ตักบาตรเป็น พั น ค รั้ ง ก็ได้บุญไม่เท่าทำดีกับพ่ อแ ม่แ ค่ค รั้ งเ ดี ย ว

ตักบาตรเป็นพันครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่แค่ครั้งเดียว

หลายคนเข้าใจว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด รักษาศีล ฟังธรรม

บริจาคให้กับวัดมากมาย การถวายสังฆทาน ตักบาตร

จะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า

ทำบุญตักบาตรเป็นร้อยครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่แค่ครั้งเดียว

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยล่ะพรศั  ก  ดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐ

คือพรที่ก  ล่   า   วออกจากปากบิดา  ม   า  ร  ดา ฉะนั้นถ้าอยๅกทำบุญ อยๅกได้บุญ

อยๅกขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวังไว้ ไม่จำเป็นต้องไปหาสิ่งศั  ก   ดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลย

เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อน เพราะท่านคือผู้มีพระคุณของเรา

พรของท่านย่อมศั   ก  ดิ์สิทธิ์กว่าพรสิ่งใดบางคนทำบุญมากมาย

ทั้งบริจาคเงินให้วัดเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสนบาท ทำบุญกับคน ย า ก ไ ร้

บริจาคมู ลนิธิต่างๆ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากมายแต่ชีวิตก็ไม่เจริญ

ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักอย่างเป็นเพราะไม่เคยดูแล

ปรนนิบัติอะไรพ่อแม่เลย ข้าวสักจานยังไม่เคยตักให้ท่านทานเลย

อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านทาน อย่างนั้นแล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร

วิธีทำบุญกับพ่อแม่

1. ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะทำ

แค่เรื่องเล็กน้อยอย่างการทำอาหารให้ท่านทานไปจนถึงเรื่องใหญ่

อย่างดูแลเมื่อเ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย หรืออย่างการทำกับข้าวไปวัด

มีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้ แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่ทานเลย

ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้พ่อแม่ทานก่อน

จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัด ถึงจะถูกนะ

2. จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อยๅกได้อะไร

แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไรหรอก สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรา

เราก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบทาน

ของอะไรที่ท่านอยๅกได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ

วันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน มันไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมู ลค่า

มากมาย แค่มีใจที่นึกถึงท่านบ้าง อยๅกจะให้พ่อแม่ เท่านี้ก็  ดีใจมากพอแล้ว

3. เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนเสมอ

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน ก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น

โดยคำก ล่   า  ว  อุทิศมีว่า “อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา

โหนตุ มาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ม   า  ร ด  า บิดาของข้าพเจ้า

ขอให้บิดามาຣดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข ถ้าต้องการสำเร็จ

ไม่ว่าจะทำอะไร จงให้ขอพรจากพ่อแม่จะเป็นพรที่ศั  ก  ดิ์สิทธิ์และได้ผลดีที่สุด

ฉะนั้นหากอยๅกทำบุญ อยๅกขอพรให้ชีวิตสมหวัง

ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาสิ่งศั   ก  ดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลย

เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อน

พรศั  ก  ดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐที่สุดคือพรที่ก   ล่   า   วออกจากปๅกบิดามาຣดา

ขอบคุณแหล่งที่มา รักยิ้ม

Facebook Comments

comments