คนเป็นพ่อเป็นแม่ ต้องรักลูกให้ถูกทาง เรื่องที่ท่านต้องเข้าใจ

คนเป็นพ่อเป็นแม่ ต้องรักลูกให้ถูกทาง เรื่องที่ท่านต้องเข้าใจ

อีกแนวคิดหนึ่งที่ ผิ ด ในสังคมไ ท ย คือคิดว่า

ถ้าลูกต้องลำบากบ้าง ความผิ ด อยู่ที่พ่อแม่

มนุษย์อาจจะเป็นสัตว์เดียวในโลก ที่ไม่เข้าใจตรงนี้

เพราะไม่มีสัตว์ประเภทไหนในโลกที่จะพย าย ามหากิน

ให้ลูกจากเกิดถึงต ายจากเปลถึงหลุม

แม่นกอินทรีย์ มันจะคาบอาหารมาเลี้ยง

มาป้อนลูกของมันทุกวันไม่เคยขาด แต่เมื่อวันหนึ่ง

ที่ลูกนกจะต้องเริ่มออกจากรังหัดบิน

มันจะเริ่มเ อ าอาหารมาป้อนน้อยลง

แต่เ อ าหนามเ อ าหินมาทิ้งในรัง

สุมไว้เพื่อสร้างความอึด อัดให้กับลูก

เพื่อเป็นการผลักลูกให้เริ่มอยู่ในรังไม่ได้

ทุกวัน มันจะคาบลูกบินขึ้นไปให้สูง แล้วปล่อยลูกทิ้งลงมา

ให้หัดกระพือปีก ถ้าลูกร่วงลงมา ไม่บิน มันก็จะโฉบลงมา รับ

บินกลับขึ้นไป และทิ้งลงมาใหม่ ทำอย่างนี้

จนวันหนึ่งลูกนกจะกางปีกแล้วเริ่มกระพือบิน

เมื่อถึงวันนั้น หน้าที่ของพ่อแม่ก็สำเร็จ

แต่บางคนเลี้ยงลูกเสมือนว่า เขาจะอยู่ในโลกอย่างค้ำฟ้า

จะไม่มีวันจากลูกไป ลูกไม่เคยต้องดิ้นรนทำอะไรเลย

รอเงิน รอรถ รอเสื้อผ้า รอไอโฟน จากพ่อแม่

หน้าที่ของพ่อแม่ ไม่ใช่ การหาความสุขใส่ชีวิตลูกอย่าสำคัญผิ ด

หน้าที่ของพ่อแม่ ไม่ใช่การโปรยกลีบกุหลาบให้ลูกเดิน

หน้าที่ของคุณในฐานะพ่อแม่ คือเตรียมชีวิตลูก

ให้เขาอยู่ได้บนโลกนี้ได้ ที่บางทีโห ดร้ าย ในวันที่ไม่มีเรา

พ่อแม่ มีหน้าที่ให้ความรู้ การศึกษา ปลูกฝัง

ถ่ายทอดค่านิยม และทัศนคติการมองโลกที่ถูกต้องให้กับเขา

แล้วส่งเขาออกไปมีชีวิตของเขาเอง

โดยที่มีเราคอยเฝ้ามองและส่งเสริมอยู่ห่างๆ

จนกว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้ได้

โดยไม่จำเป็นต้องมีเราอีกต่อไปนั่นคือหน้าที่ของพ่อแม่

ถ้าตลอดชีวิตของคุณ ลูกคุณไม่เคยต้องลำบากดิ้นรน

ขวนขวายอะไรเลย เพราะมีคุณคอยวิ่งเ อ ามาประเคนให้

ไม่เคยหกล้ม เข่าของเขาไม่เคยเลือ ดซิบ

เพราะคุณไม่เคยปล่อยให้เขาผิ ดพลาดบ้างในชีวิต

เมื่อเขาจะล้ม คุณวิ่งเ อ าฟูกมา รองไว้ตลอด

แต่วันที่คุณต้องจากโลกนี้ไป และ ลูกคุณกลายเป็น

เรือที่ขาดหางเสือ คุณพลาดในหน้าที่ของคุณแล้ว

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

Facebook Comments

comments