แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

0
1,730 views

แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

เ   อ  าไว้เป็นข้อคิดดีๆ ลองคิดไตร่ตรองดูเถิด คำสอนหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ

ถ้าเอ็งด่ าข้านิ่ง, ถ้าเอ็งเห่า ข้าเงียบ, ถ้าเอ็งเป็นทุ กข์ ข้าสุขสบาย

ถ้าเอ็งด่ า แต่ข้านิ่ง

เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ

เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด

ถ้าเอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ

เอ็งคิดเอ  าว่าใครคือคน ใครคือสัตว์


ถ้าเอ็งโกรธ แต่ข้าไม่โ ก ร ธ

เอ็งคิดเอ  าว่าใครทุ กข์

ถ้าเอ็งชอบนินทา แต่ข้าชอบสรรเสริญ

เอ็งคิดเอ าว่าใคร   ชั่   ว ว่าใครดี

ถ้าเอ็งเกลีย ดข้า แต่ข้าไม่เกลีย ดตอบ

เอ็งคิดเอ  าว่าจิตใจ ใครประเสริฐยิ่งกว่า

ลูกหลานเอ๋ย

ถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อ    ภั  ย

ไม่รู้จักมีความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์

อยู่ที่ไหน ก็ลำบาก

ถ้าเอ็งจงเอ  าคำสอนที่ข้าบอก ไปปฏิบัติ

เอ็งทำได้ ถือว่าผ่  า   น

คำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

เธอรู้ไหม หลายคนเป็นครูของเรา

เราต่างเป็นนักท่องเที่ยว ที่มาสู่โลกใบนี้ในเวลาที่ต่างกัน

ในบางคนมาก่อนกลับก่อน (เกิดก่อนตา ยก่อน)

บางคนมาก่อนแต่กลับทีหลัง (เกิดก่อนตา ยทีหลัง)

บางคนมาทีหลังแต่กลับก่อน (เกิดทีหลังแต่ตา ยก่อน)

บางคนมาทีหลังกลับทีหลัง (เกิดทีหลังต า ยทีหลัง)

บางคนซื้อตั๋วแล้วแต่เกิ   ด   อุบั ติ เหตุจึงไม่ได้มา (แท้ งก่อน)

บางคนเพิ่งมาแต่ต้องถูกส่งกลับก่อนกำหนด เกิดได้ไม่นานก็ต้องต า ย

บางคนถูกเน ร เทศกลับ บางคนถูกเชิญให้อยู่ต่อ

บางคนไปเที่ยวกลับมาพร้อมชื่อเ   สี  ย   ง บางคนไปเที่ยวกลับมา

พร้อมชื่อเ สี ย ไม่ว่ามาก่อนหรือมาหลัง กลับก่อนหรือกลับหลัง

เราต่างได้ชื่อว่าเป็นผู้มาเยือนโลกใบนี้เหมือนกัน

อยู่ที่เธอและฉันนั่นแหละที่จะเลือก เมื่อมาสู่โลก

จะเหลือความดีหรือความเ    ล   วไว้ให้โลกจดจำ

เธอรู้ไหมหลายคนเป็นครูของเรา

เธอดูสิ บางคนเข้ามาเพื่อชื่นชมเรา บางคนเข้ามาเพื่อห ล อ กใช้

บางคนเข้ามาเพื่อทดสอบ บางคนเข้ามาเพื่อสั่งสอน

บางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักกับคำว่าเ    จ็   บ บางคนเข้ามาสอน

ให้เรารู้จักกับคำว่าผิ ดหวัง คนดีสอนหลักแห่งความเมตตา

ให้แก่เรา คนพ  า   ล  สอนหลักแห่งขันติให้แก่เรา

เธอเข้าใจเหมือนฉันแล้วใช่ไหม ว่าทุกๆ คนบนโลกใบนี้

ล้วนเป็นครูของเรา หากเธอจะเปลี่ยนแปลงใคร

ฉันอย  า  กให้เธอเรียนรู้เอ าเยี่ยงอย่างพระอาทิตย์นะ ทำหน้าที่

ของตนให้ดีก็พอ รุ่งอรุณเบิกฟ้า แสงแห่งสุริย  า   ทอประกาย บางคน

รู้สึกแสบตา บางคน รู้สึกคลายหนาว บางคน หลบหนีซ่ อ นกายอยู่ในร่ม

แต่พระอาทิตย์ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้าน

ฉะนั้น เธอไม่ต้องคิดเปลี่ยนแปลงใคร ปล่อยให้เขารู้เองได้

ด้วยตัวเขาเอง เพราะเธอและฉัน ไม่ได้มาสู่โลกนี้ด้วยความบังเอิญ สาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Facebook Comments

comments