Home ข้อคิด ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้าน 13 ชนิด เสริมมงคล ดีทันตา

ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้าน 13 ชนิด เสริมมงคล ดีทันตา

18 second read
ปิดความเห็น บน ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้าน 13 ชนิด เสริมมงคล ดีทันตา
0
0

ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้าน 13 ชนิด เสริมมงคล ดีทันตา

ไม้มงคล คือ ต้นไม้ที่ปลูกไว้ภายในอาคาร บ้านเรือนเพื่อเป็นสิริมงคล

และต ามความเชื่อว่าไม้มงคลแต่ละชนิดให้คุณค่าอย่างไรต่อผู้ปลูก

สรรพคุณของต้นไม้มงคลแตกต่างกันมีการเรียกชื่อต ามความเป็นสิริมงคล

ของเจ้าของและครอบครัว

ทั้งนี้ไม้มงคลยังใช้ส่วนอื่นๆมาทำเป็นสมุนไพรรั ก ษ าอาการได้มากมาย

จึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยและในต่างประเทศ

สำหรับท่านใดที่อย ากจะมีต้นไม้มงคลปลูกไว้ในบ้าน วันนี้เรามีมาแนะนำอยู่ด้วยกัน 13 ต้นไม้ดี

ชอบต้นไหนก็ลองหามาปลูกกันได้เลย บางต้นก็ ด อ ก สวย


บางต้นก็ร่มเงาดี ทั้ง 13 ต้นนั้นหาซื้อมาปลูกง่ายมาก

วิธีการดูแล รั ก ษ าไม่ย ากเหมือนกัน มาดูกันเลยว่าต้นไม้ ม ง ค ลที่ควรปลูกในบ้านนั้นมีอะไรบ้าง

1 ต้นกระดังงา

ต ามหลักความเ ชื่ อแล้วต้นกระดังงานั้นจะทำให้คนในบ้านมีชื่อเ  สี  ย  งโด่งดัง

มีหน้ามีต าในสัง ค   ม พร้อมทั้งดึงดูดเ  งิ  นท  อ  งเข้ามา ลาภยศ

การสรรเสริญต่าง ๆ จะเข้ามาหาคนในบ้าน

2 ต้นโป๊ยเซียน

จะเป็นต้น ด อ กไม้เ สี่ ย งท า ย เชื่อกันว่าหากต้นโป๊ยเซียนบ้านไหน ออ กม 8 ด อ ก

จะทำให้มีเ  งิ  นท  อ  งไหลมา มีเรื่องดี ๆ ผ่ านเข้ามามากมาย ซึ่งต้นนี้

จะเป็นตัวแทนของเหล่า เ ท พ เ จ้ าทั้ง 8 องค์

นั่นเอง ซึ่งจะพ า ความเจริญ เข้ามาพร้อมทั้งช่วยปกป้องคุ้ม ภั ยให้กับเจ้าของบ้านอีกด้วย

โดยจะนิยมมอบให้แ   ก่ผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ

3 ต้นบานไม่รู้โรย

ต ามความหมายของชื่อเลย ด อ ก บานไม่รู้โรยนั้นจะให้ความมั่นคง ยั่งยืน เสริมความอ ดทน

ไม่ท้อต่ออุปสรรคปัญหา เชื่อกันว่าจะทำให้ความรักมั่นคง ยั่งยืน

และส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความผูกพันต่อกัน ไม่ร่วงโรยความสัมพันธ์ลงไป

4 ต้นแก้ว

เป็นไม้มงคลหากบ้านไหนปลูกไว้เชื่อกันว่าจะทำให้จิตใจบริสุทธิ์เหมือนดั่งแก้ว

ช่วยหนุนให้มีความเบิกบานใจ ช่วยทำให้มีแต่คนรักดั่ง แ ก้ ว ต า แถม ด อ ก ยังมีกลิ่นหอม

ปลูกไว้ในรั้วบ้านจะทำให้สวย เป็นไม้ประดับนอ กอาคารอย่ างดีเลย

5 ต้นเข็ม

ความหมายของด อ กเข็มนั้นเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของความฉลาด เปรียบกับเข็มที่แหลม

และหากปลูกรอบบ้านจะหนุนให้คนในบ้านฉลาด สติปัญญาดี แถมยังหนุนให้มีปฏิภาณไหวพริบดีอีกด้วย

มีทักษะในการเอาตัวรอ ดได้ดี


6 ต้นกล้วย

จะเป็นต้นไม้ ม ง ค ลในบ้านและเป็นไม้ผลปลูกไว้กินผลไม้ก็ได้เหมือนกัน

เพราะว่ากล้วยนั้นมีประโยชน์หล า ยอย่ าง ใช้งานได้ทั้งต้นเลย

และต ามความเชื่อแล้วต้นกล้วยจะช่วยหนุนให้การงานราบรื่น

คิดสิ่งใดก็จะง่ายเหมือนปลอ กกล้วยนั่นเอง

7 ต้นวาสนา

ต ามความเชื่อแล้วต้นวาสนานั้นหากปลูกเอาไว้บริเวณบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความสุข

สมหวังดังปรารถนามากขึ้น และยิ่งต้นวาสนาออ ก ด อ ก จะยิ่งจะทำให้มีโ ช  ค

มีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้น

8 ต้นไผ่

สำหรับต้นกอไผ่นั้นจะเปรียบเสมือนกับคนในครอบครัวที่รักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน

หากปลูกไว้ในบ้านจะทำให้เรียกเ   งิ  นท  อ  งเข้ามา ยิ่งถ้าเป็นไผ่สีสุก

จะยิ่งหนุนให้ความสุขเข้ามาในบ้าน ก็ควรจะหามาปลูกเป็นไม้ประดับไว้

9 ต้น มะยม

ต ามความเชื่อแล้วจะทำให้มีคนเข้ามานิยมชมชอบ คนชื่นชมนั่นเอง

และควรจะปลูกต้น มะยมเอาไว้ในทิศตะวันตก จะทำให้ขับไล่สิ่งที่มองไม่เห็น

ที่คิดจะเข้ามาทำ ร้ า ยคนในบ้าน

10 ต้นราชพฤกษ์ ( ต้น ด อ ก คูณ )

เป็นต้นไม้ยืนต้นที่ ดอ ก เหลืองอร่ามงามต ามาก ๆ เป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้ในบ้านแล้ว

จะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองทวีคูณ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แล้วยังเชื่อกันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ที่สำคัญยังเป็นต้นไม้ประจำช า ติ ไ ท ยอีกด้วยนะ

11 ต้นขนุน

ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่บ้านไหนปลูกไว้ไม่ใช่แค่ได้ความ ม ง ค ลแต่ยังจะได้ทานลูกขนุน

หวานอร่อยกันอีกด้วย เชื่อกันว่าจะทำให้มีคนคอยเกื้อหนุน มีคนสรรเสริญ

จะช่วยป้อง กั น ภั ย อั น ต ร า ยต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทำ ร้า ย ได้

12 ต้น มะขาม

จะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และให้ร่มเงาได้อย่ างดี สำหรับคนที่ปลูกไว้แล้วเชื่อกันว่า

จะทำให้คนในบ้านมีความน่าเกรงขามมากขึ้น ทำให้คนชื่นชอบ

13 ต้นโกสน

เป็นไม้ประดับยอ ดนิยม เป็นไม้ม ง ค ล เชื่อโกสนคล้ายกับคำว่ากุศลเหมือนกัน

เลยมีความเชื่อกันว่าเป็นการปลูกแล้วจะหนุนคุณงามความดี เป็นการสร้างบุญ

และช่วยปกปักคุ้มครองให้คนในบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วย

นอ กจากทั้ง 13 ต้นนี้แล้วก็ยังมีอีกหล า ยต้นเลยที่เป็นไ ม้ ม ง ค ลควรปลูกในบ้าน

สำหรับคนที่อย ากจะแต่งบ้านสวยให้เป็น มงคลก็อย่ าลืมไปหามาปลูกกันได้เลย

ซึ่งจะช่วยหนุนให้สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน มากมายและสำคัญเลย

คือตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านได้เป็นอย่ างดี

ขอบคุณแหล่งที่มา  deejunglife

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …