คุณ หั ดใช้ชีวิตให้มีค่ า เ ห มื อ นแ บ ง ค์ พั น เ รื่ อ งนี้ ไม่ผิ ด ห วั ง แ น่ น อ น

อาจารย์มหาวิทย าลัยท่านหนึ่ง..!!ได้เริ่มการสัมมนาของเขา..!!

โดยการหยิบแบงค์ 1,000 บาท ขึ้นมา ในห้องที่มีนักศึกษา..!!ร่วมฟังกว่า 200 คน

แล้วเขาก็พูดว่า..!!ใครอย ากได้แบงค์ 1,000 บาท นี้บ้าง..?

คนทั้งห้อง ต่างก็พากันยกมือขึ้นทุกคนน

แน่นอนละ ใครจะไม่อย ากได้ละ จริงไหม..?

เขาก็พูดต่อว่า..!! ฉันจะให้เงินแบงค์ 1,000 บาทนี้..!!

แก่หนึ่งในพวกท่านแต่ครั้งแรกนี้..!!ฉันจะทำอย่างนี้ เขาเริ่มที่จะขยำๆ เงินนั้น

แล้วเขาก็ถามอีกว่า..!!ใครจะยังต้องการมันอีก..?

คนทั้งห้องต่างก็ยังคงยกมือขึ้นทั้งหมดเหมือนเดิม

ดี..!!เขาตอบ

แล้วถ้าฉันทำอย่างนี้ล่ะ และเขาก็ทิ้งมันลงที่พื้น..!!

เริ่มที่เหยียบย่ำมัน..!!ด้วยรองเท้าของเขา แล้วเขาก็เก็บขึ้นมา

ขณะนี้..!!มันทั้งยับยู่ยี่และสกปรก

ตอนนี้ใครยังต้องการมันอีก..? ก็ยังคงมีคนยกมืออีก..!!

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้บทเรียน ที่มีคุณค่ามากที่สุดบทหนึ่งแล้วว่า

ไม่ว่าฉันจะทำอะไรกับเงิน. คุณก็ยังต้องการมันอยู่ดี

เพราะว่า มันไม่ได้ลดคุณค่าในตัวมันลงเลยมันก็ยังคงมีค่า 1,000 บาท อยู่นั่นเอง

เหมือนกับหลายๆ ครั้ง..ในชีวิตของเรา ที่ถูกทิ้ง..!!

ถูกเหยียบย่ำ..!! และถูกทำให้สกปรก..!!โดยสิ่งที่เราตัดสินใจทำมัน

และสภาพแวดล้อมที่เราเจอ ทำให้เรารู้สึกว่า

คุณค่าของเราลดน้อยลง แต่ไม่ว่าอะไรที่ได้เกิดขึ้นหรืออะไร..!!

ที่จะเกิดขึ้นคุณไม่เคย สู  ญ เ  สี  ย คุณ ค่  าในตัวเอง คุณเป็นคนพิเศษ

อย่าลืมมันตลอดไป อย่านำความ  ผิ  ดหวัง

ของเมื่อวาน มาบดบังความฝันในวันพรุ่งนี้

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Facebook Comments

comments