จงใช้ชีวิตเหมือนเศษข ี้ริ้ว ทำได้เกินครึ่งถือว่าเก่งแล้ว

จงใช้ชีวิตเหมือนเศษข ี้ริ้ว ทำได้เกินครึ่งถือว่าเก่งแล้ว

ผ้าข ี้ริ้ว เมื่อใครได้ยินคำนี้ก็คงนึงถึงผ้าสกปรกเก่าๆ

ที่เ อ าไว้เช็ดของสกปรกเช็ดโต๊ะ เช็ดพื้น วางไว้ในที่ต่ำ

แต่ใครจะคิดล่ะว่า ผ้าข ี้ริ้วนี้ก็สามา รถนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจ

ให้กับใครหล ายคนได้ ดังเช่นปรัชญาผ้าข ี้ริ้วที่จะกล่ าวต่อไปนี้

1 ผ้าข ี้ริ้วยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด

เสน่ห์ของคนอยู่ที่ยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข

พ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหล านอยู่สุขสบาย

ความสุขแท้ของคนคือการได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

2 ผ้าข ี้ริ้วดูดซับความสกปรกได้ แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวล า

เสน่ห์ของคนอยู่ที่รู้ตัวเองว่าสกปรก ถึงเวล าต้องชำระล้ างแล้ว

มิใช่อมความสกปรกไว้แล้ว แกล้งบอกว่าตนเองสะอาด

3 ผ้าข ี้ริ้วเป็น ผ้าที่สะอาดที่สุด

ในขณะที่คนมองว่าสกปรกที่สุด เหมือนคนที่ฝึกหัดขัดเกล าตนเอง

รู้จักถ่อมตนและอ่อนโยน ไม่โอหังอวดดี ให้เป็นที่รังเกียจหมั่นไส้ของคนอื่น

เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะมาจากสกุลใด การศึกษามากหรือน้อยก็ตาม

เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดี เหมือนผ้าข ี้ริ้วห่อทอง

4 ผ้าข ี้ริ้วถึงจะเป็นผ้าไม่มีราคา แต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้

เหมือนคนที่พย าย ามทำตนให้มีคุณค่า ด้วยการทำงานมิใช่ด้วยการประจบ

ทำตนให้มีประโยชน์ ให้มีค่า ไม่ใช่งอมืองอเท้า

น้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาชะตาชีวิต

ต้องสร้างกำลังใจให้ตนเองอย่ ารอคอยจากคนอื่น

5 ผ้าข ี้ริ้วไม่ เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร

เหมือนคนที่ยอมตัวอาสาทำงานที่ได้รับมอบหมาย

โดยไม่ปริปากบ่น รู้จักอาสาคน อาสาทำงาน

ต้องตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงอน ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตาม

คนที่ตกงานเพราะไม่ยอมทำงาน

6 ผ้าข ี้ริ้วยอมให้ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุด

เหมือนคนที่ยอมทำในสิ่งที่คนทั้งหล ายรังเกียจ

ที่เขาเห็นว่าเป็นงานชั้นต่ำ แต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นของมีค่าขึ้นมาได้

หรือยินดีในการบริการ เหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อได้บริการรับใช้คนอื่น

รับใช้สังคม ดีใจเมื่อคนยินดีมาใช้บริการความรู้ ความสามา รถของตน

และยินดีที่ได้เสนอตัวเข้าไปบริการมากกว่าเข้าไปบริหาร

7 ผ้าข ี้ริ้วพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาด

เหมือนคนควรพอใจ ที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น

ต้องมีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระ เป็นนายอินหรือนางอิน

ผู้ปิดทองหลังพระ มีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่น

มีมากที่ผู้น้อยบางคนทำงานแล้วทำให้ผู้ใหญ่เล็กลง ขณะที่ตัวเองโตขึ้น

8 ผ้าข ี้ริ้วทนทานต่อการขัดถูซักล้ าง ไม่เปราะบาง

เหมือนคนที่มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา

แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้ เพื่อให้สำเร็จ

ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบางหักง่าย

คือไม่เป็นคนทุ กข์ง่ายใจเบา แต่นิ่งและหนักแน่นคงดุจแผ่นดิน

9 ผ้าข ี้ริ้วแม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าข ี้ริ้ว แต่ไม่ทำตัวให้ข ี้เหร่

เหมือนคนที่รู้ตัวเองว่า กำลังถูกคนปรามาสสบประมาท

จะต้องตั้งใจเ อ าชนะอุปสรรคตรงนั้นให้ได้

ไม่พ่ายแพ้ต่อคำปรามาสของผู้อื่น รู้ตัวตลอดเวล าว่า

กำลังทำอะไรและมีกำลังใจในสิ่งนั้น

มองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหล ายมองว่าไร้ค่า

เมื่อมีปัญหาให้หัดมองสองด้านเสมอ

ผ้าข ี้ริ้วมีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรกเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่า

และมองเห็นค่าของตัวเองก่อน แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวัง

ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน หากทนความทุ กข์ย ากลำบาก

ยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้อยได้ ก็จะมีเสน่ห์ และมีความหมาย

ทุกคนจึงควรพากเพียรพย าย ามสร้างเสน่ห์ให้กับชีวิต

อย่ างที่ผ้าข ี้ริ้วสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง คุณเห็นด้วยไหม

ที่ว่าเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเองก่อน

แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวัง

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

Facebook Comments

comments