Home ข้อคิด เถียงไม่ออกจริงๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสัง ค ม เรา

เถียงไม่ออกจริงๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสัง ค ม เรา

18 second read
ปิดความเห็น บน เถียงไม่ออกจริงๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสัง ค ม เรา
0
0

เถียงไม่ออกจริงๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสัง ค  ม  เรา

มีบทความหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็น และ อธิบายถึงข้อด้อย ของประเทศเรา

และ คนในประเทศ ที่เป็นสาเหตุของความล้าหลัง

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสัง ค  ม  เรา อย  า  กให้ทุกคน ได้ลองอ่  าน

และ คิดตามดู อ่  านแล้วเถียงไม่ออกจริงๆ

1. ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

บ้านเรายังไม่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตัวเองเท่าที่ควร ไม่จริงจัง

ในการทำงาน ชอบทำแบบผักชีโรยหน้า


จึงทำให้คุณภาพงานออกมา ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งแตกต่าง

จากคน ญี่ ปุ่ น หรือแถบ ยุ โ ร ป

พวกเขาจะให้ความสำคัญในเวลาการทำงานอย่างมาก

พวกเขาจะทำตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้เกิดความน่า เชื่อถือในระยะย  า  ว ในขณะที่บ้านเรา

ถูกลดเครดิต ทำให้ความน่าเชื่อถือน้อยลงเรื่อยๆ

2. กฏหมายไม่เข็มแ   ข็  งพอ

เรื่องกฏหมายเป็เนรื่องของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบังคับใช้กฏหมาย

ไม่จริงจัง ไม่มีการปราบปรามแบบจริงจัง

โดยเฉพาะการดำเนิน ตามกฏหมายเพื่อเอา  ผิ  ด หากบุคคลนั้น

เป็นผู้มีอำนาจ ทำให้กฏหมาย ไม่น่าเคารพ หรือเกรงขาม

เวลาทำผิ  ดแล้ว ไม่ได้รับโ  ท  ษ   อย่างที่ควรจะเป็น กฏหมายจึงดู

ไม่น่าเชื่อถือ และไม่น่ากลัวเกรง คนทำผิ  ดแต่กลับเอาผิ  ดไม่ได้

3. ชอบอิ  จ ฉ   าคนอื่น ตลอดเวลา

เป็นสังค  ม  ที่มีแต่ความอิ  จ ฉ   า เห็นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้ ต้องเข้าไปขัดขวาง

และยังชอบยกย่อง คนมีเ  งิ  น  มีอำนาจ

โดยที่ไม่สนใจ ภูมิหลังสิ่งที่เขาเคยทำมาก่อน ชอบเข้าหาผู้มีอำนาจ เพื่อหวังผลประโยชน์

ใครที่สาม  า   รถให้ประโยชน์กับตัวเองได้ก็เข้าหาหมด ไม่สนความถูกต้อง

4. ไม่มีการวางแผนอนาคต

มากกว่า 70% จะใช้ชีวิตอย่าง ไม่มีแบบแผน ใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ไม่มีการวางแผนอนาคตแบบเป็นขั้นตอน และต่อไปในระยะย  า  ว    มองอะไรแคบๆไว้ก่อน

ทำให้มองไม่เห็นเป้าหมาย ที่ชัดเจน ว่าต้องทำอะไร และต่อไปจะทำอะไร

5. การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ไม่มีการกระจายอำนาจ และความเจริญไปสู่เมืองเล็ก กระจุกไว้แค่บางจุดใหญ่ๆ

คนส่วนใหญ่ในประเทศเกือบ 70% ยังห่าง

ไกลจากความเจริญ และเข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวก

ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิต

รัฐควรจะส่งเสริมส่วนนี้ให้ทุกคนสาม   า  ร  ถเข้าถึงความเจริญได้อย่างทั่วถึง

6. ไม่พร้อมสำหรับเวทีโ  ล  ก

เวทีระดับโ  ล   ก ต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นอย่างมาก ซึ่งบ้านเรายังขาดจุดนี้

ไม่มีทั้งทักษะในการสร้างความเชื่อมั่น จากประเทศอื่นๆ ,และไม่เป็นทีมเวิร์กที่สามัคคีกัน

แม้แต่ประเทศเล็กๆอย่าง สิ ง ค โ ป ร์ ก็ยังสู้เขาไม่ได้เลยในระดับเวที โ  ล  ก

7. เลี้ยง  ลู  กให้รักสบาย

เป็นวัฒนธรรมที่สอนลูกไม่เป็น ต้องคอยประเคน ให้ลูกทุกอย่าง

อย  า  กได้อะไร ก็หามาให้ จนไม่ต้องใช้ความพ ย  า ย า  มอะไรเลย

ทำให้ลูกกลายเป็นคนที่ไม่มีความอดทน ช่วยเหลือตัวเอง ก็ไม่ได้ ซึ่งแต  กต่างจากต่างชาติ

ที่มักจะสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็กๆ เพื่อที่โตไปจะสาม  า  ร  ถดูแลตัวเองได้

8. ไม่รู้จักหน้าที่ต่อสัง ค  ม

สัง  ค  มบ้านเราเป็นสัง ค  ม ที่รู้จักหน้าที่ ของตัวเองต่ำมาก

หากอะไรที่ทำให้ตัวเองได้ ประโยชน์ก็จะเอาไว้ก่อน

ไม่สนว่าจะทำให้มีผลกระทบ ตามมาหรือไม่ เอาตัวเองให้รอดไว้ก่อนตลอด

ถึงแม้จะเกิดผล เ สี ย ต่อสัง  ค  ม  ในระยะย  า  วก็ตาม จึงทำให้เกิดธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจการเมือง ธุรกิจต่างๆที่ไม่ควรจะเป็นธุรกิจ ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อย

9. ไม่มีความทันสมัย ในด้านการศึกษา

การศึกษาบ้านเรา ยังคงทำตามแผนแบบเดิมๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับให้ดีขึ้น

ปัญหาเดิมๆที่เห็นอยู่ กลับไม่ได้รับ การแก้ไข ทำให้การศึกษาไม่พัฒนา เท่าที่ควร เก่งแต่ภาษาตัวเอง

จึงขาดโอกาสที่จะไปแ   ข่  งขัน กับชาติอื่น ในเวทีต่างๆ

เพราะเป็นคนขี้อาย กลัวผิ  ด จึงตามหลังคนอื่น

บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิ หรือ ต่อว่าใคร เพียงแต่อย  า  กให้เห็น

มุมมองที่สายตาชาวโ  ล   กมองมาที่เรา

ทำให้เรามองเห็นถึงต้นตอของปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจน

หากเราเข้าใจ และยอมรับความจริงนี้ได้

แล้วช่วยกันเปลี่ยนแปลงสัง  ค  ม ไปในทางที่ดี บทความนี้

ดูจะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ขอบคุณแหล่งที่มา bitcoretech

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …