8 วิธีฝึกใจให้สบาย ในยามที่เราเจอปัญหา อ่านไว้เตือนตน

0
301 views

1. ความเ จ็ บ ป ว ดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

บางครั้งที่ประตูชีวิตปิดเพราะได้เวลาแล้วที่ต้องก้าวไปข้างหน้า

แต่เรามักไม่ก้าวออกมานอกจากว่ามีสถานการณ์บังคับ

บางครั้งก็เป็นเรื่องย ากที่จะเตือนตัวเองว่าไม่มีความเ จ็ บ ป ว ดใด

ที่ได้มาโดยไร้เหตุผล จงเดินออกมาจากสิ่งที่ทำร้ า ยคุณซะ

แต่อย่ าลืมบทเรียนจากประสบการณ์เหล่   านั้น การที่คุณต่อสู้

ไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังล้มเหลว

ทุกคนต่างยอมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ สิ่งที่ดีย่อมต้องใช้เวลา


ความอดทนและความคิดเชิงบวก อาจจะช้าสักหน่อยแต่สุดท้าย

ความสำเร็จก็ต้องมาอย่ างแน่นอน จำไว้ว่าความเ จ็ บ ป ว ดมี 2 แบบ

แบบแรกความเ จ็ บ ป ว ดที่ทำร้ า ยคุณ และแบบที่สองความเ จ็ บ ป ว ด

ที่เปลี่ยนแปลงคุณ อย่ างไรซะคุณต้องยอมรับมันให้ได้

เพราะความเ จ็ บ ป ว ดทั้ง 2 แบบนี้จะช่วยให้จิตใจของคุณกล้าแกร่ง

2. ทุกสิ่งในชีวิตไม่จีรังยั่งยืน

ทุกครั้งที่ฝนตกก็ต้องมีหยุด ทุกครั้งที่คุณเ  จ็  บก็ต้องรักษา หลังจากความมืด

ก็ยังมีความสว่างอยู่เสมอ แม้ว่าจะรู้อยู่แล้วแต่คุณก็ยังลืมอยู่ดี

และกลับเชื่อว่ากลางคืนจะคงอยู่ตลอดไป แต่ว่าไม่มีอะไรหรอก

ที่จะคงอยู่ตลอดไป ดังนั้นทางที่ดีคุณควรสนุกไปกับมัน อย่ าไปกังวล

กับสิ่งที่เ ล วร้ า ยเพราะมันไม่อยู่กับเราไปตลอดกาล

หากชีวิตมันขลุกขลักก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีสิทธิหัวเราะ หากมีบางสิ่ง

รบกวนใจก็ไม่ได้หมายความว่าคุณยิ้มไม่ได้ ทุกช่วงเวลาคือจุดเริ่มต้น

และจุดจบ คุณยังมีโอกาสอยู่ในทุกวินาที เพียงแค่ยอมรับและทำให้ดีที่สุดก็พอ

3. การกังวลและการบ่นไม่ได้ช่วยอะไร

ใครก็ตามที่เ   อาแต่บ่นมักไม่ค่อยประสบความสำเร็จ การพย าย าม

ที่จะทำอะไรแล้วล้มเหลวย่อมดีกว่าการไม่พย าย ามทำอะไรเลย

ต่อให้คุณพ่ายแพ้ชีวิตก็ยังไม่จบแค่นั้น แต่มันจะจบหากคุณ

เ   อาแต่บ่นโดยที่ไม่ทำอะไรเลยต่างหาก

หากคุณยังเชื่อมั่นในสิ่งนั้นก็จงทำต่อไป อย่ าให้เงาของอดีตมาบดบัง

ก้าวบันไดไปสู่อนาคต ลงมือทำและเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไข พย าย าม

สร้างโอกาสและอย่ ามองย้อนกลับไปเด็ดขาด ไม่ว่าจะเกิด  อะไรขึ้น

จงจำไว้ว่าความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดบ่นถึงปัญหา

4. รอยแผลเป็นคือสัญลักษณ์ของความแ  ข็   งแกร่ง

อย่ ารู้สึกอายกับรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้น รอยแผลเป็นหมายถึง

ความเ จ็ บ ป ว ดที่จบลงไปแล้ว ซึ่งหมายความว่าคุณสาม  า ร ถ

เ  อาชนะความเ จ็ บ ป ว ด เรียนรู้บทเรียน เติบโตแ  ข็   งแกร่ง

และก้าวไปข้างหน้าได้ แผลเป็นคือรอยสักแห่งชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจ

อย่ าให้แผลเป็นจับคุณเป็นตัวประกันและใช้ชีวิตอยู่ในความกลัว

คุณไม่อาจทำให้รอยแผลที่เกิดขึ้นหายไปได้แต่คุณสาม  ารถเปลี่ยนวิธี

ในการมองได้ มันเป็นแค่สัญลักษณ์ของความแ ข็   งแกร่ง

และไม่เ จ็ บ ป ว ด  อีกต่อไปแล้วเท่านั้นเอง

5. ทุกการต่อสู้คือการก้าวไปข้างหน้า

ในชีวิตของคนเรา ความอดทนไม่ได้เกี่ยวกับการรอแต่เป็นความสาม   า รถ

ในการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหนักเพื่อเติมฝันของตัวเอง

คุณต้องทุ่มเทกำลังกายและเวลาไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มีเป้าหมายในการเริ่มต้น

ซึ่งอาจหมายถึงการสูญเ   สี  ยความมั่นคงและความสะดวกสบาย

ในบางโอกาสไป แต่หากคุณต้องการทำคุณก็จะทำแม้ว่า

จะล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธ ดังนั้นหากคุณกำลังพย าย ามก็จงไปให้สุดทาง

ไม่มีความรู้สึกใดที่ดีไปกว่าการรู้ความหมาย

ของคำว่า “การมีชีวิตอยู่”

6. การคิดลบของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของคุณ

จงคิดบวกท่ามกลางผู้คนรอบตัวที่มีความคิดในแง่ลบ ยิ้มหวาน

เมื่อคนอื่นทำให้ทุ   กข์นี่คือวิธีที่ง่ายในการรักษาความกระตือรือร้น

และมุ่งมั่น หากเจอใครที่ปฏิบัติไม่ดีต่อคุณจงเชิดเข้าไว้!

อย่ าเก็บเ  อาความแ   ค้  นมาเปลี่ยนแปลงตัวคุณเพียงเพราะไม่เป็น

ที่ประทับใจของคนอื่น แต่จงเปลี่ยนหากมันทำให้คุณ

กลายเป็นคนดีและมีอนาคตที่สดใสขึ้น

คุณควรกังวลเรื่องของตัวเองก่อนที่จะไปกังวลเรื่องความคิด

ของคนอื่น ความแ  ข็  งแกร่งย่อมมาจากการเ  อ าชนะสิ่งที่คนอื่น

คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ชีวิตคนเราเกิดมาครั้งเดียวและต า ย ครั้งเดียว

ดังนั้นทำในสิ่งที่คุณมีความสุขและอยู่กับใครก็ได้ที่ทำให้คุณยิ้ม เชื่อสิ!

7. อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด

คุณไม่สาม   ารถบังคับสิ่งใดให้เกิดขึ้นได้ แต่คุณสาม   ารถต่อสู้

เพื่อให้ผ่   านพ้นเรื่องบ้าๆนี้ไปได้ เพียงปล่อยทุกอย่ างให้เป็นไป

ตามธรรมชาติก็พอ สุดท้ายแล้วชีวิตก็คือการเชื่อในสัญชาตญาณ

การคว้าโอกาส การสูญเ    สี  ย และการค้นพบความสุข อีกทั้งความทรงจำ

ที่น่าจดจำและเรียนรู้ผ่  านประสบการณ์ ทุกอย่ างล้วนเป็นการเดินทาง

อันย าวนานคุณควรหยุดความกังวล ความสงสัย

และการคาดเดาในทุกจังหวะของเส้นทาง จงใช้ชีวิตอย่ างมีสติ

และคิดในแง่บวก คุณอาจไม่ได้จบลงตรงที่คุณต้องการไป..

แต่สุดท้ายคุณก็จะไปถึงจุดที่คุณต้องการเป็น

8. สิ่งที่คุณสาม  ารถทำได้ดีที่สุดคือการทำต่อไป

อย่ ากลัวที่จะถอยหลัง คุณสาม  า  รถลองใหม่ได้  อีกครั้ง รักใหม่ได้  อีกครั้ง

เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้  อีกครั้ง และฝันใหม่ได้  อีกครั้ง บทเรียนที่ดีที่สุด

ของชีวิตมักอุบัติขึ้นในช่วงเวลาที่เ ล วร้ า ยที่สุด

และความผิ  ด  พลาดที่เ ล วร้ า ยที่สุด

ชีวิตเป็นเรื่องย ากแต่คุณต้องรู้จักอดทนและค้นหาความแ ข็   งแกร่ง

ที่จะทำให้หัวเราะได้ทุกวัน ค้นหาความกล้าที่ทำให้รู้สึกแ  ต  กต่าง

แต่งดงามและทำให้คนอื่นหัวเราะตามไปด้วย ทุกเช้า

ที่ตื่นขึ้นมาลองปฏิบัติตามรายการข้างล่   างนี้ให้เป็นกิจวัตรสิ

ขอบคุณแหล่งที่มา  verrysmilejung

Facebook Comments

comments