Home ข้อคิด หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคล เห็น ผ ล รั บ ร อ ง

หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคล เห็น ผ ล รั บ ร อ ง

13 second read
ปิดความเห็น บน หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคล เห็น ผ ล รั บ ร อ ง
0
0

หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคล เห็น ผ ล รั บ ร อ ง

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง


ล่วงเกิน บิดาและม า ร ด า

ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร

จะด้วย ก า ยว า จ า ใ จ ก็ ดี

ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแ  ก่  ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติ  ดตาม

มาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว

ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถ อ น

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติ  ดต   ามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่

ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน

บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส า ร สมบัติ

อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโ  ล   ก

ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความ พ ย า บ า ท

ความอ า ฆ าตและคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ

ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ งของปวงชนของ

เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโ  ล  ก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืน เราควรตั้งใจให้

อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและแ  ก่ทุกคน

ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก

ความตั้งใจอย่างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ

และเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข

ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่า

เมื่อใดใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รู

แต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

ขอบคุณแหล่งที่มา  bangpunsara

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …