เวลาใครปาก้อนหินมาใส่คุณ อย่าขว้างปาก้อนหินกลับไป

“สักวันเราก็ต้องจากกัน…!!”

๑. บางครั้ง …!! คุณรู้สึกชีวิต ณ ตอนนี้

เหมือนท้องฟ้าจะทลายลงมาทับคุณ

แต่จริงๆแล้ว คุณยืนไม่ตรงเองต่างหาก

๒. หากคุณหลง ผิ  ด ของให้ระลึกไว้ว่า

“ฟ้าให้โอกาสคุณกลับตัวทุกเวลา”

นอกเ  สี ย จากคุณจะไม่ยอมกลับใจซะเอง

๓. บางครั้งที่เราทำ ผิ  ด

สาเหตุเป็นเพราะสมควรใช้เหตุผล

แต่เราใช้อารมณ์ในการตัดสินแทน

๔. ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่

เรารู้สึกเรายังมีเวลาเหลืออีกถมเถไป

แต่เราไม่รู้ว่าชีวิตของเรากำลังหมด

ไปพร้อมกับการฉีกปฏิทิน

ในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี

คุณไม่รู้ว่า พบกันครั้งหนึ่ง

ก็หมดไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเช่นกัน

๕. ความกังวลครุ่นคิดไม่มีน้ำหนัก

แต่มันเปรียบดั่งใบไม้ที่กำลังร่วง

จากต้นในย  า ม หน้าแล้ง โดยไม่รู้ตัว

มันก็กองหนักทับรวมกันอยู่ที่พื้น

ดังนั้น คิด  อะไรให้ระวัง..!

๖. ชีวิตคนเราคือบทเพลงอันแสนไพเราะ

แต่ว่าอยู่ที่ใครเป็นผู้ขับร้อง และร้องอยู่กับใคร..??

๗. การรอคอยและความลังเลคือ

คนที่แล้งน้ำใจที่สุดบนโลกใบนี้

๘. สิ่งที่ฉันกลัวก็คือ ฉันให้ใจแก่คุณ

แต่คุณกลับยื่นมา แ  ท ง ฉัน

ไม่ว่าความรักระหว่างชายหญิงหรือมิตรภาพระหว่างเพื่อนก็ดี

๙. เวลาใครปาก้อนหินมาใส่คุณ

อย่าขว้างปาก้อนหินกลับไป

เก็บไว้เพื่อนำไปเป็นฐานเวลาคุณสร้างบ้านจะดีกว่า

๑๐. ชีวิตคนเราสั้นนัก

ตอนนี้ทนไม่ได้ สักวันหนึ่งคุณก็ไม่ต้องทน

ตอนนี้ เ  ก  ลี ย ด กัน วันหนึ่งก็ต้อง ต  า ย จากกันอยู่ดี

ขอบคุณแหล่งที่มา khaonaroo

Facebook Comments

comments