Home ข้อคิด วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำง่ายๆอย่างตั้งใจ ท่านจะคอยปกปัก ปัดเป่าให้ดวงดี

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำง่ายๆอย่างตั้งใจ ท่านจะคอยปกปัก ปัดเป่าให้ดวงดี

10 second read
ปิดความเห็น บน วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำง่ายๆอย่างตั้งใจ ท่านจะคอยปกปัก ปัดเป่าให้ดวงดี
1
0

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำง่ายๆอย่างตั้งใจ ท่านจะคอยปกปัก ปัดเป่าให้ดวงดี

คนบางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากก  ร ร   มไม่ดีนั้นส่งผล ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้น

พบกับความเดือดร้อนหรือต้องเจอกับเคราะห์ก  ร ร   มใดๆ

ที่หนักและรุ น  แ   ร  งน้อยบ้างหนักบ้าง แ  ต  กต่างกันตามที่การกระทำที่ทำมา

แต่มีหลายครั้งที่ ดูเหมือนจะไม่รอดแน่ แต่ทำไมถึงรอด

และผ่  า   นเคร  า  ะ   ห์ก  ร ร   มนั้นมาได้อย่างหวุดหวิด หลายท่านเคยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อเราไปถามคนเฒ่าคนแก่ที่เคยร่ำเรียนเรื่องพวกนี้มา ท่านก็จะบอกเพียงว่า

คนเราจะมี พลังจากสองทาง นั่นก็คือ เทวดาที่ปกปักรักษา กับ เจ้าก   ร  ร  มนายเ  ว  รที่คอย


จ้องทำร้   า  ย ฝ่   า   ยไหนมีแรงมีกำลังเยอะกว่า ผลก้ตกมาที่เราเต็มๆ

วันนี้  จะพาทุกท่านไปเพิ่มกำลัง ปกปักรักษา ตามความเชื่อโบราณ

เกี่ยวกับวิธีขอขมาเทวดารักษาตัว

วิธีขอขมาเทวดารักษาตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง

และแคล้วคลาดปลอด  ภั  ยจากอั   นต  ร  ายทั้งหลาย

ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา

อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา  ลี ชัยยะมังคะลา

อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโ  ร  คะเยนะ สุขเขนะจะ

ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพ

ของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติ

จนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือน

ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ  ก  ข์ขอให้พ้นจากทุ  ก   ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข

ความเจริญ มีอาหารอัน ดี มีอาภรณ์อั  น  เลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น

และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิก  ร ร   ม

แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญ

กับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภั  ยจากอั  น   ต   ร  า  ยทั้งหลาย

จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศั  ต  รูห  มู่ ม  า  ร

ทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภ

อยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

ขอบคุณแหล่งที่มา  khaonaroo

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …