อย่าทับถมคนอื่นให้ต่ำ เพราะมันไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้น

อย่าทับถมคนอื่นให้ต่ำ เพราะมันไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้น

จริงๆ การพูดจาดู ถู ก หรือเ ห ยี ย ดหย ามคนอื่นนั้น

ถือเป็นสิ่งที่ไม่ดี และไม่ควรปฏิบัติเ  อ า  เสี  ยเลย เพราะเป็นนิสัย

ที่ผู้ที่มีการศึกษาหรือปัญญาชนเค้าไม่นิยมทำกัน

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน

ที่ยังคงมีการดู ถู กเ ห ยี ย ดหย ามกันให้เห็นอยู่บ่อยๆ ในหลากหลายรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น การล้อเลียน การพูดจาถากถาง ดู ถู ก  ดูแคลนคนที่ด้อยกว่า

เพียงเพราะความสนุก สะใจ ได้สนองกิเลสตัณหาที่ตัวเองกักเก็บมานาน


จนล้นออกมาให้ใครๆ ได้เห็นทางการกระทำภายนอก

รู้ไหมว่า “การดู ถู ก” เ ห ยี ย ดหย ามคนอื่นบ่อยๆ มันจะกลายเป็นนิสัย

ที่เราย ากจะสลัด  ออก หรือบางคนทำไปด้วยความเคยชินก็มีโดยการล้อเลียน

หรือเรียกชื่อคนอื่นตามปมด้อยของเขา เช่น บางคนมีรูปร่างเตี้ย

ก็เรียกเขาว่า ไอ้เตี้ย บางคนแคระแกรนก็เรียกไอ้แคระ ไปส  า   รพัด

ยิ่งไปกว่านั้นบางคนมีความพิการทางอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ก็เรียกซ้ำปมด้อยเขา เช่น ไอ้ดำ ไอ้อ้วน ไอ้เป๋ และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ่งเห  ล่  านี้แม้ว่าผู้พูดเองจะคิดว่าเป็นเพียงแค่การหยอกล้อ

หรือแค่พูดเล่นๆ พอสนุกปาก แต่เชื่อซิ ร้อยทั้งร้อยไม่มีใครชอบหรอก

เพราะเขาล้วนเป็นผู้ถูกกระทำ และถูก ข่ ม เหงทางจิตใจอย่ างย ากที่กล่ำกลืนฝืนทน

 

และบ่อยครั้งที่คนเห  ล่  านี้มีความรู้สึกท้อแท้ทั้งชีวิตและจิตใจ

ในความต่ำต้อยและความไม่เท่าเทียมกันของความเป็นคนในสังคม

การล้อเลียนเห  ล่  านี้นับว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสากันอยู่พอสมควรสำหรับ

คนที่ถูกกระทำ แต่ที่ร้ า ยแรงไปกว่านั้น เมื่อไม่นานมานี้

มีการด่  าว่าดู ถู กแม้กระทั้งคนพิการ

นี่ไม่ใช่การล้อเลียนหรือล้อเล่น แต่เป็นการด่  าเพื่อความสะใจ

ของผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แ    ข็   งแรงและมีอวัยวะครบ 32

เชื่อไหมว่าสิ่งนี้ ยังมีอยู่ในสังค  มไ  ท ยถือเป็นเรื่องที่น่าอนาถใจอย่ างยิ่ง

ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย นอกจากการดู ถู กทางด้  านร่างก  ายแล้ว

ในสังคมยังมีการดู ถู ก ทั้งในเรื่องของฐานะ การศึกษา การเ ห ยี ย ดสีผิว

การเทียบชนชั้นต่างๆ นานา

 

มาถึงตรงนี้ อย ากให้รู้ว่าการดู ถู กคนอื่นนั้น มันไม่ได้เป็นการทำให้ตัวผู้พูด

ดูสูงส่งขึ้น หรือได้รับการยอมรับจากสังคมหรอกในทางกลับกัน

คนที่พูดนั่นแหละจะยิ่งดูตกต่ำลงอย่ างมาก และถูกสังคมประณามถึง

พฤติก ร ร มที่แสดงออกมา เพราะสิ่งเห  ล่  านี้ มันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น

ถึงพื้นฐานของจิตใจ การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม

การศึกษา ของคนคนนั้นมากเพียงใด

จะว่าไปแล้ว คนที่ชอบด่   าว่า พูดจาดู ถู ก หรือเ ห ยี ย ดหย ามคนอื่น

ก็น่าสงส    า รและน่าสังเวชอยู่นัยๆ เพราะพวกเขาไม่เคยได้มองเห็นตัวเอง

หรือไม่เคยคิดเลยว่า คนเราทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนมีค่าด้วยกันทั้งนั้น

อาจไม่มีค่ากับคนพูดแต่ก็มีค่ากับพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง

เพื่อนสนิทมิตรสหายของเขาเอง หรือเขาอาจมีความสาม  ารถที่แ ต  กต่างกัน

นั่นไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะทุกคนล้วนมีความความสาม   ารถที่ต่างกัน

นั่นคือเรื่องจริงและมีอีกหนึ่งเรื่องจริง ที่คนที่ชอบดู ถู กคนอื่น

คงอาจจะยังไม่รู้สินะว่า คนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้

ล้วนต้อง เ  จ็   บ ต้องแก่ ต้องต า ย ด้วยกันทั้งนั้น

 

แทนที่จะพูดจาดู ถู กเ ห ยี ย ดหย ามให้เ   จ็  บช้ำน้ำใจกัน

แต่หันมาพูดจากันดีๆ พูดในสิ่งที่เป็นมงคล ให้เกิดความรัก

ความเมตตาต่อกันจะดีกว่าไหม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสร้างความจงเ ก ลี ย ด

จงชังและการโกรธแ ค้ นกันไปตลอดชีวิต เพราะคนเรา

ทุกคนก็อย ากอยู่บนโลกนี้ด้วยความสงบสุขกันทั้งนั้น

สุดท้ายนี้ สิ่งที่อย ากจะบอก…คือ การดู ถู กคนอื่นหรือคนที่ด้อยกว่า

ไม่ใช่ซึ่งที่ดี คุณอาจสนุก หรือสะใจ แต่สิ่งเห  ล่   านี้

มันอยู่บนความทุ    ก  ข์คนอื่นนะ เพียงแค่คิดก็ทำให้จิตใจ

เศร้าหมองและขุ่นมัวแล้ว

ดังนั้น ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านระลึกไว้เสมอว่า

การดู ถู กเ ห ยี ย ดหย ามคนอื่นนั้น มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ

เป็นอย่ างยิ่งและเป็นสิ่งที่คนดีๆ เขาไม่ทำกันค่ะ เพราะฉะนั้น อย่ าทำนะค่ะ

ขอบคุณแหล่งที่มา  verrysmilejung

Facebook Comments

comments