เรื่องเ ล่ า ส อ น ใ จ “ช้อน ย า ว 1 เ ม ต ร” ข้อคิดดีๆ ในการใชัชีวิต

เรื่องเ ล่  าสอนใจ “ช้อน ย  า ว 1 เ  ม ต ร ” กับข้อคิดดีๆ ในการใชัชีวิต

กลางดึกคืนหนึ่ง ชายหนุ่มนรินามนอนหลับอยู่ที่บ้าน

จู่ๆ เขาก็ฝันไปว่ามีนางฟ้าลงมาหาเขา ชวนให้ไปเที่ยวส  ว ร  ร ค์กับ น  ร  ก

เขาจึงตกลงไปด้วยเพราะอ  ย  า ก รู้ น  ร  ก กับส  ว  ร ร ค์ เป็นอย่างไร

นางฟ้าพาไปที่ที่หนึ่งแล้วบอกว่า..!!

“ถึง น  ร    ก แล้ว”

ที่นั้นเป็นห้องใหญ่ๆ มีโต๊ะ ย  า ว ๆ บนโต๊ะมีอาหาร

ที่ประณีต อร่อย มีคุณค่าทุกประเภท

มีคนนั่งอยู่หลายคน นางฟ้าก็บอกว่า..!!

“นี่ สั  ต  ว์ ที่นี่”

คนเ ห ล่  า  นั้นนั่งมองอาหารที่น่ากิน

ที่สุดในโลก แต่ตัวเขาผอมเหลืองน่าสง ส   า ร
นางฟ้าบอกว่า..!!

“ที่นี่อนูญาตให้กินอาหารดีๆ ได้

แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามใช้มือหยิบ ต้องใช้ช้อนย  า ว หนึ่งเมตรตักอาหารกินเท่านั้น”

เวลาจะใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากตัวเอง คนที่ น   ร ก ก็ตักไม่ถึงสักที

อาหารที่อร่อยหกลงบนพื้นเกือบหมด

เขาเลยมีความวุ่นวายเดือดร้อนมาก พ ย  า ย  า ม

ตักอาหารเท่าไรก็ไม่ถึงปาก

จึงผอมโซเพราะอด  อาหารทั้งที่อยู่ใกล้ชิด  อาหารที่อร่อย

มีคุณค่าทางโภชนาการแต่ไม่ ส  า ม  า  ร ถ เ  อ า เข้ามาถึงในปากของตนเองได้

นางฟ้าพาไปอีกห้องหนึ่งแล้วบอกว่า..!!

“ถึงส  ว  ร ร  ค์แล้ว”

ห้องที่สองนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับห้องแรกทุกประการมีโต๊ะอาหาร ย  าวๆ

อาหารประณีตหลายๆอย่างเหมือนกันกับห้อง น  ร  ก มีเก้าอี้รอบ

มีคนนั่งอยู่หลายคน นางฟ้าบอกว่า..!!

“นี่เทวดาบนส  ว  ร ร ค์”

แต่แปลกที่คนบนส  ว ร  ร ค์นั้นยิ้มแย้มแจ่มใส่ อ้วนท้วนสมบูรณ์

ดูว่าเขากินอาหารอย่างไรทั้งๆ ที่เขาก็ต้อง

ใช้ช้อน ย  า วหนึ่งเมตรเหมือนกับที่ น  ร ก

“ทำไมมันไม่เหมือนที่ น  ร ก..?? ทำไม

คนที่นี่สนุกสนาน แจ่มใส ร่าเริง แ  ข็ ง แรง”

พอดูดีๆ อ้อ ! เห็นวิธีของชาวส  ว  ร ร  ค์คือ

คนข้างหนึ่งของโต๊ะเขาตักอาหารด้วยช้อน ย  า วๆ เ  อ า

ไปป้อนใส่ปากของคนตรงข้าม

คนอีกข้างก็ตักอาหารมาใส่ปากของคนข้างนี้

ก็เลยได้กินกันทุกคน อยู่อย่างสุขสบาย

สรุปว่าที่ “ น  ร ก ”

คนคิดแต่จะได้  อย่างเดียว คิดแต่เรื่องความสุขของตัวเอง

คิดแต่ว่าเราจะได้อาหาร ได้สิ่งที่เราชอบโดยไม่คิดถึงคนอื่น

แต่ที่ “ส  ว  ร ร ค์”

มีการช่วยเหลือกัน มีความรักสามัคคีกัน

คำนึงถึงความสุขของคนอื่นด้วย

จึงได้รับความสุขทั่วถึงกันทุกคน

ในแต่ละวันที่คุณ “ตื่น” ขึ้นมาแต่ละวัน

อย่าถามว่าจะ “ได้ อะไร” จากสังคม

แต่จงถามให้มากว่า “จะให้อะไรกับสังคม”

ขอบคุณแหล่งที่มา khaonaroo

Facebook Comments

comments