แนะนำน้ำด อ ก อัญชั น แ ก้ โ ร คภู มิแ พ้ทำดื่ มได้ง่าย

แนะนำน้ำด   อ   กอัญชัน แก้โ ร คภูมิแพ้ทำดื่ มได้ง่าย

ห า กจะก   ล่   า   วถึง โ    ร คภูมิแพ้ เชื่อว่าหลายคนคงจะมีอาการเ   ห  ล่   านี้

กันอยู่ไม่น้อยเลย โดยเฉพาะตอนช่วงเช้าที่ต้องท    น  ท   ร   ม   า  น

กับอาการจามและมีเสมหะ โดยวันนี้จะมา บ อ กเ   ล่   า

ถึงวิธีการรักษา โ   ร คภูมิแพ้ ด้วยน้ำของด    อ   ก อั  ญชั   น ที่ทานง่ายๆ

และรักษาอาการภูมิแพ้ได้ ภายใน 6 เดือนเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลย

ส่วนผสมกัน

ด    อ    กอั  ญชั   น ใส่มากเท่าไหร่ก็ได้ ตามความเข้มข้นที่เราต้องการ

ใบเตย เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม ไม่เหม็นเขียว

น้ำ 3 ลิตร

วิธี

1 นำน้ำเ   ป ล่   าใส่หม้อ พร้อมกับใบเตย ตั้งให้เ ดื อ ดเลยจ้า

2 ใ ส่ ด    อ  กอั   ญชั   น ลงไปในน้ำเ ดื อ ดตามความชอบ ความเข้มข้นเลย

3 ค นให้เข้ากัน จ นน้ำในหมอ เริ่มออกสี ของด   อ  กอั   ญ ชั  น

4 สุดท้านดั บไ ฟ ปิดฝาหม้อและตั้งทิ้งไว้ 1 ชั่   วโ  มง

ให้น้ำด   อ  ก อั   ญ  ชั  นเย็นตัว ก  ร  อ   กใ  ส่ข   วด แช่ตู้เย็นไว้ดื่ มได้เลย

ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็จะได้ น้ำด   อ ก  อั  ญ  ชั   น หอมหวานรสชาติสดชื่น

พร้อมรับประท า นได้ ทุกช่วงเวลา

รั  บ ป  ร   ะ    กั   น   เ   ล ยว่  า อ าก   า  ร ภูมิแพ้ดีขึ้นแน่นอน

ภายใน 6 เดือนหา ก   ดื่   มทุกๆวัน มาพบกับสรรพคุณของ อัญชัน

1 น้ำอัญชัน มีส่วนช่วยต่อต้านอ      นุ   มู   ลอิสระ ในร่ า งกาย

2 เครื่องดื่มน้ำอัญชัน ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน

ให้ร่างกาย และเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย

3 ช่วยป้องกันโ   ร คเ   ส้น  เ ลื    อ ดสมองตีบ

4 ช่วยรักษาอาการผมร่วง สำหรับด   อ  ก

5 ช่วยลดความเสี่ยง จากการเกิดเส้นเ ลื    อ ด  อุ    ดตั   น

6 ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด

โ ร คหัวใจและหลอดเ ลื อ ดหัวใจอุดตัน

7 ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิด

โ ร ค ม    ะ เ    ร็  งด้วยส    า รต้านอนุมู   ล อิ ส   ร   ะ

8 อัญชันมีคุณสมบัติในการช่วยล้   า ง   ส   า รพิ    ษ

และของเ สี ยออกจากร่างกาย

9 นำรากไปถูกับน้ำฝน นำมาใช้หยอดตาและหู สำหรับราก

10 ใช้แก้อาการ ฟ กช้ำ สำหรับ  ด  อ   ก  

11 ช่วยป้องกัน และแก้อาการเหน็บชา ตามนิ้วมือนิ้วเท้า

12 ด  อ   ก  อั  ญ   ชั   นตากแห้ง สาม   า  ร  ถ  นำม  าชง

ดื่ มแทนน้ำชาได้เหมือนกัน

วิธีการดื่ม

1 ดื่ม 1 แก้วในตอนเช้า

2 ระหว่างวันดื่มให้หมด 1 กร  ะ บ  อ  ก

3 ดื่มก่อนนอนอีก 1 แก้ว

ขอบคุณแหล่งที่มา feed-khao

Facebook Comments

comments