บางครั้งเราก็ควรเรียนรู้ที่จะ “แพ้ให้เป็น” บ้างในบาง เ ว ล า

บางครั้งเราก็ควรเรียนรู้ที่จะ “แพ้ให้เป็น” บ้างในบาง เ ว ล า

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข

และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้าง

ยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็น

หรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด

เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดี

ไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเรา

และเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกันและกันอีก

ลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แ ต กต่างจากความคิดเห็นของเราดู

ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือ

ขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้าง

ความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือใครๆ

เป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา

ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกัน

ถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดตามแล้ว

เราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ

เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้

ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป

และความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิ ดไปเ สี ยทั้งหมด

ตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ”

ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขา

ถึงจะไม่ถูกใจอย่างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน

อย่าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่า ผิ ด อย่าคิดแต่จะเ อ าชนะสิ่งที่เขาคิด

ด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิ ด
พร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อ

เขาไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหม

แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้

“แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้

แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้าง

หากมุ่งแต่จะเ อ าชนะเขาด้วยความคิด คำพูด

และการกระทำไปเ สี ยทุกครั้งแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้

มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ

คนที่มีแต่ความอ ย า กเ อ าชนะคนอื่น

ย่อมเป็นคนที่ไม่สามา รถเ อ าชนะใจใครได้

เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เ อ าชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่า

แต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเ ก ลี ย ดชังและรอวันเ อ าคืน

แพ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเ สี ยหมด

เลือกชนะในเวล าที่เหตุและผลเอื้ออำนวย

และเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟัง

แต่อย่าเ อ าชนะเพราะอารมณ์อ ย า กเ อ าชนะ

อ ย า กฟาดฟั นเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา

เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบ

ที่จะพัฒนาให้กล ายเป็นความเ ก ลี ย ดชังไปอีกนาน

แพ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเ สี ยทุกเรื่อง

แพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง

เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเล าะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่อง

ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปล า

คนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อน

ทะเล าะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป

ทะเล าะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไป

ทะเล าะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไป

ทะเล าะกันเพราะเหตุผล ที่เ สี ยหายคือความสัมพันธ์ ที่เ จ็ บ ป ว ดคือตนเอง

สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ

วางอคติและความยึดติดของตนลงเ สี ย

คุณก็จะกล ายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที

ลองปิดตา เ สี ยบ้าง ในบ้างครั้ง

เพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหว

ลองไม่ฟัง เ สี ยบ้าง ช่างปะไร

ดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวล า

รูดซิบปาก เ สี ยบ้าง ในบางที

ย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้า

ปิดหูปาก ให้สนิท และปิดตา

เพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจ

เพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำ ร้ า ย

เพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้ า ย

อย่าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่ าๆ

เรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่อง ร้ า ย ๆ ก็ปล่อยผ่ าน

ใครดี… ไม่ดี… แค่รู้ก็พอ

คนบางคน… แค่รับรู้ก็พอ

ได้ยินอะไรมา… แค่ฟังก็พอ

เรื่องบางเรื่อง… แค่มองก็พอ

ไม่ต้องเ อ าตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุ กข์ใจ

ขอบคุณแหล่งที่มา sangroiyim

Facebook Comments

comments