Home ข้อคิด ข้อดีของการเดิน แค่วันละ 30 นาที มีประโยชน์มากมายกว่าที่คิด

ข้อดีของการเดิน แค่วันละ 30 นาที มีประโยชน์มากมายกว่าที่คิด

18 second read
ปิดความเห็น บน ข้อดีของการเดิน แค่วันละ 30 นาที มีประโยชน์มากมายกว่าที่คิด
0
0

ข้อดีของการเดิน แค่วันละ 30 นาที มีประโยชน์มากมายกว่าที่คิด

ปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้น กระแสของการออกกำลังกาย

ก็มาแรงเช่นกัน หลายคนจึงหันมาออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยการเดิน

แต่หลายคนคงยังไม่รู้ว่า การออกกำลังกายด้วยการเดิน แค่เพียงวันละ 30 – 40 นาที

จะมีผลดีอย่างมากกับร่างกาย แบบที่หลายคนคาดไม่ถึงเลย

ซึ่งจะช่วยร่างกายอย่างไรบ้างนั้น ไปรู้พร้อมๆกันเลย

1. ลดความเสี่  ย  งการเป็นโ ร ค อั  ล  ไซเมอร์

จากงานวิจัยของมหาวิทย  า  ลัยไวกิ้งบอกว่าการเดินช่วยลดความเสี่  ย ง

ในการเป็นโ ร ค อั  ล  ไ  ซเมอร์


ผู้ชายอายุ 71-93 ปี ที่เดินเกินวันละ 1 กิโลเมตร ความเ  สี่  ยง

ที่จะเป็นโร  ค  อั  ลไซเ  มอร์จะลดลงครึ่งหนึ่ง

2. เพิ่มกล้ามเนื่อ

คุณอาจจะบอกว่าการออกกำลังกายก็ช่วยเสริมสร้างกล้  ามเ  นื้ อ  อยู่แล้ว แต่ที่จริงๆแล้วการเดิน

เป็นการช่วยสร้างกล้ามเนื้ อ  ที่ดีที่สุด การเดินสาม  า  รถทำให้กล้ามเนื้อขา สะโพก

และหน้าท้องแน่นขึ้น แค่ต้องระวังกับท่าเดิน ก็จะสาม  า  รถฝึกกล้ามเนื่อหน้าท้องและส่วนเอวได้

3. ฝึกให้หัวใจ ล  ดค  ว  ามดันโล หิ  ต

คนที่หั  ว ใ  จไม่ค่อยจะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วยทำให้หัวใจแ  ข็  งแ  ร งขึ้น

และจะช่วยลดควๅมดันโ  ล   หิ  ต เดินทุกวันสาม  า  รถลดความเสี่  ยง

ของโ  ร  ค  คว  า  มดัน โ  ล หิ  ต สูงได้

และโร  ค  หล    อ  ดเลื   อ ดหัวใจได้

4. ลำใส้ใหญ่แ  ข็   งแรง

การเดินสาม  า  รถลดโอกาสที่ผู้หญิงจะเป็นมะเ   ร็  งลำใส้ใหญ่ได้ 31% แค่เราเดินวันละ 10-15 นาที

จะช่วยในเรื่องระบบการย่อยของอาหาร ถ้าอย  ากให้ ถ่   ายคล่องทุกวันก็ให้เดินทุกวัน

5. ช่วยให้อารมณ์ดี

เวลาอารมณ์ไมดีลองไปเดินเล่นบ้าง ทำทุกวันแค่เดิน 30-45 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน

สาม  า  รถช่วยลดภาว  ะซึ  มเศร้  าลงได้

6. รักษารูปร่างของเรา

จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายๆ ชม. ออกกำลังกาย

แบบคาร์ดิโอก็ผอมได้ การเดินอย่างเดียว

ก็สาม  า   รถหลีกเ  ลี่  ย  งการเพิ่มน้ำหนักได้ สำหรับผู้หญิงที่รับประทานอาหารตามปกติ

เพียงแค่เดินวันละ 1 ชม. ก็จะรักษารูปร่างได้

7. ช่วยรักษาโ  ร   ค ต้   อ หิ น

สำหรับคนที่เป็น ต้ อ หิ น การเดินเป็นการช่วยลดความ ดั  นในลู  กตา งานวิจัยบอกว่า

การเดินสัปดาห์ละ 3 ครั้งสาม  า   ร ถสาม  า  รถล  ด  คว  ามดั  นต   าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

8. ลดความเสี่  ย  งของโ ร ค เ บ า ห ว า น

แค่เดิน 20-30 นาทีต่อวันสาม  า   ร ถป้องกันโร  คเบ  า  หวานได้

และยังสาม  า  ร ถลดน้ำต  า ลในเลื  อ   ดได้ต่อเนื่อง 24 ชม.

9. เสริมสร้างกระ  ดู  ก

การเดินจะเสริมสร้างกระดู  กและข้อต่อ หลีกเลี่  ยงโ   ร  คกระดู  กพ  รุน

สำหรับผู้หญิงสูงวัยเพียงแค่เดินสัปดาห์ละครึ่ง ชม.

ก็สาม  า   รถลดความเสี่   ย  งที่จะเป็นโ   ร  คกระดู   กพ  รุนลงได้ 30% เลยนะ

10. เพิ่มความสาม   า รถของป  อดและหั   วใจ

การออกกำลังกายปกติก็เป็นการเพิ่มความสาม  า  ร  ถของหัวใจ

และปอดได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว

ซึ่งการเดินธรรมดาก็เช่นกัน เวลาเดินอัตราการหายใจของคุณจะเพิ่มขึ้น

ทำให้ออกซิเจนผ่  านกระแส เ ลื อ   ด ได้เร็วขึ้น ช่วยกำจัดของเสี   ยเก่าๆ

และยังช่วยเพิ่มความแ  ข็  งแ  ร  ง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แบบรวดเร็ว

เห็นมั้ยว่า แค่การเดินเพียงวันละไม่กี่นาทีก็มีประโยชน์กับร่างกายได้ขนาดนี้

ฉะนั้นหากใครไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย หรือเข้าฟิสเนต ก็แค่หาเวลาเดินวันละ 30 นาที

ก็เป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆ จะช่วยให้ร่างกายของเราแ   ข็  งแรง

ขอบคุณแหล่งที่มา  ส า ร ะ น่ารู้

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …