กบสองตัวแต่งงานกัน สละเวลาอ่านสักนิด ชีวิตก้าวหน้า

กบสองตัว แต่งงานกัน..

จากนั้นก็ให้กำเนิด ลู ก ออกมาเป็นค า ง ค ก

กบตัวผู้รู้สึก โ ม โ ห มาก “เธอมีชู้ใช่ไหม?”

กบตัวเมียบอกว่า “เป ล่  า ค่ะ ก่อนที่ฉันจะได้พบเจอกับคุณ

ฉันไป ศั ล ย ก ร ร ม ที่เกาหลีมาค่ะ”

สิ่ ง นี้ บ อ ก กับเราว่า “ความเข้าใจสำคัญมาก”

ลาน้อยถามแม่ว่า..

“ทำไมเราต้องหาหญ้ากินเองทุกวันละครับแม่?

ทีแม่วัวพันธุ์นมไม่เห็นต้องออกมาหากินเองเลย

ทุกวันมีคนเ  อ า อาหาร อั น โ อ ช ะ มาให้กินถึงคอกเลย”

แม่ลา ถ  อ น หายใจแล้วพูดว่า..

“เราต้องเลี้ยงตัวเองด้วย ลำ แ ข้ ง ของเรา

คนอื่นเลี้ยงตัวเองด้วยน้ำนม จ า ก เ ต้ า ของเขานะสิ ลู ก”

สิ่ ง นี้ บอกกับเราว่า “ทั ศ น ะ สำคัญมาก”

บินตามอหารจุดหมาย คือ ส้ ว ม

บินตามผึ้งจุดหมาย คือ เ ก ส ร ด อ ก ไ ม้

เดินตามเศรษฐี คือ หาวิธีได้เงินทีละ แ ส น ที ล ะ ล้ า น

เดินตาม ข อ ท า น คือ ข อ ข้าวกิน

ห่านกับปู แ ข่ ง ขั น กัน ปรากฏว่าเสมอกันทั้งคู่

ก ร ร. ม ก า ร ไม่รู้จะทำยังไง จึงบอกห่านกับปูว่า..

“เธอสองคน เ ป่ า ยิ้ ง ฉุ บ กันก็แล้วกัน”

ห่าน โ ม โ ห ก  ร ร ม ก า ร มาก ตวาด แ ว๊   ดๆออกมาว่า

“ได้ยังไง ก   ร ร ม ก า ร เ  อ า ส ม อ ง ส่วนไหนคิดคะ ดิฉันมีแต่ปีกออกได้แค่ ก ร ะ ดา ษ

แต่ปูมีก้าม ออกทีก็ ก ร ร ไ ก ร แค่คิดดิฉันก็ แ พ้ แ ล้ ว ละค่ะ”

สิ่ ง นี้ บ อ ก กับเราว่า “สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ เ กิ ด สำคัญมาก”

ห ม า บอกกับหมีว่า..

“แต่งงานกับผมเถอะ ผมจะทำให้คุณมีความสุขทั้งชีวิต”

ห มี บอก ห ม า ว่า..

“แต่งกับเธอ ลูกออกมาก็เป็นหมีดำ ฉันไม่ เ  อ า หรอก

ฉันจะแต่งกับแมว ลูกออกมาจะได้เป็น ห มี แ พ น ด้ า ที่ สู ง ค่ า ”

สิ่ ง นี้ บ อ ก กับเราว่า “การตัดสินใจเลือกอะไรสำคัญมาก”

มีคำ ก ล่  า ว ที่ว่า..

“คุณเป็นใครอาจไม่สำคัญ

แต่ที่สำคัญเพื่อนของคุณคือใคร?

คุณคบอยู่กับใคร? ”

อยู่กับคนขยัน

คุณจะไม่เกียจ ค ร้  า น

อยู่กับคนกระตือรือร้น

คุณจะไม่ ห  ด  หู่

อยู่กับผู้มีปัญญา

คุณจะเป็นคนไม่ธรรมดา

อย่าอยู่ใกล้กับคนที่ ห ม ด อ า ลั ย ต า ย อ ย า ก

ไม่เช่นนั้น เขาจะ ข โ ม ย ความฝันไปจากคุณโดยไม่รู้ตัว

ทำให้คุณ ก ล า ย เป็ น ค น สิ้ น ห. วั ง เหมือนกับเขา

คนกระตือรือร้นเปรียบดั่งแสงแห่งพระอาทิตย์

ส่องไปถึงไหนก็สว่างไปถึงนั่น

คนหมด อ า ลั ย ต    า ย อ ย า ก เปรียบดั่งพระจันทร์

ข้างขึ้นข้างแรมก็ไม่เหมือนกัน

ท่าที เป็นสิ่งที่ตัดสินทุกสิ่ง

มีท่าทีเช่นไรก็จะเป็นเช่นไรใน อ น า ค ต

นิ สั ย กำหนด ช ะ ต า ชี วิ ต

มีนิสัยเช่นไรก็ย่อมมีชะตาชีวิตเช่นนั้น…

ขอบคุณแหล่งที่มา  นุสนธิ์บุคส์

Facebook Comments

comments