Home ข้อคิด แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

16 second read
ปิดความเห็น บน แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก
0
0

แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

เ   อ  าไว้เป็นข้อคิดดีๆ ลองคิดไตร่ตรองดูเถิด คำสอนหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ

ถ้าเอ็งด่ าข้านิ่ง, ถ้าเอ็งเห่า ข้าเงียบ, ถ้าเอ็งเป็นทุ กข์ ข้าสุขสบาย

ถ้าเอ็งด่ า แต่ข้านิ่ง

เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ

เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด

ถ้าเอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ

เอ็งคิดเอ  าว่าใครคือคน ใครคือสัตว์


ถ้าเอ็งโกรธ แต่ข้าไม่โ ก ร ธ

เอ็งคิดเอ  าว่าใครทุ กข์

ถ้าเอ็งชอบนินทา แต่ข้าชอบสรรเสริญ

เอ็งคิดเอ าว่าใคร   ชั่   ว ว่าใครดี

ถ้าเอ็งเกลีย ดข้า แต่ข้าไม่เกลีย ดตอบ

เอ็งคิดเอ  าว่าจิตใจ ใครประเสริฐยิ่งกว่า

ลูกหลานเอ๋ย

ถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อ    ภั  ย

ไม่รู้จักมีความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์

อยู่ที่ไหน ก็ลำบาก

ถ้าเอ็งจงเอ  าคำสอนที่ข้าบอก ไปปฏิบัติ

เอ็งทำได้ ถือว่าผ่  า   น

คำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

เธอรู้ไหม หลายคนเป็นครูของเรา

เราต่างเป็นนักท่องเที่ยว ที่มาสู่โลกใบนี้ในเวลาที่ต่างกัน

ในบางคนมาก่อนกลับก่อน (เกิดก่อนตา ยก่อน)

บางคนมาก่อนแต่กลับทีหลัง (เกิดก่อนตา ยทีหลัง)

บางคนมาทีหลังแต่กลับก่อน (เกิดทีหลังแต่ตา ยก่อน)

บางคนมาทีหลังกลับทีหลัง (เกิดทีหลังต า ยทีหลัง)

บางคนซื้อตั๋วแล้วแต่เกิ   ด   อุบั ติ เหตุจึงไม่ได้มา (แท้ งก่อน)

บางคนเพิ่งมาแต่ต้องถูกส่งกลับก่อนกำหนด เกิดได้ไม่นานก็ต้องต า ย

บางคนถูกเน ร เทศกลับ บางคนถูกเชิญให้อยู่ต่อ

บางคนไปเที่ยวกลับมาพร้อมชื่อเ   สี  ย   ง บางคนไปเที่ยวกลับมา

พร้อมชื่อเ สี ย ไม่ว่ามาก่อนหรือมาหลัง กลับก่อนหรือกลับหลัง

เราต่างได้ชื่อว่าเป็นผู้มาเยือนโลกใบนี้เหมือนกัน

อยู่ที่เธอและฉันนั่นแหละที่จะเลือก เมื่อมาสู่โลก

จะเหลือความดีหรือความเ    ล   วไว้ให้โลกจดจำ

เธอรู้ไหมหลายคนเป็นครูของเรา

เธอดูสิ บางคนเข้ามาเพื่อชื่นชมเรา บางคนเข้ามาเพื่อห ล อ กใช้

บางคนเข้ามาเพื่อทดสอบ บางคนเข้ามาเพื่อสั่งสอน

บางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักกับคำว่าเ    จ็   บ บางคนเข้ามาสอน

ให้เรารู้จักกับคำว่าผิ ดหวัง คนดีสอนหลักแห่งความเมตตา

ให้แก่เรา คนพ  า   ล  สอนหลักแห่งขันติให้แก่เรา

เธอเข้าใจเหมือนฉันแล้วใช่ไหม ว่าทุกๆ คนบนโลกใบนี้

ล้วนเป็นครูของเรา หากเธอจะเปลี่ยนแปลงใคร

ฉันอย  า  กให้เธอเรียนรู้เอ าเยี่ยงอย่างพระอาทิตย์นะ ทำหน้าที่

ของตนให้ดีก็พอ รุ่งอรุณเบิกฟ้า แสงแห่งสุริย  า   ทอประกาย บางคน

รู้สึกแสบตา บางคน รู้สึกคลายหนาว บางคน หลบหนีซ่ อ นกายอยู่ในร่ม

แต่พระอาทิตย์ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้าน

ฉะนั้น เธอไม่ต้องคิดเปลี่ยนแปลงใคร ปล่อยให้เขารู้เองได้

ด้วยตัวเขาเอง เพราะเธอและฉัน ไม่ได้มาสู่โลกนี้ด้วยความบังเอิญ สาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …