20 นิสัยของผู้หญิงเ ก่ ง สู้ชี วิ ต เป็นเ ส าห ลั กคร อ บ ครัว

20 นิสัยของผู้หญิงเก่ง สู้ชีวิต เป็นเสาหลักครอบครัว

20.มองโลกในแง่บวก

พลังแห่งมุมมองความคิดจะเป็นตัวขับเคลื่อนศักยภาพของเรา

ให้ก้าวออกไปสู่ภายนอก สาวๆที่มีมุมมองในแง่บวก

จะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาใกล้

ก้อแหม..!!ใครก้ออย ากอยู่ใกล้คนคิดดีทำดี มีมุมมองที่เป็นจริง

แต่ไม่อม  ทุ   ก  ข์   กันทั้งนั้นแหละคะ เพราะ “ใจรื่นเริงเป็นย าดี”

แต่การจะมีมุมมองในแง่บวกได้สาวๆต้องฝึกฝนนะคะ

เพราะมองแง่บวกกับโลกสวยต่างกันแค่เส้นผมบังแค่นั้นเอง

สาวที่มีมุมมองในแง่บวก เทอจะเป็นพวกที่ใช้สติในการคิดใคร่ครวญเสมอ

และมองสิ่งต่างๆตามความจริงที่ควรจะเป็น

ไม่กระโตกกระตากตีโพยตีพายจนเกินไป

พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่ างมีสติ

ให้กำลังใจตัวเองมากกว่าตัดพ้อต่อว่า ลงมือทำมากกว่า เ  อ  า  แต่พูด

19.มีสติและเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา

สาวฉลาดจะมีสติเสมอไม่ว่าต้องเจอกับปัญหาแบบใด

พวกเทอจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่ างชาญฉลาด

เชี่ยวชาญในการวางแผนการจัดการ

เพราะพวกเทอมองว่า “แก้ไขดีกว่าแก้ตัว”

ไม่มีประโยชน์ที่จะท   ะเ  ล า  ะเ  บ   าะแ  ว้  งร  ะร  า น  คะคานให้ได้ผู้ชนะ

เพราะสุดท้ายปัญหาก้อยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดี….!!

และนี่เป็นแม่เหล็กอีกตัวที่ดึงดูดให้มีคน

อย ากเข้าใกล้พวกเทอหรือชื่นชอบพวกเทออออ

18.มีวินัย การวางแผนจัดเตรียม

นอกจากความฉลาดแล้ว สาวเก่งยังต้องมีระเบียบวินัย

ในชีวิตที่สูงด้วยคะ อะ อะ หลายคนมองข้ามประเด็นนี้

เพราะดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมคะ

แต่แท้จริงแล้วสำคัญมากทีเดียวคะ วินัยจะเป็นตัวบ่งบอกว่า

สาวคนนั้นเป็นของแท้แค่ไหน ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้

โดยปราศจากวินัยที่เ   ข้ ม  แ   ข็    ง วินัยก้อเหมือนการฝึกฝนจนช่ำชอง

เปรียบเหมือนนักรบโรมันจะฝึก  ด    า  บ   ทุกวันแม้ไม่มีศึกสงค  ร   า  ม

เมื่อเกิดสู้รบจึงสาม  า ร   ถ  เ  อ  าช น  ะ  ศั  ต  รูได้อย่ างห้าวหาญ วินัย…!

หากขาดวินัย ความฉลาด ความเก่งก้อเป็นประหนึ่งว่า นานวัน

ก้อมีแต่ความเขรอะและใช้การไม่ได้ในที่สุด

17.มีความซื่อสัตย์

สาวฉลาดจะมีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของชีวิต

พวกเทอไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครและเป็นคนซื่อตรง “อะไรจริงก้อว่าจริง”

สาวฉลาดมีทัศนคติที่ไม่คดโกง ไม่  เ  อ  า   เปรียบแต่เล่ห์เหลี่ยมเชิงธุรกิจ การค้าก้ออีกเรื่องนะ

16.เคารพตัวเอง

นี่เป็นอีกข้อที่สาวฉลาดต้องมี คือ การเคารพตัวเอง ให้ความสำคัญกับตัวเอง

ไม่เปลี่ยนแปลงตามแ ร   ง  ก  ด  ดั  นหรือความคาดหวัง

ของคนอื่น ผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกัน

บุคลิคและความสาม  า  ร  ถ  ต่าง  แ  ต    ก   กัน เพราะฉะนั้นไม่มีใครเหมือนใครได้

“ของเลียนแบบ ไม่มีทางเทียบของแท้” ฉันใด

สาวที่ไม่เคารพตัวเองก้อไม่สาม   า  ร   ถ  เ ค า  ร   พ  คนอื่นได้ฉันนั้น

และคุณจะเป็นสาวฉลาดได้อย่ างไรหากต้องวิ่งไล่ตามให้เหมือนคนอื่น!

15.ทำงานให้ดีที่สุด

การเต็มที่กับสิ่งที่ทำ รักในสิ่งที่ทำ แม้จะไม่ได้ทำในสิ่งที่รักเสมอไป

ก้อเป็นคุณสมบัติอีกข้อของสาวฉลาด ไม่มีการเสแสร้งใดที่จะยั้งยืน

หากทำแบบขอไปทีหรือผักชีโรยหน้า

ยังไงซะก้อมีคนรู้ในที่สุด ฉะนั้นฝึกไว้ให้เป็นชีวิต “ทำทุกสิ่งอย่ างเต็มที่

เต็มกำลัง ให้ดีที่สุด แม้จะไม่มีใครเห็นเลยก้อตาม” แต่เชื่อเถอะคะ

ถึงไม่มีคนเห็น แต่ผลของงานมันจะสะท้อนกลับมาหาคนที่ทำ ใครทำคนนั้นได้

14.กล้าเอ่ยขอ  โ     ท ษ และ ก   ล่  า   วขอบคุณ

การทำ   ผิ   ด  พลาดหรือต้องขอความช่วยเหลือ ไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาด ไม่คูล

เสมอไป ไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่อง เก่งไปทุกอย่ าง “สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชน์ยังรุ้พลั้ง”

แต่จะพลาดมากถ้าทำ   ผิ   ด  แล้วไม่กล้าเอ่ยคำขอ   โ  ท  ษ

หรือก    ล่  า  วขอบคุณคนที่มีน้ำใจต่อคุณ ฉะนั้นฝึกให้เคยชิน

เป็นนิสัยเข้าไว้ ได้ใจใครต่อใครไปเต็มๆ

13.ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

หมั่นเพิ่มเติมหาความรู้อยู่เสมอ ผู้หญิงฉลาดมักจะรักการเรียนรู้สิ่งใหม่

ใส่ใจสิ่งเก่า เพิ่มเติมการพัฒนา ไม่ทำตัวเป็นคนที่น้ำเต็มแก้วจนล้น

ยิ่งในยุคนี้ผู้หญิงสวยหาง่ายมาก แต่ผู้หญิงที่ทั้งสวย

และฉลาดหาได้ย ากกว่า ฉะนั้นต้องทำตัวให้มีราคาแวลู่ดูแพง ไม่หยุดนิ่ง

12.ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจและลงมือทำ

แค่คิดแต่ไม่ทำยังไม่นับว่าสำเร็จ สาวฉลาดนอกจากฉลาดคิดแล้วยังฉลาดทำอี  ก   ด้ วย

และพวกเทอจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง แต่จะนำอุปสรรคนั้นมาเป็น

แ  ร  งผ ลั  ก   ดั  นให้ก้าวต่อไป “เพราะปัญหาอุปสรรค

จะขัดเกลาให้  แ   ข็   ง   แ  ก  ร่ง เหมือนเพชรที่ได้รับการเจียระไน”

11.กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ

ความกลัวมักจำ    กั   ดให้เราไม่กล้าเดินต่อไป และมักนำมาซึ่งความ  ผิ   ดหวัง

อ    ม   ทุ  ก  ข์ มุมมองในแง่ล   บแง่ร้     า ย แต่สิ่งเ   ห  ล่  านี้จะไม่เกิดขึ้น

กับสาวฉลาด เพราะพวกเทอมีวิธีรับมืออย่ างดีเยี่ยม

นั่นคือพวกเทอพร้อมและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ความไม่คาดหมายทุกประเภท พวกเทอไม่วิ่งหนี

ไม่ดราม่าจนเกินงาม แต่พวกเทอมองและคิด รู้จักรอเวลาที่เหมาะสม

10.มีความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตร

ไม่มีใครอย ากอยู่คนเดียว การจะได้ใจคนอื่นคุณต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม

ไม่เย่อหยิ่งอวดตัว   ก  ด  ผู้อื่น ดูถูกคนอื่น ควรจะมีมิตรภาพที่ดีกับทุกคนอย่ างจริงใจ

ไม่รังเกียจเดียดฉันด์คนที่ด้อยกว่า ถึงแม้คุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จโดดเด่น

แล้วก้อตาม นี่แหละวิถีของสาวฉลาดสวยแพง แพงทั้งสมองและกิริย า

การแสดงออก เป็นคนเก่งสวยน่าคบจบในหนึ่งเดียว

9.รู้จักหาความสุข

การมีความสุขเป็นสิ่งไม่  ผิ  ด แต่จะ  ผิ   ด  เมื่อความสุขของเราทำร้ า ยคนอื่น

สาวฉลาดจะคิดใคร่ครวญเพื่อไม่ทำให้ใครต้องสะดุดหัวคะมำหน้าทิ่ม

พวกเทอจะเรียนรู้การหาความสุขอย่ างแท้จริง ไม่หลงมั   วเ  ม    า   ไป

กับสิ่งจอมปลอม เพราะบางครั้งความสุขก้อได้มาจากสิ่งเล็กๆรอบตัว

มากกว่าดินเนอร์หรูหรือแบรนด์เนม ว่ามั้ยย

8.มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

บางครั้งการสร้างคนที่โดดเด่นก้อมักมาจากการขาดบางสิ่ง

ขาดแกนนำ ขาดคนกล้าแสดงความสาม   า   ร  ถ คนที่กล้าคิดต่าง

สาวฉลาดจึงเป็นบุคคลที่กล้าจะทำสิ่งต่างๆที่แปลกออกไป

มีความเป็นผู้นำแม้จะไม่เคยลงมือทำ แต่เพราะกระบวนการคิด

และมุมมองแง่บวก กับการที่รักการเรียนรู้ ทำให้พวกเทอรังสรรค์สิ่งต่างๆออกมาได้อย่ างไม่ย ากเย็น

7.สาม   า   ร     ถส่งเสริมคนอื่นได้

คนฉลาดมักไม่ทำอะไรคนเดียว เพราะคนฉลาดเป็นนักวางแผนตัวยง

ฉะนั้นจะสร้างทีมของตัวเองขึ้นมา และส่งเสริมให้คนในทีม

สาม   า  ร   ถก้าวหน้าต่อไป แต่คนที่เก็บงำความรู้

ไม่ถ่ายทอดให้คนอื่น ก้อจะเป็นคนที่ต้องทำงานงกๆคนเดียว

เหมือนจะก้าวหน้าเติบโต แต่สุดท้ายจะตันทั้งการงานและสังคมนะ

แบบนี้ไม่น่ารักเลยช่ายม้า ถ้าไม่อย ากตันก้อต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆนะ

6.เข้าใจและพร้อมยอมรับความ  ผิ     ด  หวัง

เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตที่ต้องเจอความ  ผิ    ด  หวัง แต่ผู้หญิงฉลาดจะยอมรับ

และเข้าใจความเป็นจริงได้ดี ไม่ร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาตกในให้โลกรู้ การทำตัวให้แย่ลง

จมปลักอยู่กับความท้อแท้ไม่ใช่วิถีของคนสวยแพง ล้มได้

แต่พวกเทอ move on ค่ะ! พวกเทอไม่รอให้โชคชะตากำหนด

แต่จะก้าวออกไปคว้าสิ่งดีๆที่รออยู่มา

5.ดูแลตัวเองได้

สาวเก่งสวยฉลาดมักไม่ทำตัวอ่อนแอรอคอยการช่วยเหลือเท่านั้น

แต่พวกเทอจะพย าย ามทำด้วยตัวเองก่อน นี่แหละความคูลที่แท้ทรู แต่..

ช้าก่อนไม่ได้หมายความว่าพวกเทอจะต้องโชว์พาวด์ทำเองทู้กกกอย่ างนะ

อะไรที่ควรขอความช่วยเหลือก้อตามอัธย าศัยเลย

อะไรที่ให้ความช่วยเหลือได้ก้อจัดกันไป นี่สิถึงจะเป็นสาวสวยเก่งฉลาดแพงแบบคูลๆ

4.ขยันและรู้กาลเทศะ

คนฉลาดมักขยันเพราะเทอรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไหร่

คงไม่มีคนฉลาดที่เกียจค ร้   า  นไม่มีการวางแผนหลอกจริงม่ะ

และสาวฉลาดยังแยกแยะ รู้จักกาลเทศะ อี ก  ด้วย อะไรดี ดีที่สุด

ควรทำหรือไม่ทำอะไร ควรพูดกับใครเวลาไหนและอะไรที่ไม่เหมาะจะพูดเวลาไหน

เพราะเทอสังเกตุและใส่ใจรายละเอียดรอบตัวเสมอไงละ

และนั่นก้อเป็นผลดีต่อตัวสาวฉลาดเองมันทำให้เทอแพง น่าคบหามากที่เดียว

3.มีเมตตา

เป็นธรรมชาติของสาวฉลาดที่มีใจเมตตาและรักพวกพ้อง

พวกเทอจิตใจอ่อนโยน อย ากหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนที่ขาดโอกาส

แต่  ก้อใจนักเลงพอไม่สนับสนุนคนที่หาผลประโยชน์

เป็นไงละสวย ฉลาด ไม่ได้หลอกกันง่ายๆหลอกนะ

2.ไม่ห่วงสวยจนเกินไป

ความสวยที่แท้ทรูต้องมาจากข้างใน การแต่งเติมก้อแค่บางส่วนเท่านั้น

สาวฉลาดจึงไม่ยึดติดที่จะต้องดูดี ดูสวยตลอดเวลา มีจังหวะที่หลุดบ้าง

โทรมบ้างหากต้องลุยงาน แต่เสน่ห์ของพวกเทอก้อไม่ลดลงไปเลย

ตรงกันข้ามกับยิ่งดูมีเสน่ห์มากขึ้นในความเป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องแอ็บซะอีก

1.ไม่ชอบอิจฉา

ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่งการทำ  ล  า  ย พ  ลั  งรุ  นแ  ร  งที่สุดก้อต่อตัวเองนี่แหละ

ฉะนั้นสาวฉลาดจะไม่ชอบอิจฉา ชอบวีน  ชอบเหวี่ยงใส่ใคร “โกรธได้แต่ดึงสติให้ไว”

ใส่บัพใส่สกิลป้องกัน จะได้สวยฉลาดน่าคบหา เป็นความต่างที่คู่ควรนะจ๊ะ

เ  อ   าละคะลองมาฝึกเป็นสาวฉลาดยุค 4  จุ ด 0 กัน 20 ข้อบ่งบอกนี้ไม่ย ากเกิน

ความสาม  า  ร   ถ สาวๆหลอกเนอะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าจร้า

ขอบคุณแหล่งที่มา สบายตา

Facebook Comments

comments