วย

ก็คือทักษะการถนอมน้ำใจคนฟัง เพราะการถนอมน้ำใจคนฟัง

ก็คือการรักษาความรู้สึกที่ดี และความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย

การสื่อส ารด้วยความจริงใจ จึงต้องเป็นไปพร้อมๆ

กับการเ อ าใจใส่ความรู้สึกของกันและกันนะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

Facebook Comments

comments