คุณเหนื่อยที่ต้องสู้ชีวิตโ ด ยลำ พั ง ม า ตลอด ขอให้ 10 ข้อนี้เตือนใจคุณ

1 ลองจับที่ชีพจร ของคุณดู แล้วจงขอบคุณ

ที่คุณยังมีชีวิตอยู่เมื่อทุกอย่าง  ผิ   ด  พลาดไปหมด เรามักจะลืมนึกถึงคุณค่า

ของสิ่งที่เรามีอยู่ จำไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นเหมือนฝันร้า ย

คุณมีโอกาสที่จะทำให้ทุกอย่าง กลับมาดีเหมือนเดิมได้

เพราะคุณยังมีชีวิต และ ลมหายใจอยู่

2 ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่างไร จงลุกจากที่นอน และ แต่งตัว เ   สี  ย

มุ่งสู่จุดหมาย อย่าเพิ่งยอมแพ้ อย่าปล่อยให้ชีวิตทำร้า ยคุณนานจนเกินไป

การพย าย ามรักษาวิธีคิดที่ดี และเปลี่ยนวันร้า ย ๆ ให้กลายเป็นความเข้ม แ   ข็  ง  

มันจะทำให้คุณส  า ม  า  ร  ถ ก้าวไปข้างหน้า

และพร้อมเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

3 หนึ่งการตัด สินใจของคุณ ส  า ม  า  ร  ถพลิกผันทั้งชีวิต

ของคุณได้ถ้าคุณไม่ชอบ ชีวิตที่เป็นอยู่ จงจำไว้ว่า คุณส  า  ม  า  ร  ถเปลี่ยนแปลง

มันได้เสมอ จริงๆ แล้วคุณมีทั้งอิทธิพลและความส  า ม  า  ร ถในการควบคุม

ให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้ เพราะฉะนั้นจงอย่าให้ความเป็นจริง

ทำให้คุณหมดกำลังใจ คุณส  า ม   า ร  ถ เ  อ  า  ชนะมันได้ด้วย

วิธีคิดมุมมอง และ ทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเอง

4 การคิดมากจะทำให้คุณอารมณ์ เ  สี   ย  ซะเ    ป ล่  า

จงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้า ย ๆ ทิ้งไปบางครั้งเราก็ชอบ

สร้างปัญหาที่ไม่มีจริงขึ้นมาให้หนักสมอง

จงมีสติตระหนักรู้ความคิดของตนเอง และอย่าปล่อยให้มันควบคุมคุณ

จงถามตนเองว่า นี่ทุกอย่างกำลัง  ผิ  ด  พ ล  า ดจริงๆ

หรือว่าฉัน แค่คิดมากไปเองกันนะ..?

5 ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า

เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเอง กำลังทำอะไรอยู่เลย เราก็แค่แกล้งทำเป็นรู้เท่านั้นเอง

เมื่อไหร่ที่คุณเ    ค รี   ย  ด  กับชีวิต ให้จำไว้ว่าเราทุกคนต่าง

ก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใครในเรื่องการใช้ชีวิตหรอก

ดังนั้น ถ้าหลาย ๆ อย่าง  ผิ   ด  พลาด จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว

เพราะเราทุกคนต่าง ก็อยู่บนเรือลำเดียวกัน

6 จงพย าย ามมองหาสิ่งดี ๆ ในทุกวัน แม้ว่ามันจะย ากเพียงใด

ไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงาม ตามที่คุณวางแผนไว้หรอก

หากวันใดเจอเรื่องท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนแปลงคุณไปในทางที่ดีขึ้น

7 บางครั้งสิ่งร้า ย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด

ได้จงมองให้เห็นถึงความงาม ในช่วงเวลาอันเ  ล   ว ร้    า ย

และรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นตัวช่วยให้คุณเติบโต

เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่

8 ชีวิตที่สวยงาม ไม่จำเป็นเลยที่จะ ต้องเพอร์เฟกต์แม้อะไร

จะ  ผิ   ด  พ  ล   า  ดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามาก

สำหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังมีลมหายใจ มีครอบครัวอันน่ารัก

และเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อย ๆ และมีหลังคาคอยกำบังฝน

เท่านี้คุณก็มีพอ และ ครบถ้วนแล้ว

9 ในย ามสุข จงก  ล่    า  ว ขอบคุณ และ เฉลิมฉลอง แต่พอถึงย าม  ทุ   ก  ข์

จงก  ล่   า  วขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้าโลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน

หากไม่มีความมืดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดี

แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ให้คุณก  ล่  า  ว ขอบคุณ

แล้วพลิกวิกฤตนั้นให้เป็น โอกาสในการก้าวไปข้างหน้าดีกว่า

10 ให้จำไว้เสมอว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมายสุดท้าย ของชีวิตคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดนั้นยังมาไม่ถึงคุณจึงไม่จำเป็น ต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอด

เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้ เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามใจหวัง

ทางเลือกที่ดีที่สุด คือการก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง

และ ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

Facebook Comments

comments