Home ข้อคิด เหตุใดเราจึงมีเวลา อยู่กับลูกเพียง 10 ปีแรก เท่านั้น

เหตุใดเราจึงมีเวลา อยู่กับลูกเพียง 10 ปีแรก เท่านั้น

16 second read
ปิดความเห็น บน เหตุใดเราจึงมีเวลา อยู่กับลูกเพียง 10 ปีแรก เท่านั้น
0
0

เหตุใดเราจึงมีเวลา อยู่กับลูกเพียง 10 ปีแรก เท่านั้น

เรามีเวลาอยู่กับลูกเพียง 10 ปีแรกเท่านั้น

เรามีเวลาอุ้มลูกนอน 6 เดือนแรก

แล้วหลังจากนั้น เขาจะนอนได้เอง

เรา มีเวลาอุ้มลูกเดินเพียง 1 ปีแรก

แล้วหลังจากนั้น เขาจะเดินได้ของเขาเอง

เรา มีเวลากอดลูกเล่นได้นานๆ เพียง 2 ปีแรก

หลังจากนั้น เขาจะไม่ยอม ให้เรา กอดนานๆ


เรา มีเวลาพูดให้ลูกฟังตลอดเพียง 3 ปีแรก

แล้วหลังจากนั้น เขาจะไม่ฟังเราพูดแล้ว

เรา มีเวลาอยู่กับลูกตลอดได้เพียง 10 ปีแรก

แล้วหลังจากนั้นเขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเรา

และก็อย ากอยู่กับเพื่อน มากกว่าอยู่กับเรา

เรา มีเวลาดูแลลูกได้เพียง 15 ปีแรก

หลังจากนั้นเขาอาจไม่อย ากให้เรา ดูแลเขาอีก

และเขาก็ อย ากมี ชีวิตของเค้าเอง

ผ่  านไป 30 ปี หลังลูกเกิด เราอาจจะไม่ได้เจอลูกแล้ว

เพราะ ” เวลา ” ของใครสักคน อาจหมดลง

ทำทุกๆ วัน ที่ได้อยู่กับลูก ให้มีค่าที่สุด

เพราะ.. ”เวลา” นั้น..ผ่  านไปเร็วเสมอ

แม้ชีวิต จะสั้น แต่ความรักความผูกพันนั้นย  า  ว

บุญ 12 ประการ ที่คนเป็นลูกกตัญญูจะได้รับ

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน

โดยตามความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี

ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่

ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่

เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

และในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่าน

ได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย

ซึ่งจะสาม  า  ร  ถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย

เหลือกิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี

ให้ความสะดวกสบายเ   อ  าใจใส่มีเวลาให้ท่าน

สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญ

ส่วนกุศลให้กับท่านสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ยได้

2 ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

3 ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

4 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

5 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

6 ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

7 ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

8 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

9 ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

10 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

11 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนเลย

ขอบคุณแหล่งที่มา san-sabai

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …