คนที่ให้เงินเขายืมมักจำได้ แต่คนที่ไปยืมเงินเขามามักจะลืม

1 ให้เงินคนอื่นยืม เท่ากับจ่ายเงินซื้อ  ศั  ต รู

อย่าเอะอะก็ อ ย  า ก ยืมเงินใครๆ

และอย่าอะไรๆก็ให้เงินเขายืม

ความสูญ เ  สี ย หลังจากให้เงินคนอื่นยืมไม่ใช่เงิน

แต่เป็นมิตรภาพ…!

จุดเริ่มต้นเพราะคุณ อ ย  า ก ช่วย

แต่สุดท้ายความ ซ  ว ย จะมาเยือน

2 ยืมเงินเพื่อน เท่ากับหลอกเงินเพื่อน

3 ส่วนมาก คนที่ให้เงินเขายืมมักจำได้

แต่คนที่ไปยืมเงินเขามามักจะลืม…!

คนให้ยืมไม่กล้าทวง คนยืมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ทุกครั้งที่เจอหน้ากัน

คนให้ยืมกลับรู้สึกกระอักกระอ่วน

ส่วนคนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร!

4 คนที่ถูกยืมเงินกลัวถูกยืมเป็นครั้งที่สอง

เ  อ า ไป เ  อ า มา เ  สี ย ทั้งเงิน เ  สี ย ทั้งเพื่อน

5 ก่อนมายืมเงิน คบหาเป็นเพื่อน

หลังยืมเงินไปกลายเป็นพี่ใหญ่

พอเ  อ า เงินมาคืนทำตัวยังกับเป็นผู้มีพระคุณ

6 อย่ า ให้คนที่ไม่สนิทยืมเงิน

เพราะคนที่เขาสนิทไม่มีใครให้เขายืมแล้ว

7 หากกำลังคบหากันเป็นแฟน

เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากขอยืมเงิน

จงปลีกตัวออกห่างในทันที

เพราะหากเขาและเขาไม่ได้หลอกลวงคุณ

เขาและเขาก็อาจเป็นคนไม่ เ  อ า ถ่าน

หากให้ยืม ก็ต้องเตรียมใจกับความสัมพันธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไป

8 จำไว้นะ ที่ให้เขายืมเงินในตอนนั้นไม่ใช่เพราะฉันมีเงินมาก

แต่เพราะน้ำใจที่ อ ย  า ก ให้เขา ผ่  า น เรื่อง ร้   า ย ไปได้ด้วยดี

ที่ให้ยืมนั้นไม่ใช่แค่เงิน แต่มันคือความเห็นใจ ความเชื่อใจ

9 หากคนที่เคยยืมเงินกลับมายืมเงินอีกเป็นครั้งที่สอง ทั้งๆที่ครั้งแรกยังไม่คืน

คนแบบนี้ไม่เคยสำนึกคุณเงินที่คุณให้ยืมไปครั้งแรก

แต่เขาจะ โ ก ร   ธ แ  ค้ น ที่คุณไม่ให้เขายืมอีกในครั้งที่สอง

หากจะหมางใจกันเพราะไม่ให้ยืมเงิน ก็หมางใจตั้งแต่ครั้งแรกเถอะ

อย่าให้ต้อง เ  จ็ บ ช้ำน้ำใจ ทั้งๆที่เคยให้ยืมไปแล้วครั้งหนึ่ง

สุภาษิตจีนบทหนึ่ง ก ล่  า  ว ว่า

“ยืมแล้วคืนให้ ยืมครั้งต่อไปไม่ ย  า ก”

ก่อนจะให้ใครยืมเงิน คิดก่อนว่าเงินนั้น

จะนำมาซึ่ง ศั  ต รู หรือไม่…?

หากใช่ อย่าให้ยืม…!

ก่อนที่จะเอ่ยปากยืมเงินใคร

คิดก่อนว่ามีกำลังที่จะหามาใช้คืนได้หรือไม่?

หากไม่ อย่ายืม!

ขอบคุณแหล่งที่มา นุสนธิ์บุคส์

Facebook Comments

comments