เ รี ย น กลั บม าลู ก ต้องรู้หน้ า ที่ อย่าเ อ าแ ต่เ รี ย น หัดรู้จักหน้ าที่ รั บ ผิ ด ช อบด้วย

การเลี้ยงลูกไม่ง่ายเลยสำหรับพ่อแม่มือใหม่ สมัยนี้

คู่รักแต่งงานหลายคู่พอแต่งงานแล้วก็ตัดสินใจมีลูกเพียงคนเดียว

เพราะอยๅกทุ่มเททุกอย่างให้ลูกเต็มที่

ด้วยปัญหๅเศรษฐกิจ และต้องการอยๅกเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด

เลยพยๅยๅมทำทุกทางเพื่อให้ลุกได้เรียนในที่ดี

และมีผลการเรียนดีๆมาให้พ่อแม่ชื่นชม

แต่รู้ไม่ว่า นอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว

การสอนให้เขารู้จักหน้าที่

ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่มีส่วนช่วยพัฒนา

ไ อ คิ ว และ อี คิ ว ให้ลูกนั้นเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

มๅดูคำ แ น ะ นำ สำหรับใครที่ต้องการเลี้ยงลูก

ให้ดีที่สุดกันดีกว่า ด้วย 6 เทคนิคเลี้ยงลูกที่ง่ายที่สุด

1 สอนลูกให้เขารู้จักวางตัว

เ ด็ ก น้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีโอกาส

ที่จะกลายร่างเป็น จ อ ม บ ง ก ารสูง จะทำให้เขากลายเป็น เ   ด็ ก

ที่พร้อมจะก้ๅวล่วงเข้ามาในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่

หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆได้ ถ้านิสัยนี้ติดตัวไปในอนาคต

อาจทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าคบได้

พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รับรู้ว่า

จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไปในชีวิตของผู้อื่น

การที่ เ ด็ ก ได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเช่นนี้จะทำให้เขาเข้าใจว่า

ชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเหมือนกัน

2 ไม่จับผิ ดลูก

ในบ้านที่มีกันสามคนพ่อแม่ลูก ถ้าพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกันจับ ผิ ด ลูก น้อยคงรู้สึก

หั ว เ  ดี  ย  วกระเทียม ลี บ ในกรณีนี้พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่า

ความผิ ดพลๅดนั้นเกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้

ไม่ทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่รวมหัวกัน ก ลั่ น แ ก ล้ ง เขา

ถ้าหากพ่อแม่ต้องการวางก ฎเกณฑ์ต่าง

ก็ควรทำด้วยความรักและความเข้าใจในตัวลูกเรา

เพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเ  ห  ล่   านี้จะไป ทำ ล า ย

ความมั่นใจในตัวลูกของคุณในที่สุด

3 ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้องไว้คอยช่วยเหลือในอนาคต

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิ ดชอบ

และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเขาโตขึ้น

ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความ  ผิ   ดพลาด

พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี

หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือเท่านั้น

4 สอนลูกให้ประหยัด

การที่พ่อแม่ซื้อของเล่นให้บ่อยๆ ตามใจลูก อาจทำให้ลูกน้อย

ที่น่ารักของคุณกลายเป็น เ ด็ กที่ไม่รู้จักพอ อ  ย   า  กได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา

จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะต้อง ร ะ วั ง ไม่ให้ความรัก

ความทุ่มเทของตนกลายเป็นการให้เสี ยคนในที่สุด

5 สอนลูกให้รับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรเ  อ  า  ใจมากไป

ทำให้ลูกทำอะไรเองไม่ได้ เมื่อถึงวัยที่เหมาะสม

ก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบในหน้าที่ตนเอง

มอบหมายงานบ้านให้รับผิ ดชอบ เพื่อให้รู้ถึงการช่วย

ความมีน้ำใจ ความรับผิ ดชอบ

6 ให้ลูกได้พบปะกับ เ ด็ ก คนอื่นๆบ้าง

เพราะไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย อาจทำให้ เ ด็ ก ขาดเพื่อนวัยเดียวกัน

ฉะนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจต้องพา   ลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเ ด็ ก ๆ

ในวัยเดียวกัน เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

อาจจะพาไปเล่นที่สนามเ ด็ กเล่น

ไปพบปะเพื่อนๆที่มีลูกวัยเดียวกับเรา

หรือไปรวมญาติในงานเทศกาลต่างแล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน

ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น

และไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆมากขึ้นตามวัย

ขอบคุณแหล่งที่มา แสนสบาย

Facebook Comments

comments