คุณ เ ห็ น อ ะไรเ ป็ นสิ่งแ ร ก บอกได้ว่ าเ ป็นค น มีเ ส น่ ห์แ บ บไ ห น 

ทุกคนล้วนมีเสน่ห์ในแบบของตนเอง ที่ไม่ซ้ำกัน คุณต้องบริหารเสน่ห์ของตนเอง

เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดของผู้คนมากขึ้น

การทดสอบนี้จะสาม  า  ร   ถวัดระดับเสน่ห์ของคุณได้ว่ามีมากแค่ไหน?

สิ่งแรกที่คุณเห็นในภาพคืออะไร..?

1 นก

เสน่ห์ของคุณ มาจากคำพูดที่ตรงไปตรงมา เป็นเพราะเมื่อคุณชื่นชอบใคร

คุณก็อย ากที่จะให้คำแนะนำ และการดูแลเป็นห่วงเป็นใย ถึงแม้ว่า

ในช่วงแรกฝ่ายตรงข้ามอาจไม่ค่อยชินกับการเป็นคนพูดตรงๆ ของคุณ

แต่เมื่อเวลา  ผ่  า  น  ไปมันจะกลายเป็นว่า เขาอย ากได้ยินเ    สี  ย   งของคุณตลอดเวลา

ขาดมันเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องมีคุณเคียงข้างตลอด

หวังให้คุณแสดงความคิดเห็นบ้าง เก็บหลักฐานยืนยันเรื่องราวต่างๆ ไว้

คำแนะนำบางอย่างของคุณช่วยคนรอบข้างได้มาก

ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มวางใจและเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้น

2 หน้าผู้หญิง

คุณเป็นคนที่คิด   อย่างรวดเร็ว บุคลิกอารมณ์ขันและมองโลกในแง่ดี

รวมทั้งมีไหวพริบ ร่าเริง แจ่ใส เป็นนักพูดที่ดี ไม่ว่าจะไปที่ไหน

ก็จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน ที่สำคัญคือ คุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนโยน

ทำให้ทุกคนเมื่อได้   อยู่กับคุณแล้วก็จะพูดไม่หยุด มีความสุขและผ่อนคลาย

ความสว่างโดดเด่นในตัวคุณก็คือ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ที่คนทั่วไปทำไม่ได้ ในหัวสมองของคุณเต็มไปด้วยความคิดแปลกใหม่

ซึ่งมักทำให้ผู้คนรู้สึกสนใจกับสิ่งที่คุณคิดและทำ

3 ม้า

ทักษะการสื่อส   า  ร   ของคุณค่อนข้างดี โดยเนื้อแท้ ดังนั้นไม่ว่าคุณ

จะอยู่ในกลุ่มคนแบบไหน คุณจะไม่ถูกทอดทิ้งหรือรู้สึกเหมือนยืนเก้ๆ กังๆ

แน่นอน แม้ว่าคุณจะมีนิสัยดื้อรั้นบ้าง แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ

ที่ผู้อื่นมีต่อตัวคุณได้ คนรอบข้างคุณยินดีที่จะเปิดหัวใจคุยกับคุณ

เสน่ห์ของคุณก็คือความสาม   า  ร   ถ  ในการสื่อส    า    ร  ที่เหนือกว่านี้ใคร

ความสว่างโดดเด่นในตัวคุณก็คือ การมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ร่างกายเต็มไปด้วยพลังแห่งความอ่อนเย าว์ คุณมีความสาม   า  ร  ถ  ที่ยอดเยี่ยม

และมีทัศนคติที่ร่าเริง ดังนั้นคุณจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่น่าชื่นชมและแน่วแน่

บวกกับว่าคุณมีความกล้าหาญในการคิดค้นสร้างสรรค์ เพื่อสำรวจ

บุคลิกภาพตรงไปตรงมา ทำให้ดูแล้วรู้สึกเหมือนคุณเป็ฯผู้หญิงที่มีอำนาจ

มีความกล้าหาญ ในเวลาเดียวกันคุณยังคงเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถืออีก  ด้วย 

ขอบคุณแหล่งที่มา สบายตา

Facebook Comments

comments