16 วิธีง่ายๆ ในการหันกลับมา รักตัวเองอีกครั้ง ทำแล้วดี

16 วิธี รักตัวเอง ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น-รักตัวเองให้มาก-จงรักตัวเองให้มากๆ-รักตัวเองให้เป็น ธรรมะ-ทำไมต้องรักตัวเอง-จงรักตัวเองให้มากๆ

16 วิธีง่ายๆ ในการหันกลับมา รักตัวเองอีกครั้ง

จงรู้จักรักตัวเองก่อน แทนที่จะรักความคิดของคนอื่นที่รักคุณ

เนื่องจากความพ ย า ย า มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเรา

คือการยอมรับและการแสดงความรักต่อตนเอง

แม้ว่าเราจะไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบก็ตาม

เราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเอง

เพราะบางครั้งเราก็ตกหลุมพรางศัตรูตัว ร้ า ย ในชีวิตง่ายเกินไป

เรารักความคิดของคนอื่นที่รักเรา แต่เรากลับลืมที่จะรักตัวเอง


16 วิธี รักตัวเอง ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น-รักตัวเองให้มาก-จงรักตัวเองให้มากๆ-รักตัวเองให้เป็น ธรรมะ-ทำไมต้องรักตัวเอง-จงรักตัวเองให้มากๆ

งั้นก็ได้เวลาแล้วที่เราจะ..!!

1. เริ่มบอกรักตัวเอง

เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศษขนาดไหน คุณควร

ส่องกระจกมองดูตัวเองเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมา

คือภาพที่ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริง

การ ผิ  ด  หวังในตัวผู้อื่นมักจะสะท้อนความ  ผิ  ด  หวังของตัวเองออกมาด้วย

ซึ่งก็ไม่แ  ต   กต่างจากการยอมรับในตัวผู้อื่น

ดังนั้นต้องแสดงออกว่าคุณรักตัวเองได้แล้ว

2. จงอยู่กับความเป็นจริง

บางสิ่งแม้ว่าจะ ย า กแ  ต่  ก็คุ้มค่า นั่นคือการละทิ้งความสมบูรณ์แบบ

และหันมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริง สิ่งที่สวยงามที่สุดของการเดินทาง

คือการกลับสู่ความรู้สึกสงบซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับในกระบวนการ

ของชีวิตแทนที่จะคาดหวังว่าทุกอย่างควรเป็นอย่างไร

3. คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นน้อยลง

จงเตือนตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นและไม่ต้องขออนุญาต

เพื่อทำสิ่งที่ แ ต   ก ต่างจากคนอื่นด้วย เพราะเวลาบนโลกใบนี้มีค่ามาก

คุณส  า ม   า  ร ถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาต

16 วิธี รักตัวเอง ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น-รักตัวเองให้มาก-จงรักตัวเองให้มากๆ-รักตัวเองให้เป็น ธรรมะ-ทำไมต้องรักตัวเอง-จงรักตัวเองให้มากๆ

4. เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุ  ด รั้   ง  คุณ

อย่าไปห่วงคนที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณ จงรู้คุณค่าในตัวเอง

เมื่อคุณทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่าจะเท่ากับว่าคุณแพ้ เพื่อนที่ดี

ควรให้แรงผ ลั  ก  ดัน กำลังใจ และเคารพคุณ การมีเพื่อนเยอะ

ไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีๆนะจำไว้

5. อ  ภั   ยให้กับความ  ผิ  ด  พล  า ดของตัวเองในอดีต

บางครั้งคนเราก็ต้องมีการทำ  ผิ  ด  พล  า  ดกันบ้าง ไม่ใช่ว่าคุณแย่แต่หมายความว่า

คุณคือมนุษย์ธรรมดานี่แหละ เลิกสนใจอดีตเพราะมัน ผ่  า   นมาแล้ว

จงให้อ  ภั  ยตัวเองและสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำตอนนี้จะดีกว่า

6. ลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็น

หากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณต้องลงมือทำในสิ่งที่

ไม่เคยทำมาก่อน เดินหน้าสู่ความคิดและ

การกระทำที่ส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตคุณ

7. ยอมรับแม้กระทั่งความ  ผิ  ด  พล  า  ดที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

การประสบความสำเร็จในระยะ ย า วบางครั้งคุณก็ต้องล้มเหลวบ้าง

ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะตัดสินใ จ  ผิ  ด  พล  า  ด

มาฉุ  ด รั้  งความคิดของคุณไว้

16 วิธี รักตัวเอง ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น-รักตัวเองให้มาก-จงรักตัวเองให้มากๆ-รักตัวเองให้เป็น ธรรมะ-ทำไมต้องรักตัวเอง-จงรักตัวเองให้มากๆ

8. จงสำนึกในบุญคุณของตัวเองที่ทำให้มีวันนี้

คนเราไม่ได้สมหวังในทุกเรื่อง แต่จงจำไว้ว่ามีหลายคนที่ไม่เคยมี

ในสิ่งที่คุณมีอย่างทุกวันนี้ ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากความ เ  จ็  บ ป  ว  ด

ความโกรธ และความเหนื่อ ย  ล้  าในการผ  ลั  ก ดันตัวเองไปข้างหน้า

เพราะคุณส  า  ม  า  ร  ถ  ควบคุมชีวิตของตัวเองได้

9. จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวัน

เพราะชีวิตคนเรามันสั้นนักจึงควรเลือกทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆ

เราไม่ส   า ม  า  ร  ถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ ดังนั้นคุณควรใช้ชีวิต

ให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่น

10. จงฟังเ   สี  ย   งของตัวเองและซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกๆเรื่อง

เราไม่ต้องการเรื่องเ  ล่  าที่สนุกและเสริมสร้างจินตนาการ แต่เราต้องการ

เรื่องจริง จงฟังเ  สี  ย   งของตัวเอง มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำ

นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสำหรับคุณจริงๆ

11. ให้โอกาสตัวเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ

อย่าปล่อยให้ความไม่รู้  ฉุ   ด    รั้  ง  คุณไว้ โลกภายนอกยังมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่

12. เชื่อในศักยภาพของตัวเอง

ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปได้ คุณต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการ

อะไรและเชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้

16 วิธี รักตัวเอง ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น-รักตัวเองให้มาก-จงรักตัวเองให้มากๆ-รักตัวเองให้เป็น ธรรมะ-ทำไมต้องรักตัวเอง-จงรักตัวเองให้มากๆ

13. สนใจเรื่องของตัวเองแทนที่จะอ่าน ดู หรือฟังเรื่องของคนอื่น

อย่าลืมว่าคนเรามักเผยให้เห็นแต่ด้านดีของตัวเองโดยเฉพาะ

ในโลกออนไลน์ ดังนั้นอย่าไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นๆเลย

14. ใส่ใจชีวิตของตัวเองอย่างใกล้ชิด

ของขวัญอย่างหนึ่งที่คุณส  า  ม  า  ร  ถมอบให้แก่ตัวเองและคนที่

คุณรักได้คือการอยู่กับปัจจุบันและทุกโอกาสที่มี

ชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่ระหว่างวันเกิด

กับวัน ต า ย แต่มันคือตอนนี้และตอนต่อไป

15. ปล่อยวางและผ่อนคลายความเ  ค  รี  ย   ดลงบ้าง

ถ้าคุณมองทุกอย่างเป็นเรื่องจริงจังไปซะหมด คุณอาจต้องเผชิญ

กับความกลัวในทุกย่างก้าวของชีวิต จงผ่อนคลายความตึงเ  ค  รี ย   ด

และหัวเราะออกมาบ้างโดยเฉพาะเมื่อหลายอย่างไม่เป็นไปตาม

ที่วางแผนไว้ คนที่อารมณ์ดีมักเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีกว่า

16 วิธี รักตัวเอง ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น-รักตัวเองให้มาก-จงรักตัวเองให้มากๆ-รักตัวเองให้เป็น ธรรมะ-ทำไมต้องรักตัวเอง-จงรักตัวเองให้มากๆ

16. รู้จักรักและเห็นใจคนอื่นด้วย

คนที่รู้จักรักตัวเองมักจะเป็นห่วงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนอื่น

ด้วย พวกเขาจะรู้จักให้อ ภั   ย  และเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์

ดังนั้นจงทำความเข้าใจผู้อื่นให้ถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินอะไรลงไป

นอกจากนี้คุณควรขอบคุณคนที่ห ย า บคายและมีนิสัยไม่น่ารั  ก ด้วย

เพราะพวกเขาคือตัวอย่างชั้นดีที่ทำให้คุณรู้ว่า

สิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ

ขอบคุณแหล่งที่มา คิดสิ

Facebook Comments

comments