คุณไม่ควรตั้งความหวังจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา อายุ 50 ควรอ่านอย่างยิ่ง

เมื่อคุณเรื่มเข้าอายุเลขสองหลักขึ้นต้นเลข 5 คุณไม่ควร

คาดหวังอะไรจากลูกๆต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณย ามแก่เฒ่า

เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงานและภาระผูกพันต่างๆ

เกินกว่าจะเวลามาช่วยเหลือดูแลอะไรคุณได้มากนัก

คนอายุเกิน 50 อย่างคุณต้องเลิกเ  อ า สุขภาพไปแลกกับ

ความร่ำรวยได้แล้วมีเงินเท่าไรก็ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้

ดังนั้น.. ตราบใดที่คุณยังมีข้าว ป  ล า อาหารกินอย่างเพียงพอ

มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้ว

อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่างเป็นสุข ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง

อย่ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งแย่งแข่งดีกัน ไม่ว่าชื่อ เ  สี ย ง

ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของ เ  ด็  ก ๆ ฯลฯ

สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆ นั้น คือแข่งกันมีความสุข และอายุยืนนาน

ส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ ก็อย่าไปฝังอกฝังใจ

ให้ ป่  ว ย การและ ทำ ล  า ย

สุขภาพตัวเองเลย อายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลย

หลัง 50 แล้วอย่างนี้.. คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ

และสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี

คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้ ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน

นั่นก็หมายความว่าคุณได้ ผ่  า น วันเวลาอย่างเป็นสุขแล้ว

ทุกวันที่ ผ่  า น ไป คุณจะสูญเ  สี ย ไป ๑ วัน แต่ถ้ามัน ผ่  า น ไปอย่างเป็นสุข

วันนั้นคือกำไรชัดๆ เลย จิตใจที่ดี จะช่วยรักษาโ  ร ค ภั  ยได้

ถ้าจิตใจเป็นสุข โ  ร ค ก็จะหายเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็

ความเ  จ็  บ ป่  ว ย จะไม่มีทางมาแผ้วพานได้เลย

ด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออกกำลังกายให้เพียงพอ

อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบห มู่ ได้วิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอ

เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปี

จะเป็นของคุณแน่นอน

เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ

จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเ ห ล่  า นี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเย าว์วัย

และมีความหมายอยู่เสมอ ขาดพวกเขาเมื่อใด..คุณจะต้องรู้ สึ ก สู  ญ เ  สี ย

อย่างแน่นอน ขอบรรดาสิ่งดีที่สุดจงบังเกิดแก่คุณ

โปรดเผยแพร่จดหมายน้อยนี้ให้เพื่อนๆ ที่เกิน 50 ไปแล้ว

และคนอื่นๆ ที่จะต้องเกิน 50 ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา yimlamun

Facebook Comments

comments