Home ข้อคิด ไม่ต้องหล่อหรือสวยที่สุด ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

ไม่ต้องหล่อหรือสวยที่สุด ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

12 second read
ปิดความเห็น บน ไม่ต้องหล่อหรือสวยที่สุด ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้ว
0
0

ไม่ต้องหล่อหรือสวยที่สุด ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

แม้นมีวาสนา ขอแค่มี..บ้านแสนสงบสุขไม่หวังอัครสถาน

หลังโต มั่นคง หากแต่ แ   ข็  งแรง อบอุ่นด้วยความรักใคร่ กลมเกลียว

ไม่หวังบ้านสวยงาม เลิศหรู หากแต่งามหมดจรด ด้วยจิตใจ

ของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ หากแต่ เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ

รายล้อมด้วย เพื่อนบ้านเป็นมิตรขอแค่มี..คู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่า

ต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกันไม่หวังว่า


สวยหล่อล  า  ก  ดิน หากแต่เดินไปด้วยกัน แล้วส่งเสริม

 

ไม่หวังเป็น ช้างเท้าหน้าเท้าหลังหากแต่เดินเคียงกันไป ในทุกวันดีร้า ย

ด้วยรอยยิ้มขอแค่มี..งานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ไม่หวังงาน

ที่มีหน้ามีตาอวดใครๆหากแต่เป็นงานที่ทำแล้ว มีความสุข

นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้ มหาศาลหากแต่สมความสาม  า รถ

ติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้สำคัญ คือ ไม่มีหนี้สิน

จากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษาหน้าตา

ในสังคมขอแค่มี..บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลาย ประสบความสำเร็จ เป็นตำนานหากแต่

มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโร ค  ภั  ยไ  ข้ เ  จ็บท  ร ม  า  นตัวเอง

และ คนรอบข้างไม่หวังลูกหลาน คลานหมอบรอรับมรดก

สมบัติเ  อ   า หน้า หากแต่ลูกหลานรัก รู้คุณ

น้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็น มรดกล้ำค่าขอแค่ลูก

เป็นคนดีของสังคมไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่ง

ในทุก  ด้านหากแต่มีปัญญา เ   อ  าตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่น นำสมัย หากแต่อ่อนน้อม

ถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีม า  รย าท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดู

และ สำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่  วหรือดีอย่ าให้ใครด่ ามา

ถึงพ่อแม่ว่า ไม่ สั่ง สอนสุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา

 

ไม่หวังงานศ พ แห่งเกียรติยศ หากแต่ลมหายใจสุดท้าย

ที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลาน ร่ำลาตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้

ดั่งหวังด้วยขอให้สิ่งศั  ก   ดิ์สิทธิ์ เป็นองค์พย านใน มุ่งมั่น

มิใช่ดลบันดาลตั้งใจกราบ พระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็ม

ทิศทางไปสู่ วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์ แห่งคุณวิเศษคุณพระ

บทสรุปแห่ง มี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้เราทุกคนล้วน

เลือกได้เอง อย่ างแท้จริง

ขอบคุณแหล่งที่มา  bangpunsara

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …