เล่มสุดท้ายเทียนชีวิต อย่ า ไ ด้ ทำ ล า ย ไม่ว่าจะของตัวเองหรือคนอื่น

มีเทียนอยู่ 4 เล่ม ซึ่งกำลังจะดับลง

บรรย   า ก   า  ศในห้องเงียบจนได้ยิน เ   สี    ย  ง  เทียนทั้ง 4 คุยกัน

เทียนเล่มที่ 1 เอ่ยว่า

โ  ล    กเราเ   อ  าแต่ต่อสู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน

มนุษย์คิดแต่จะเบียดเบียนกัน ไม่มีใครคิดจะปกป้องฉันเลย

ในฐานะที่ฉันเป็นเทียนแห่งสันติภาพ

ฉันคงต้องจากไปแล้ว แล้วเทียนเล่มที่ 1 ก็ดับลง

เทียนเล่มที่ 2 เอ่ยว่า

ส่วนฉันคือเทียนแห่งความเชื่อ

ฉันคงหมดประโยชน์ที่จะส่องสว่างต่อไปแล้ว

คนไม่มีความเชื่อใจกันเลย จากนั้น

สายลมอันแผ่วเบาก็พัดเทียน เล่มที่ 2 ดับลง

เทียนเล่มที่ 3 เอ่ยว่า

ส่วนฉันคือเทียนแห่งความรัก แต่ทุกวันนี้

ผู้คนกลับเ   อ  า รั   ก ออกไปจากใจ

ไม่มีความรักอันบริสุทธิ์มอบให้กัน

มีแต่ความเห็นแก่ตัว ไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของฉัน

ฉันไม่มีกำลังพอที่จะส่องสว่างอีกต่อไปแล้ว

ลาก่อนแล้วเทียนเล่มที่ 3 ก็ดับลงไป

แต่ไม่ทันที่เทียนเล่มที่ 4 จะได้เอ่ย

ก็มีเ   ด็  ก  น้อยเปิดประตูเข้ามาในห้อง

เมื่อเห็นเทียนทั้ง 3 เล่มดับลง

เ   ด็  ก น้อยก็ร้องห่มร้องไห้ เทียนเล่มที่ 4 ก็เอ่ยขึ้นว่า

อย่าได้เ   สี  ย  ใจไปเลย ฉันคือเทียนแห่งความหวัง

และฉันยังส่องสว่างอยู่ หยิบฉันแล้วจุดที่เทียนทั้ง 3 เล่มสิ

เมื่อเ   ด็ ก  น้  อ  ย นำเทียนแห่งความหวัง จุดไปที่เทียนทั้ง 3 เล่ม

แล้วเทียนแห่งสันติภาพ เทียนแห่งความเชื่อ

และเทียนแห่งความรักก็สว่างขึ้น

เป็นเพราะความหวังนั่นเอง ทำให้ชีวิตยังมีความหมาย

เพราะความหวังทำให้คนที่  ป่   ว ย  ไม่ส บ   า ย  พิ ก   า  รยังสู้เพื่อมีชีวิตต่อ

เพราะความหวัง ทำให้คนที่กำลังเผชิญกับ

สึนามิของปัญหา มีกำลังใจยืนหยัด ยืนยง มั่งคงอยู่ได้

เพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคน  เ  ล่   า ความหวังให้เราฟัง

ขอให้รู้ว่านั่นอาจจะเป็นเสมือนเทียนเล่มสุดท้าย

และมันอาจเป็นความหวังที่มากไปกว่าเพื่อตัวของเขาเอง

หน้าที่ของเราคือ ไม่ว่าเราจะช่วยได้หรือไม่ก็ตาม

อย่าไปดับความหวัง หรือความฝันของใคร

โปรดช่วยกันรักษาความหวังของทุกๆ คนที่รู้จัก

เพราะนั่นอาจเป็นความหวังสุดท้ายของใครบางคน

และอีกหลายคนที่อยู่รอบข้าง จงเป็นความหวัง

และกำลังใจแก่คนที่เรารัก และบุคคลรอบข้าง

จงอย่าได้ทำ  ล    า ย  ความหวังของใคร

เพราะนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวที่เขาเหลืออยู่

ขอบคุณแหล่งที่มา 108resources

Facebook Comments

comments