กุญ แ จ ข อ ง ค ว า มสุ ข อยู่ที่ค น อื่ น ห รื อ เ ป ล่ า

ชายชราคนหนึ่ง มักจะไปซื้อหนังสือพิมพ์จากร้านประจำเสมอๆ

พนักงานร้านนี้มักแสดงสีหน้า จ อ ง ห อ ง และดู ห มิ่ น เขา

แล้วเพื่อนของเค้าถามเค้าด้วยความไม่เข้าใจว่า..!! ทำไมนายไม่ไปซื้อร้านอื่น

จะไปซื้อทำไมร้านนี้ เ ด็ ก พวกนี้ท่าทางมัน ย โ ส มากเลยนะ

ชายชราก็หัวเราะขึ้นมาและตอบว่า จะไปถือสาหาความ เ   ด็ ก มันทำไมล่ะ

ถ้าฉันทำตามที่นายว่านะ ฉันต้องเสี ยเวลาเดินอ้อมเลยนะ

ถึงจะซื้อหนังสือพิมพ์ได้ เราจะทำให้มันยุ่ ง ย า ก ไปทำไมล่ะ

จะว่าไปที่ เ ด็ ก ร้านนี้ไม่มี ม   า  ร ย   า  ท  มันก็เรื่องของ เ ด็ ก มันนะ

ฉันจะต้องอารมณ์ บู ด ตาม เ ด็ ก นั้นทำไม ฉันถามหน่อยมันคุ้มไหม

ฉันไปซื้อหนังสือพิมพ์ ฉันไม่ได้ไปดูหน้า เ ด็ ก นั่น

ในใจของทุกคนๆ ล้วนมีกุญแจแห่งความสุข อยู่คนละ ด   อ  ก

แต่เรามักเ  อ  า กุญแจแห่งความสุข ไปฝากไว้ในมือของผู้อื่น

แม่บ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า ฉันไม่มี ความสุขเลย เพราะสามีฉันต้องไป

ประชุมต่างจังหวัด  อ  ยู่บ่อยๆ เขาไม่ค่อยได้  อ  ยู่ บ้าน

เธอเ  อ  า  กุญแจแห่งความสุขใส่ไว้ในมือของสามีเธอ

คุณแม่คนหนึ่งเอ่ยว่า

ลูกของฉันไม่เคยชื่อฟังเลย มันทำให้ฉัน โ ม โ ห

อยู่ตลอด นางเ   อ  า  กุญแจแห่งความสุขใส่ไว้ในมือของลูกๆ เธอ

ผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า เจ้านายไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตา

ทำให้ผมกลายเป็นคนที่ โ ม โ ห ร้ า ย เขาฝากกุญแจ

แห่งความสุขไว้ในมือของเถ้าแก่

และแม่ ผั ว ก  ล่  า  ว ว่า ลูกสะใภ้ของฉันไม่กตัญญู

ฉันมัน โ ช ค ร้ า ย อะไรเช่นนี้ นางฝากกุญแจไว้ที่ลูกสะใภ้

เรามักจะ  ก  ล่   า  ว โ ท ษ ว่าผู้อื่นทำให้เราไม่มี ความสุข

แต่ความเป็นจริงแล้วเรานั่นแหละที่ เ  อ  าความสุขไปฝากไว้ที่ผู้อื่น

ตอนนี้กุญแจแห่งความสุขของคุณอยู่ที่ไหนกัน

อยู่ในมือของคนอื่นหรือเ  ป  ล่   านะ เ  อ  า  กลับคืนมาไว้ในมือของตนเองเถิด

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

Facebook Comments

comments