Home ข้อคิด ข้อคิด “แก่แบบมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข” อ่านช้าๆนะดีมาก

ข้อคิด “แก่แบบมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข” อ่านช้าๆนะดีมาก

31 second read
ปิดความเห็น บน ข้อคิด “แก่แบบมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข” อ่านช้าๆนะดีมาก
0
0

ข้อคิด “แก่แบบมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข” อ่านช้าๆนะดีมาก

สักกี่คนที่อายุมากแล้วจะสดชื่น เบิกบานทั้งกายใจ

อย่ างที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมู   ลนิธิชัยพัฒนา

ดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้ นอกจากชีวิตนี้จะไม่เคยมีคำว่า “เกษียณ”

อุทิศตัวทำงานอาทิตย์ละ 7 วันแล้ว ในวันนี้ของ ดร.สุเมธ

ยังคงแอ็กทีฟ กระฉับกระเฉง แถมยังเดินป่าไหว จนหลายๆ คน

อดถามไม่ได้ถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิต และนี่คือ เคล็ดลับดีๆ

ของการ “แก่อย่ างมีคุณภาพ ชราอย่ างมีสุข” จาก ดร.สุเมธ

1. อย่ าลืมเ   อ  าจิตไปพักผ่อนบ้าง


หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง “กาย”

พากายไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสู   ด  อากาศ ไปกินอาหารดีๆ

แต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเ  อ  าจิตไปพักผ่อน

ทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน ดร.สุเมธ บอกว่า…

โดยส่วนตัวทุกครั้งที่มีจังหวะได้พักผ่อนเว้นวรรคชีวิตนานๆ

จึงมักถือโอกาสเ  อ   าจิตไปพัก  ด้วยการบวช ครั้ง ล่  าสุด

บวชตอนอายุ 65 เป็นพระสายวัดป่าอยู่ที่สกลนคร

2.ใช้ชีวิต อย่ างมี “สติ”

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกิน แทนที่จะกินตามใจปาก

สนองความอย ากของตัวเอง แล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมัน

ลดน้ำตาล ทำไมเราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก” ของตัวเอง

ด้วยการใช้สติในการพิจารณาอย่ างมีเหตุมีผลทุกครั้งในการกิน

3.น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

โดยมี “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิตของปัญญา ดังนั้น จึงต้องรักษ  าศี  ลเ  สี  ยก่อน

และมีสติ สมาธิ ผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณาโดยใช้ปัญญา

เป็นที่ตั้ง เมื่อดำเนินทุกอย่ างด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง

4.ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยหลัก “ทาน” ของทศ พิธราชธรรม

เกษียณแล้ว อย่ าเ  อ  าแต่อยู่บ้านเฉยๆ แต่ให้พย าย าม

หาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้ เท่าที่ร่างกายของเราจะทำได้

รักษาร่างกายให้แ  ข็   งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

5.ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ”

ใครๆ ก็ต า ย ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอความต า ย เท่าเทียมกัน

หมดทุกคน เมื่อมองเห็นความต า ย เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับความต า ย

6.อยู่อย่ างสง่า ต า ย อย่ างสงบ

ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างามในตัวเอง ทุกอย่ าง

ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือ

และเมื่อถึงเวลาต า ย ก็ต า ย อย่ างสงบ อย่ าไปกลัวความต า ย จะยิ่งใหญ่แค่ไหน

เมื่อต า ย แล้วเกียรติยศเงินทองสะสมไว้แค่ไหนก็ต้องส่งคืนหมด

สิ่งเดียวที่เหลือไว้ คือ ความเป็นตัวตนของเรา ถ้าประกอบ

คุณงามความดีไว้คนก็ยังนึกถึง แต่ถ้าประกอบ

ความชั่   ว   ไว้มาก คนก็ยัง   ด่ าทอไปจนถึงลูกหลาน

7.ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น

คาถาที่ว่านี้ ร.9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญ

ต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา มองเห็นทุกอย่ างเป็นเรื่องสนุก

จึงจะสาม   า  ร  ถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เมื่อตัวเราร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่อยู่กับเราก็รื่นเริงไปด้วย

8.อักโกธะ หรือ ความไม่โกรธ

เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศ พิธราชธรรม เพราะเมื่อโกรธแล้ว

มักจะเ  สี  ยหายหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ในเรื่อง

ไร้ส   า  ร  ะ เมื่อไหร่ก็ตาม

ที่มีเรื่องมากระทบใจ แค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็น

เป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ทุกอย่ างก็จบ

9.อวิโรธนะ คือ การดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลักทศ พิธราชธรรมที่ต้องรักษาให้มั่น หากอย่ างปฏิบัติตามร.9

โดยยึดหลักธรรมะที่ต้องมีทั้งสองอย่ าง คือ ทั้งความดี

และความถูกต้อง เพราะบางอย่ างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้อง

แต่ไม่ดี การกระทำของเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

เป็นธรรมหรือเ  ป ล่  า นั่นคือ ดีและถูกต้องหรือเป  ล่  า

10.รักษากายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เพราะเงินทองไม่มีประโยชน์

เ อ   าแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้

เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่ าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์

คำนึงไว้ว่า เวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว ดังนั้น

อย่ าเ  สี   ยเวลาเป็นทุ   ก ข์ แต่ให้ E n j o y l a s t m i n u t e

11.อย่ าหยุดทำงาน

เกษียณแล้ว อย่ าเ  อ  าแต่นั่งๆ นอนๆ เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงาน

ร่างกายของเราก็จะหยุดตามลงไปด้วย เหมือนรถที่จอดเฉยๆ

สตาร์ตไม่ติด ร.9 ทรงมีรับสั่งว่า อย่ าหยุดด้วยจิต และกายก็อย่ าหยุดด้วย

ทำให้ ดร.สุเมธ ยังคงทำงานทุกวัน ส่งผลให้แ  ข็ งแรงจนถึงวันนี้

12.ใช้ชีวิตโดยรักษาความเป็นธรรมดาเ  อ  าไว้

อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศั ก  ดิ์ แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่ างธรรมดา

เรียบๆ ง่ายๆ เพราะจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เกษียณแล้ว

ทุกอย่ างสูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็นวี  ไอ  พี  อยู่แล้ว

13ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์อย่ าทำ อย่ าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์

ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับคือความสุข

แง่คิดดีๆ จาก ดร.สุเมธ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า

คุณค่าและความสุขในชีวิต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอายุ

แต่อยู่ที่ไลฟ์สไตล์และหัวใจที่ไม่มีคำว่าเกษียณ

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …