หากคุณ ชอบอวดรวย จะยิ่งจน หัด อดทน จะยิ่ งร ว ย

ปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิต

สมัยก่อนเมื่อมีคนพูดว่าเงินสาม   า  ร    ถ  ซื้อทุกอย่างได้

ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่า ไม่จริงหรอก

เงินไม่สาม   า ร   ถซื้อทุกอย่างได้ เช่น เวลา

แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง เงินสาม   า ร   ถซื้อเวลาได้นะ

เช่น นาย A นั่งรถโดยส    า   ร  หรือรถทัวร์

จากกรุงเทพไปเชียงใหม่กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพ

ไปลงที่เชียงใหม่ เห็นความแ  ต   ก  ต่างไหม

แปลว่านาย B สา ม   า  ร   ถซื้อเวลาที่ต้องเ   สี    ยไป

หากมีเงินเท่านาย A นั่นเอง ดังนั้น

จะเห็นได้ว่าเงินเป็นปัจจั ยที่สำคัญมาก ๆ ในชีวิตปัจจุบัน

หากใครเงินน้อยก็ลำบ ากมาก ใครเงินมากก็ลำบ ากน้อย

ยิ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนมาก

เกิดเห ตุการณ์มากมายที่ทำให้เศรษฐกิจของโลก

กระส่ำระสาย สลับขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่เว้นทุกวันแบบนี้

การที่จะสา  ม    า  ร   ถ  หาเงินให้ได้เยอะ ๆนั้น ก็ยิ่ง ย า ก เข้าไปใหญ่

โดยเฉพาะในประเทศเราที่ธุรกิจแทบจะทุกส  า  ย

ต่างเริ่มบ่นออกมาว่าข าดสภาพคล่อง

ต้องคอยประคองตัวให้ร อดกันไปก่อน

ทำให้มีการมองหาการลงทุนหรือเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ

ที่จะสา  ม    า    ร   ถมาแบ่งเบาภาร ะของเราให้ได้ ไม่มากก็น้อย

หรือมีการให้ความรู้ทางด้านการเงินและมีการปรับ Mind set ให้แก่คนที่ต้องการรวย

ซึ่งประโยคที่ฮิตที่สุดประโยคหนึ่ง คือ หากเราอยู่อย่างคนจน

ก็จะรวย อยู่อย่างคนรวยก็จะจน ถ้าเราพ  ย   า  ย   า มแปลความหมายของประโยคนี้

อยู่อย่างจนจะรวย อยู่อย่างรวยจะจน อย่างละเอียด

จะเห็นว่า มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความจริงเลยทีเดียว

โดยหากเราทำสลับกับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เราจนลงอย่างแน่นอน

เพราะหากเรามีรายได้ 100 แต่เราใช้ 120 แปลว่า

เราใช้เงินในอนาคต 20 และถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

ด   อ  ก  เ   บี้   ยจากการใช้เงินในอนาคตก็จะพอกไปเรื่อย

ทำให้สุดท้ายการเงินของเราก็จะพัง แต่หากเราทำตาม

เรามีรายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะเหลือเก็บ 20 พอไปเรื่อย

ก็จะกลายเป็นร้อยเป็นพันได้ในที่สุด แต่มันก็ยังมีนัยยะบางอย่าง

ซ่ อน อยู่เช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง 100 เปอร์เซน เ    สี ย   ทีเดียว

เราจะมาลองเจาะลึกกันว่า ที่บอกว่า

ไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซน คืออะไร คือ หากเราทำตาม

คำพูดข้างต้น 100 เปอร์เซน โดยไม่มองให้ลึกลงไป

เราอาจจะไม่จนก็จริงอยู่แต่เราก็จะไม่สา  ม   า  ร  ถที่จะรวยขึ้นได้

เผลอ ๆ แม้จะไม่จน แต่  ก็จะค่อย ๆ เ เ ย่ ลงเรื่อย

เพราะหากเรามีเงินเท่าเดิม แต่เงินเฟ้ อเพิ่มขึ้น

เราก็จะจนลงโดยอัตโนมัตินั่นเอง แต่หากเรามองให้ลึก

โดยเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ประโยคข้างต้นจะสื่อว่า

อยู่อย่างคน จ น คิด  อย่างคนรวย ถึงจะรวย

แต่หากอยู่อย่างคนรวย คิด   อย่างคนจน อีกไม่นานก็จะจน

จะเห็นได้ว่า ประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะการนำการคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จ

ที่มักจะ พ ย า ย า ม หาโอกาส ที่จะทำงานให้เกิดรายได้  อย่ างสม่ำเสมอ

การนำความคิดแบบนี้มาใช้ จะทำให้เรารวยขึ้นได้ไม่ช้า

ก็เร็วแน่นอนและถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างคนรวย

แต่เราก็   เ   อ   า   ความคิดของคนรวยมาใช้ ในเรื่องของการทำงาน

ความ พ ย า ย า ม ต่าง ๆ เราก็อาจจะรวยได้เช่นกัน เพียงแต่จะช้ากว่าการใช้ชีวิตแบบคนจน

แต่  กลับกันหากเราใช้ชีวิตอย่างคนจน แต่ไม่  เ   อ  า   ความคิดคนรวย

มาใช้ ไม่นำหลักการณ์ แนวทางการทำงานต่าง ๆ มาพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น

เราก็จะไม่รวยขึ้น มีแต่จะยิ่งจนลง ๆ เพราะพิ ษ ของเงินเฟ้ อนั่นเอง

การคิด   อย่างคนรวยทำยังไง คนรวยมักจะไม่พึ่งโช คช ะต า

คนรวยจะรู้เสมอว่าสิ่งที่เขาควรจะทำนั้นมีอะไรบ้าง

เช่น การเตรียมพร้อม แน่นอนบางครั้งเราอาจจะ

ไม่ได้รับโอกาสดีเข้ามาในชีวิตจนเฝ้าอิ จ ฉ า คนอื่นว่า

หากเรามีโอกาสแบบนั้นอีกครั้ง

เราก็น่าจะทำได้ โอกาสแบบนั้นอีกครั้ง

คนรวยจะไม่คิดแบบนี้เด็ ด ข า ด คนรวย

จะเป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ หาความรู้ ฝึกทักษะ ทำซ้ำ จนเก่ง

โดยไม่รอโอกาสก่อน แล้วถึงค่อยลงมือทำ

และเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม

โอกาสที่เข้ามา เขาจะคว้ามัน เ   อ   า  ไว้ และด้วยความพร้อมที่เขามีอยู่

ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้   อย่างรวดเร็วนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าการนำแนวคิดจากประโยคเพียงประโยคเดียวมาใช้

ก็สา  ม   า  ร   ถที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้

อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติตามแนวทางไหน

และมีวินัยหรือความมุมานะเพียงพอที่จะทำให้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่นั่นเอง

และสุดท้ายสิ่งที่อ   ย   า  ก  จะฝากไว้ก็คือ

การที่เราได้เรียนรู้หรือจะนำแนวคิดของใครมาปฏิบัติ

หรือมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ ย วนั้น ไม่ว่าจะเป็นของคนรวย คนจน

คนที่ประสบความสำเร็จ หรือคนที่ล้ มเห ล ว

เราก็ต้องอย่าลืมว่า คนนั้นไม่ใช่เรา

และเราไม่สา   ม    า   ร   ถเป็นเหมือนคน ๆ นั้นได้ 100 เปอร์เซน

เพราะว่าเรากับเขาเป็นคนละคนกัน แต่  อ   ย    า   ก  จะให้นำแนวคิด

เ ห ล่   า  นั้นมาพัฒนา ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไป ปรับนู่นนิด นี่หน่อย

ให้เหมาะสมกับตัวเรา น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด

สู่การเป็นคนที่จะสา   ม   า   ร   ถ  ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

คุณแค่ทำตัว จน ไม่ออกไป แฮงก์เอ าท์ เ   สี    ย เพื่   อน  ห่   ว ย

บางคนไป ไม่ฟังคำพูดพวก ดีแต่ปาก ทน ทำงานหนัก

และไม่แคร์ว่าใครจะ พล่ าม อะไร กินอะไรแค่พออยู่ได้ ไม่ เที่ยวพักร้อน ผ ล า ญ เงิน

ไม่ต้อง ใช้ชีวิตหรู ทั้งที่ทำได้ ก้มหน้าก้มตา

ทำอะไร ลำบ ากๆ ยอม อ ดหลับอ ดนอน ได้

โฟกัสกับ เป้าหมาย ที่เขาว่าเพ้ อ เจ้ อ ทำตัวแบบที่ คนส่วนใหญ่

ไม่ทำแล้วไม่เกิน 5 ปี คุณจะมีชีวิตใหม่

ที่ สบาย ไปตลอดชาติ คุณยอม แลกมั้ย ก็แค่นั้นแหละ

ขอบคุณแหล่งที่มา  Chermarn Ratanapongtrakoon

Facebook Comments

comments