Home ข้อคิด 8 วิ ธีล้ า งเท้าข อขมาพ่ อแ ม่ ทำแล้วดีมาก อานิสงส์เกิดทันที

8 วิ ธีล้ า งเท้าข อขมาพ่ อแ ม่ ทำแล้วดีมาก อานิสงส์เกิดทันที

16 second read
ปิดความเห็น บน 8 วิ ธีล้ า งเท้าข อขมาพ่ อแ ม่ ทำแล้วดีมาก อานิสงส์เกิดทันที
0
0

8 วิ ธีล้ า งเท้าข อขมาพ่ อแ ม่ ทำแล้วดีมาก อานิสงส์เกิดทันที

บางทีเราอาจะล่วงเกินพ่อแม่ โดยไม่รู้ตัว หรือแม้กระทั่งทำให้พ่อแม่เป็น

ทุ  ก   ข์เ   สี  ยใจ ร้องไห้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างก  ร ร   มหนัก ทำให้ชีวิต

จะไม่เจริ ญ ทำอะไรก็มักจะติ  ด  ๆขัด ไม่ประสบความสำเร็จ และสำหรับ

ท่านใดที่ได้เคยกระทำการดังกล่าววันนี้ เส้นทางความรู้ มีวิธีขอขมาพ่อ

แม่ มากฝากกัน หลวงพ่อจรัญท่านได้ แนะนำวิธิขอขมาพ่อแม่ไว้ ไม่ต้องรอวันเกิด

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

1. ธูปเทียนแพ ๑ ชุด(เป็นคำเรียกธูปกับเทียนอย่างละ 5 คู่ วางเรียงซ้อน


กันเป็นแพ) พร้อมพวงมาลัยด  อ ก  มะลิ 1 พวง

2. ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่เท่าไหร่ก็ได้ เป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี

3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน

4. กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น

5. ผ้  าเช็ดเท้าผืนใหม่

6. ผ้  าขาว

7. ถาดใส่ของ(วางทับด้วยผ้าขาว)

ขั้นตอนประกอบพิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่……….

1.ก่อนทำพิธีให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้ องค์พระพุทธเจ้า

ลูกชื่อ………………….วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิก  ร ร   มจาก คุณพ่อคุณ

แม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

ด้วยเทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ทรณี พระแม่

คง พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูก

ชื่อ…………………….ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิก  ร ร  มจาก คุณพ่อ

คุณแม่ ขอจงเป็นพ ย  า  นให้ลูกด้วยเทอญ

2.ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา เรานั่งกับพื้น

3.ยกเท้าท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ เวลานั้นอ  ย  า  กพูดอะไรก็

พูด เช่น พ่อคะ/แม่คะ สิ่งต่างๆ ในชีวิตลูกทั้งในอดีตที่ผ่  า  นมาและใน

อนาคต ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ลูกได้กระทำล่วงเกิน หรือทำให้พ่อ/

แม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิก  ร ร  มในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะ

(อ  ย  า  กพูดไรอีกก็พูด อาจจะมีน้ำตาไรบ้าง ขนลุกบ้าง) *ล้างพ่อ/แม่

พร้อมๆ กันก็ได้

4.หลังจากที่เราล้างไป พูดไป จนเสร็จ ก็นำเท้าท่านมาวางบนขาเรา

ซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่ เช็ดเท้าท่านให้แห้ง

5.อย่าเพิ่งให้เท่าท่านถูกพื้น ให้วางไว้บนขาเราก่อน และอธิฐานจิตพร้อม

พูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อีกครั้งว่า..พระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่คงคา

เจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมา

ลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไป

บอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดี

ครั้งนี้ ที่ผ่  า  นมา ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้ก  ร ร  ม แต่หลังจากนี้

ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

6.จากนั้นให้เราก้มหมอบลง และนำเท้าท่านมาวางบนหัวเรา

7.ให้มอบพานธูปเทียนแพกับท่าน แล้วพูดว่า พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา

ขออโหสิก  ร ร  ม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ (ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พร

ให้ชีวิตใหม่กับเรา)

8.สุดท้าย ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อ………………??ขอ

อนุโมธนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศล

บุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้าก  ร ร  มนายเ  ว  ร ที่ติ  ด ตามลูกมาแต่อดีตชาติจน

ปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้…!!

ขอบคุณแหล่งที่มา  deejunglife

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …