6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ ที่ทำให้หลายคนหลงรัก เพราะสิ่งนี้

6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ ที่ทำให้หลายคนหลงรัก-6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ-เสน่ห์ของสาวอายุมาก-ชอบผู้หญิงอายุมากกว่า 10 ปี-แอบชอบผู้หญิงอายุมากกว่า-จีบผู้หญิงอายุ 30-เสน่ห์สาวมีอายุ-ภรรยาอายุมากกว่าสามี

6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ ที่ทำให้หลายคนหลงรัก เพราะสิ่งนี้

1. ควบคุมอารมณ์ได้มากกว่า

ไม่ต้องจำเพาะว่าเป็นผู้ชายหรอก เพราะไม่ว่าใครก็ไม่อย ากเป็นกระโถน

เป็นที่รองรับอารมณ์ของใคร แต่สาวๆ โดยมากมักจะติด

นิสัยชอบงอน ง้องแง้ง งอแง ไม่มีเหตุผล

ทำให้ผู้ชายต้องกลายเป็นที่รองรับอารมณ์ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้เขารู้สึก

เบื่อหน่าย แต่ผู้หญิงที่อายุมากประมาณหนึ่ง ส่วนมากจะเริ่มมีอารมณ์คงที่

กว่าสาวๆ มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ได้ จึงเป็นเหตุผลที่มีผู้ชาย


จำนวนหนึ่งเลือกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ ที่ทำให้หลายคนหลงรัก-6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ-เสน่ห์ของสาวอายุมาก-ชอบผู้หญิงอายุมากกว่า 10 ปี-แอบชอบผู้หญิงอายุมากกว่า-จีบผู้หญิงอายุ 30-เสน่ห์สาวมีอายุ-ภรรยาอายุมากกว่าสามี

2.ไม่ได้หมกมุ่นกับการมีรูปร่างที่ผอมเหมือนนางแบบ

รู้ไหมว่า ผู้ชายส่วนหนึ่งหลงเสน่ห์ส่วนเว้าส่วนโค้งตามธรรมชาติของผู้หญิง

แม้ผู้หญิงอายุมากบางคนอาจเคยผ่   า  นการมีลูกมาแล้ว

จะให้มีรูปร่างเป๊ะเหมือนสาวๆ คงเป็นเรื่องย าก

แต่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเธอยอมรับ และรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง มันไม่ใช่ปัญหา

สำหรับพวกเธอ เพราะรูปร่างไม่ได้มีผลต่อความสุขที่เธอจะได้รับ

หรือส่งมอบให้คนอื่น ในขณะที่สาวๆ มักจะหาส  า  ร  พัดวิธีที่จะทำให้รูปร่าง

ตัวเองดูผอมเพรียวเหมือนนางแบบ ซึ่งนั่นแสดง

ถึงความไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเอง

3.ไม่ทำตัวติดแฟน

ในอดีตผู้หญิงอายุมากอาจเคยทำตัวติดแฟน และมันทำให้ผู้ชายอึ  ด อั  ด

ส่งผลให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น การที่พวกเธอไม่ทำตัวติดแฟนแจ

ทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่ก  ด  ดั  น มีเวลาส่วนตัว มีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น

จึงเป็นอีกเหตุผลสำคัญว่า ทำไมผู้ชายจึงชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า

6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ ที่ทำให้หลายคนหลงรัก-6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ-เสน่ห์ของสาวอายุมาก-ชอบผู้หญิงอายุมากกว่า 10 ปี-แอบชอบผู้หญิงอายุมากกว่า-จีบผู้หญิงอายุ 30-เสน่ห์สาวมีอายุ-ภรรยาอายุมากกว่าสามี

4.พึ่งตัวเอง

ผู้หญิงที่อายุมากแล้วมักโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำ มากกว่าโฟกัสที่ผู้ชาย

อาจมีเรื่องที่พวกเธอต้องรับ  ผิ  ด  ชอบและให้ความสำคัญ

มากกว่าผู้ชาย เช่น ต้องดูแลครอบครัว

พวกเธอจึงมักพึ่งพาตัวเอง มีชีวิตเป็นของตัวเอง ซึ่งผู้ชายอาจรู้สึกว่า

พวกเธอไม่ได้ต้องการเขาตลอดเวลา แต่ก็ยินดีหากมีผู้ชายเข้ามา

เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

5.มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง

ผู้หญิงอายุมากมักจะไม่หวังพึ่งผู้ชายเพียงฝ่ายเดียว เพราะเธอเอง

ก็สาม  า  ร  ถหาเลี้ยงตัวเองได้เหมือนกัน เธออาจมีเงิน มีบ้าน

หรือมีรถของตัวเอง หนุ่มๆ หลายคนจึงรู้สึกมั่นใจว่า

ไม่ต้องเหนื่อยหาเลี้ยง แต่ช่วยเหลือและจุนเจือกันและกันได้ ยิ่งสมัยนี้

เงินเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ถ้าไม่พอใช้ หรือผู้ชายต้องคอยเป็นฝ่ายจ่ายตลอด

บางทีมันก็พาความทุ  ก  ข์  มาให้หนุ่มๆ เขาเหมือนกัน

6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ ที่ทำให้หลายคนหลงรัก-6 เสน่ห์ของสาวมีอายุ-เสน่ห์ของสาวอายุมาก-ชอบผู้หญิงอายุมากกว่า 10 ปี-แอบชอบผู้หญิงอายุมากกว่า-จีบผู้หญิงอายุ 30-เสน่ห์สาวมีอายุ-ภรรยาอายุมากกว่าสามี

6.มีประสบการณ์ชีวิต

ผู้หญิงที่อายุมากกว่ามักจะมีประสบการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านความรัก

ชีวิต ความสัมพันธ์ หรืออาชีพการงาน สิ่งเ  ห  ล่  านี้ทำให้เธอดูน่าสนใจ

และทำให้มีเรื่องคุยมากมาย ด้วยเหตุนี้ผู้ชายหลายคนจึงเทใจ

ให้ผู้หญิงที่แก่กว่าอย่ างไม่ต้องสงสัย

ขอบคุณแหล่งที่มา สบายตา

Facebook Comments

comments