คนที่ร้องไห้บ่อย เป็นคนเข้มแ ข็ ง และจริงใจที่สุด

คนที่ร้องไห้บ่อย เป็นคนเข้มแ   ข็   ง และจริงใจที่สุด

ความสุข คือสัญลักษณ์ของความมั่นใจ

ความปลอด   ภั   ย และความสำเร็จ

ทุกคนต่างรู้ดีว่า การแสดงออกถึงความสุข

เป็นวิธีการที่ดี ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ

กับบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าเราจะต้องแสร้ง

ทำจนกว่าจะรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆ ก็ตาม

ความกลัว ก็อาจถือว่าเป็นอารมณ์ที่มีบทบาทไม่แพ้กัน

เพราะทุกคนต้องเคยรู้สึกกลัวในบางเรื่อง

บางคนอาจกลัวที่จะลาออกจากงานที่ทำอยู่

กลัวที่จะขอใครสักคนแต่งงาน

หรือแม้แต่  กลัวที่จะต้องพูดคุย

กับเพื่อนถึงเรื่องที่เขาทำให้เราโมโห

และหากพิจารณาความกลัวเล็กๆ

ที่ถูกระบาย   ผ่   า  น  โ  ซเ  ชี  ย  ล ก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้ว

ความกลัวเป็นอารมณ์ที่มีบทบาท

สำคัญต่อคนเราไม่น้อยเลยทีเดียว

ความโกรธ แม้จะเป็นอารมณ์ที่ไม่มีใค  ร อ  ย   า  กรู้สึก

แต่  ก็เป็นอารมณ์ที่ใครหลายๆ คน

รู้สึกอยู่บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน

การที่ต้องอยู่ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานาน

การที่ลูกสุดที่รักของคุณทำแจกันสวยราคา แ  พ  งแ   ต ก

และการที่ต้องทำงานร่วมกับคนที่ไร้ความส  า ม  า  ร ถ

เหตุการณ์ เ   ห ล่   านี้ล้วนทำให้คุณโกรธได้

ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครๆ ก็รู้สึกได้

แต่ อารมณ์เศร้า จะมีลักษณะเฉพาะ

ดังที่ปรากฎในหนังของ Pixar เรื่อง Inside Out

การเป็นคนมีอารมณ์เศร้ามักจะทำให้

ไม่มีใครอ  ย  า   กคบค้าสมาคมด้วยเท่าไรนัก

มักโดนแกล้ง และถูกก่  อ  ก  ว  น…!!

การแสดงสีหน้าบึ้งตึง การเดินตัวงอคอตก และการร้องไห้

ล้วนเป็นการแสดงออกภายนอกของความเศร้าทั้งนั้น

ซึ่งสิ่งเ   ห ล่   านี้จะถือเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอและไม่มั่นคง

มันไม่ยุติธรรมนักที่ในวัฒนธรรมของเรา

กำหนดให้อารมณ์เศร้าแทบไม่มีที่ให้แสดงออก

ทำให้น้อยคนนักที่จะกล้าแสดง

อารมณ์เศร้าของตัวเองออกมา

สำหรับคนที่ไม่กลัวที่จะแสดงออกว่า

ตัวเองกำลังเศร้า คุณอาจไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว

พวกเขาเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแ  ข็   งกว่า

คนที่พ  ย   า ย  า  มปิดบังความเศร้าเห   ล่  านั้นไว้เ   สี  ย  อีก

และสิ่งเห   ล่   านี้คือเหตุผลว่า

ทำไมการร้องไห้ถึงทำให้คุณมีจิตใจที่เข้ม  แ  ข็  ง

1.พวกเขาไม่กลัวความรู้สึกตัวเอง

2.พวกเขาเข้าใจดีว่าน้ำตามีคุณสมบัติช่วยเยี   ย  ว  ย   าจิตใจ

3.พวกเขารู้ดีว่าการร้องไห้สาม   า ร   ถ บำบั ด  รั  ก ษ  าเขาได้

4.พวกเขาไม่สนเรื่องความคาดหวังของสังคม

5.พวกเขาไม่ได้ไล่ใครให้ออกไปจากขอบเขตความรู้สึกของเขา

ขอบคุณแหล่งที่มา ประสบความสำเร็จ

Facebook Comments

comments