Home ข้อคิด อย่าคิดแ ค้ น เ คื อ งใคร ให้เวลาผ่ า นไป “ผลของก ร ร ม” จะจัดการเขาเอง

อย่าคิดแ ค้ น เ คื อ งใคร ให้เวลาผ่ า นไป “ผลของก ร ร ม” จะจัดการเขาเอง

18 second read
ปิดความเห็น บน อย่าคิดแ ค้ น เ คื อ งใคร ให้เวลาผ่ า นไป “ผลของก ร ร ม” จะจัดการเขาเอง
0
0

อย่าคิดแ ค้ น เ คื อ งใคร ให้เวลาผ่  า  นไป

“ผลของก ร ร ม” จะจัดการเขาเอง

ผมอย ากช่วยคนที่เผชิญปัญหาชีวิตรู้สึกเหมือนเดินลุยไฟอยู่ เชื่อว่าทักคน

ต้องเคยเจอปัญหาการโดนอิจฉากล่  า   ว ร้ า ย ฯลฯ แล้วไม่รู้จะทำอย่ างไร

คุณจะไม่ชอบการที่ต้อง ลดตัว

ไปโต้เถียง อธิบายความจริง ให้กับคนอื่นๆที่ “หูเบา”เพราะอธิบายยังไง

คนประเภทนี้ก็จะเ   อ  าเรื่องคุณให้ได้ พย าย ามเถียงข้างๆคูๆ จะไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้น

เพราะจุดประสงค์ของเขา ไม่ใช่การ “สืบหาข้อเท็จจริง”

แต่เป็นการ “ต้องการเห็นคุณแย่ลง” พวกเขาจะได้รู้สึก   ดีกับตัวเอง

ขึ้นมาอีกหน่อย(คนที่ “เห็นคุณค่าตัวเองต่ำ”


มักจะใช้วิธีหาทางทำ ร้ า ย คนอื่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึก   ดีขึ้น)

การไปโต้เถียงกับคนแบบนี้ จึงไม่มีวันจบ

แต่การไปโต้เถียงจะทำล  า  ย “ความสงบใจ”ของคุณเอง

ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา “ยอมไม่ได้”เพราะเ  สี   ยประชากรดีๆ ให้กับฝ่ายอธรรม

ไปคนดีๆอย่ างเรา จึงต้อง “ไม่เป็นเหยื่อ”

คนเ ห   ล่  านี้วันนี้ ผมมีหลักคิดที่เป็น “กฎจักรวาล” (ธรรมะ)

ที่จะช่วยคุณได้ครับ

1. อย่ าลืมว่า คนที่อิจฉา คิด ร้ า ย เ ก ลี ย ด ชั ง คนอื่นก็เหมือน

“ตกน  ร  กทั้งเป็น” อยู่แล้วใจที่ร้อนรุ่ม เค  รี  ยด กังวล

นั่นแหละ คือ น  ร  ก(เคยได้ยินไหม “สวรรค์อยู่ในอก น  ร  กอยู่ในใจ”

นี่เป็นคำกล่   า   วที่ถูกต้องที่สุด)การอิจฉา เก     ลี   ยดชัง คนอื่น

จึงเป็น “การทำ  โ   ท  ษ” คนๆนั้น อยู่แล้วก ร ร มเห็นทันตา

อย่ าไปคิดแก้   แ   ค้   น   เขา ให้ “กฎแห่งก ร ร ม” จัดการ ดีที่สุด

เพราะถ้าคุณตอบโต้ในทาง ร้ า ย มันจะเป็น “ก ร ร ม” ของคุณด้วย

2. ข้อสำคัญคือ คุณอย่ าถูกคนแบบนี้ ลากไปลง “น  ร  กในใจ”

กับเขาด้วยคุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก” ของคุณ

โดยไม่ยอมลงไป “ทุ  ก   ข์” กับพวกเขาด้วย แม้แต่นิดเดียว

เพราะถ้าคุณลดความสุขและสงบใจของคุณ

มีความทุ    ก   ข์เพิ่มขึ้น เพราะคนเ   ห   ล่  านี้

แปลว่า เขาชนะ (ซึ่งพวกเราในเพจนี้ ยอมไม่ได้ )

หมายความว่าเรามีหน้าที่แค่ ดูแล “จิต” และ “ใจ”

ของเรา ให้มีความสุข เสมอ 100%ไม่รุ่มร้อน ไม่เค  รี  ย   ด

ไม่กังวลอย่ าลดความสุขตัวเอง (เพราะการมีความทุ   ก  ข์เพิ่ม คือ น  ร  กในใจ)

ใครพูด   อะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ

คุณทั้ง สิ้นเหมือนมี “เกราะกำบัง” น้ำล  า   ยย   า  พิ ษ

ของคนอื่นคนที่อิจฉา เก   ลี  ย  ดชังคุณจะ “ยิ่งปี๊ด”

เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้ คือ เห็นคุณมีความสุข

มีคำกล่ า   วว่า “การแก้แ   ค้   น   ที่ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

”ผมเห็นด้วยเพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น

คนชอบอิจฉา จะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุ  ก   ข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น

เหมือนต  กน  ร  กทั้งเป็นน่าสง ส   า   รมากแต่เรื่องที่เค้าจะ “สะใจ”

คือ การเห็นคุณมีความ ทุ ก ข์ ร้อนใจ (ตก น ร ก ในใจ)

เหมือนพวกเขาเรายอมได้หรือ ที่จะให้เขา “สะใจ”

พวกเราในเพจนี้ ไม่ยอมสูญเ  สี   ยคุณไปนะมาอยู่

“บนสวรรค์ในอก” กับพวกเราต่อนะเป็นกำลังใจให้ คุณทำได้

3. ลงมือทำบางสิ่ง ที่ปกป้องตัวคุณเองการไม่ยอมให้

น้ำล   า ยคนอื่น มาเป็น “ย าพิ   ษ” ในใจคุณไม่ได้หมายความว่า

คุณยอมเป็น “พรมเช็ดเท้า” ให้คนอื่นให้ไตร่ตรองอย่ างดี

ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่ างคือ

1. มีเกราะป้องกันจิตไม่ให้ตัวเราคิดลบ

และ ทุ ก ข์ ไปกับคนคิด ร้ า ย ด้วย

2. มีมาตรการป้องกันตัวของเราเองเพราะเราต้องเป็นคน

“ฉลาด และมีไหวพริบ” ในโลกนี้ด้วย

สรุป

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100%

เพราะ ความสุขอยู่ในใจของคุณเองอย่ าลดตัวไปตอบโต้คน   ชั่  ว

ด้วยวิธีการแบบเดียวกันพวกเขาจะเก่งกว่าคุณ

ในวิธีการต่ำๆแบบนั้นพวกเราในเพจนี้ เป็น

“ประชากรคนคิดบวก” ไม่ยอมเ   สี   ยจำนวนประชากร

นะครับเราเป็นกำลังใจให้ สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับ

ปล. แถมให้อีกข้อสำคัญเวลาคุณรักษาความสุขในใจ

(สวรรค์ในอก)คุณจะเหมือนมี “พระคุ้มครอง”

จักรวาล จะเข้าข้างคุณเพราะตามกฎแรงดึงดูด

พลังบวกที่คุณส่งออกไปจักรวาลจะตอบสนองมนุษย์จิตเล็กๆ

ทำอะไรคุณไม่ได้เพราะพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก

(พลังจักรวาล) เข้าข้างคุณเต็มที่คุณเหมือน เดินไปไหน

มีเกราะกำบังมีคนคอยช่วย

(จักรวาลคอยส่งคนและสถานการณ์ที่จะช่วยคุณ มาให้)

นี่คือ ความลับที่ศาสดามหาปราชญ์ทั้งหล   า  ย ได้สอนเรามา

และถ้าคุณ “อวยพร”คนที่มุ่ง ร้ า ยคุณได้ ก็จงทำ

เพราะเขาเป็นคนที่น่าสงส  า   ร เพราะกำลัง “

ต ก น ร   ก ทั้งเป็น” ช่วยเขาได้ ก็ช่วย

ขอบคุณแหล่งที่มา  verrysmilejung

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …