Home ข้อคิด 8 วิธีฝึกใจให้สบาย ในยามที่เราเจอปัญหา อ่านไว้เตือนตน

8 วิธีฝึกใจให้สบาย ในยามที่เราเจอปัญหา อ่านไว้เตือนตน

21 second read
ปิดความเห็น บน 8 วิธีฝึกใจให้สบาย ในยามที่เราเจอปัญหา อ่านไว้เตือนตน
0
0

1. ความเ จ็ บ ป ว ดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

บางครั้งที่ประตูชีวิตปิดเพราะได้เวลาแล้วที่ต้องก้าวไปข้างหน้า

แต่เรามักไม่ก้าวออกมานอกจากว่ามีสถานการณ์บังคับ

บางครั้งก็เป็นเรื่องย ากที่จะเตือนตัวเองว่าไม่มีความเ จ็ บ ป ว ดใด

ที่ได้มาโดยไร้เหตุผล จงเดินออกมาจากสิ่งที่ทำร้ า ยคุณซะ

แต่อย่ าลืมบทเรียนจากประสบการณ์เหล่   านั้น การที่คุณต่อสู้

ไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังล้มเหลว

ทุกคนต่างยอมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ สิ่งที่ดีย่อมต้องใช้เวลา


ความอดทนและความคิดเชิงบวก อาจจะช้าสักหน่อยแต่สุดท้าย

ความสำเร็จก็ต้องมาอย่ างแน่นอน จำไว้ว่าความเ จ็ บ ป ว ดมี 2 แบบ

แบบแรกความเ จ็ บ ป ว ดที่ทำร้ า ยคุณ และแบบที่สองความเ จ็ บ ป ว ด

ที่เปลี่ยนแปลงคุณ อย่ างไรซะคุณต้องยอมรับมันให้ได้

เพราะความเ จ็ บ ป ว ดทั้ง 2 แบบนี้จะช่วยให้จิตใจของคุณกล้าแกร่ง

2. ทุกสิ่งในชีวิตไม่จีรังยั่งยืน

ทุกครั้งที่ฝนตกก็ต้องมีหยุด ทุกครั้งที่คุณเ  จ็  บก็ต้องรักษา หลังจากความมืด

ก็ยังมีความสว่างอยู่เสมอ แม้ว่าจะรู้อยู่แล้วแต่คุณก็ยังลืมอยู่ดี

และกลับเชื่อว่ากลางคืนจะคงอยู่ตลอดไป แต่ว่าไม่มีอะไรหรอก

ที่จะคงอยู่ตลอดไป ดังนั้นทางที่ดีคุณควรสนุกไปกับมัน อย่ าไปกังวล

กับสิ่งที่เ ล วร้ า ยเพราะมันไม่อยู่กับเราไปตลอดกาล

หากชีวิตมันขลุกขลักก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีสิทธิหัวเราะ หากมีบางสิ่ง

รบกวนใจก็ไม่ได้หมายความว่าคุณยิ้มไม่ได้ ทุกช่วงเวลาคือจุดเริ่มต้น

และจุดจบ คุณยังมีโอกาสอยู่ในทุกวินาที เพียงแค่ยอมรับและทำให้ดีที่สุดก็พอ

3. การกังวลและการบ่นไม่ได้ช่วยอะไร

ใครก็ตามที่เ   อาแต่บ่นมักไม่ค่อยประสบความสำเร็จ การพย าย าม

ที่จะทำอะไรแล้วล้มเหลวย่อมดีกว่าการไม่พย าย ามทำอะไรเลย

ต่อให้คุณพ่ายแพ้ชีวิตก็ยังไม่จบแค่นั้น แต่มันจะจบหากคุณ

เ   อาแต่บ่นโดยที่ไม่ทำอะไรเลยต่างหาก

หากคุณยังเชื่อมั่นในสิ่งนั้นก็จงทำต่อไป อย่ าให้เงาของอดีตมาบดบัง

ก้าวบันไดไปสู่อนาคต ลงมือทำและเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไข พย าย าม

สร้างโอกาสและอย่ ามองย้อนกลับไปเด็ดขาด ไม่ว่าจะเกิด  อะไรขึ้น

จงจำไว้ว่าความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดบ่นถึงปัญหา

4. รอยแผลเป็นคือสัญลักษณ์ของความแ  ข็   งแกร่ง

อย่ ารู้สึกอายกับรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้น รอยแผลเป็นหมายถึง

ความเ จ็ บ ป ว ดที่จบลงไปแล้ว ซึ่งหมายความว่าคุณสาม  า ร ถ

เ  อาชนะความเ จ็ บ ป ว ด เรียนรู้บทเรียน เติบโตแ  ข็   งแกร่ง

และก้าวไปข้างหน้าได้ แผลเป็นคือรอยสักแห่งชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจ

อย่ าให้แผลเป็นจับคุณเป็นตัวประกันและใช้ชีวิตอยู่ในความกลัว

คุณไม่อาจทำให้รอยแผลที่เกิดขึ้นหายไปได้แต่คุณสาม  ารถเปลี่ยนวิธี

ในการมองได้ มันเป็นแค่สัญลักษณ์ของความแ ข็   งแกร่ง

และไม่เ จ็ บ ป ว ด  อีกต่อไปแล้วเท่านั้นเอง

5. ทุกการต่อสู้คือการก้าวไปข้างหน้า

ในชีวิตของคนเรา ความอดทนไม่ได้เกี่ยวกับการรอแต่เป็นความสาม   า รถ

ในการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหนักเพื่อเติมฝันของตัวเอง

คุณต้องทุ่มเทกำลังกายและเวลาไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มีเป้าหมายในการเริ่มต้น

ซึ่งอาจหมายถึงการสูญเ   สี  ยความมั่นคงและความสะดวกสบาย

ในบางโอกาสไป แต่หากคุณต้องการทำคุณก็จะทำแม้ว่า

จะล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธ ดังนั้นหากคุณกำลังพย าย ามก็จงไปให้สุดทาง

ไม่มีความรู้สึกใดที่ดีไปกว่าการรู้ความหมาย

ของคำว่า “การมีชีวิตอยู่”

6. การคิดลบของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของคุณ

จงคิดบวกท่ามกลางผู้คนรอบตัวที่มีความคิดในแง่ลบ ยิ้มหวาน

เมื่อคนอื่นทำให้ทุ   กข์นี่คือวิธีที่ง่ายในการรักษาความกระตือรือร้น

และมุ่งมั่น หากเจอใครที่ปฏิบัติไม่ดีต่อคุณจงเชิดเข้าไว้!

อย่ าเก็บเ  อาความแ   ค้  นมาเปลี่ยนแปลงตัวคุณเพียงเพราะไม่เป็น

ที่ประทับใจของคนอื่น แต่จงเปลี่ยนหากมันทำให้คุณ

กลายเป็นคนดีและมีอนาคตที่สดใสขึ้น

คุณควรกังวลเรื่องของตัวเองก่อนที่จะไปกังวลเรื่องความคิด

ของคนอื่น ความแ  ข็  งแกร่งย่อมมาจากการเ  อ าชนะสิ่งที่คนอื่น

คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ชีวิตคนเราเกิดมาครั้งเดียวและต า ย ครั้งเดียว

ดังนั้นทำในสิ่งที่คุณมีความสุขและอยู่กับใครก็ได้ที่ทำให้คุณยิ้ม เชื่อสิ!

7. อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด

คุณไม่สาม   ารถบังคับสิ่งใดให้เกิดขึ้นได้ แต่คุณสาม   ารถต่อสู้

เพื่อให้ผ่   านพ้นเรื่องบ้าๆนี้ไปได้ เพียงปล่อยทุกอย่ างให้เป็นไป

ตามธรรมชาติก็พอ สุดท้ายแล้วชีวิตก็คือการเชื่อในสัญชาตญาณ

การคว้าโอกาส การสูญเ    สี  ย และการค้นพบความสุข อีกทั้งความทรงจำ

ที่น่าจดจำและเรียนรู้ผ่  านประสบการณ์ ทุกอย่ างล้วนเป็นการเดินทาง

อันย าวนานคุณควรหยุดความกังวล ความสงสัย

และการคาดเดาในทุกจังหวะของเส้นทาง จงใช้ชีวิตอย่ างมีสติ

และคิดในแง่บวก คุณอาจไม่ได้จบลงตรงที่คุณต้องการไป..

แต่สุดท้ายคุณก็จะไปถึงจุดที่คุณต้องการเป็น

8. สิ่งที่คุณสาม  ารถทำได้ดีที่สุดคือการทำต่อไป

อย่ ากลัวที่จะถอยหลัง คุณสาม  า  รถลองใหม่ได้  อีกครั้ง รักใหม่ได้  อีกครั้ง

เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้  อีกครั้ง และฝันใหม่ได้  อีกครั้ง บทเรียนที่ดีที่สุด

ของชีวิตมักอุบัติขึ้นในช่วงเวลาที่เ ล วร้ า ยที่สุด

และความผิ  ด  พลาดที่เ ล วร้ า ยที่สุด

ชีวิตเป็นเรื่องย ากแต่คุณต้องรู้จักอดทนและค้นหาความแ ข็   งแกร่ง

ที่จะทำให้หัวเราะได้ทุกวัน ค้นหาความกล้าที่ทำให้รู้สึกแ  ต  กต่าง

แต่งดงามและทำให้คนอื่นหัวเราะตามไปด้วย ทุกเช้า

ที่ตื่นขึ้นมาลองปฏิบัติตามรายการข้างล่   างนี้ให้เป็นกิจวัตรสิ

ขอบคุณแหล่งที่มา  verrysmilejung

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …