ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้าน 13 ชนิด เสริมมงคล ดีทันตา

0
684 views

ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้าน 13 ชนิด เสริมมงคล ดีทันตา

ไม้มงคล คือ ต้นไม้ที่ปลูกไว้ภายในอาคาร บ้านเรือนเพื่อเป็นสิริมงคล

และต ามความเชื่อว่าไม้มงคลแต่ละชนิดให้คุณค่าอย่างไรต่อผู้ปลูก

สรรพคุณของต้นไม้มงคลแตกต่างกันมีการเรียกชื่อต ามความเป็นสิริมงคล

ของเจ้าของและครอบครัว

ทั้งนี้ไม้มงคลยังใช้ส่วนอื่นๆมาทำเป็นสมุนไพรรั ก ษ าอาการได้มากมาย

จึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยและในต่างประเทศ

สำหรับท่านใดที่อย ากจะมีต้นไม้มงคลปลูกไว้ในบ้าน วันนี้เรามีมาแนะนำอยู่ด้วยกัน 13 ต้นไม้ดี

ชอบต้นไหนก็ลองหามาปลูกกันได้เลย บางต้นก็ ด อ ก สวย


บางต้นก็ร่มเงาดี ทั้ง 13 ต้นนั้นหาซื้อมาปลูกง่ายมาก

วิธีการดูแล รั ก ษ าไม่ย ากเหมือนกัน มาดูกันเลยว่าต้นไม้ ม ง ค ลที่ควรปลูกในบ้านนั้นมีอะไรบ้าง

1 ต้นกระดังงา

ต ามหลักความเ ชื่ อแล้วต้นกระดังงานั้นจะทำให้คนในบ้านมีชื่อเ  สี  ย  งโด่งดัง

มีหน้ามีต าในสัง ค   ม พร้อมทั้งดึงดูดเ  งิ  นท  อ  งเข้ามา ลาภยศ

การสรรเสริญต่าง ๆ จะเข้ามาหาคนในบ้าน

2 ต้นโป๊ยเซียน

จะเป็นต้น ด อ กไม้เ สี่ ย งท า ย เชื่อกันว่าหากต้นโป๊ยเซียนบ้านไหน ออ กม 8 ด อ ก

จะทำให้มีเ  งิ  นท  อ  งไหลมา มีเรื่องดี ๆ ผ่ านเข้ามามากมาย ซึ่งต้นนี้

จะเป็นตัวแทนของเหล่า เ ท พ เ จ้ าทั้ง 8 องค์

นั่นเอง ซึ่งจะพ า ความเจริญ เข้ามาพร้อมทั้งช่วยปกป้องคุ้ม ภั ยให้กับเจ้าของบ้านอีกด้วย

โดยจะนิยมมอบให้แ   ก่ผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ

3 ต้นบานไม่รู้โรย

ต ามความหมายของชื่อเลย ด อ ก บานไม่รู้โรยนั้นจะให้ความมั่นคง ยั่งยืน เสริมความอ ดทน

ไม่ท้อต่ออุปสรรคปัญหา เชื่อกันว่าจะทำให้ความรักมั่นคง ยั่งยืน

และส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความผูกพันต่อกัน ไม่ร่วงโรยความสัมพันธ์ลงไป

4 ต้นแก้ว

เป็นไม้มงคลหากบ้านไหนปลูกไว้เชื่อกันว่าจะทำให้จิตใจบริสุทธิ์เหมือนดั่งแก้ว

ช่วยหนุนให้มีความเบิกบานใจ ช่วยทำให้มีแต่คนรักดั่ง แ ก้ ว ต า แถม ด อ ก ยังมีกลิ่นหอม

ปลูกไว้ในรั้วบ้านจะทำให้สวย เป็นไม้ประดับนอ กอาคารอย่ างดีเลย

5 ต้นเข็ม

ความหมายของด อ กเข็มนั้นเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของความฉลาด เปรียบกับเข็มที่แหลม

และหากปลูกรอบบ้านจะหนุนให้คนในบ้านฉลาด สติปัญญาดี แถมยังหนุนให้มีปฏิภาณไหวพริบดีอีกด้วย

มีทักษะในการเอาตัวรอ ดได้ดี


6 ต้นกล้วย

จะเป็นต้นไม้ ม ง ค ลในบ้านและเป็นไม้ผลปลูกไว้กินผลไม้ก็ได้เหมือนกัน

เพราะว่ากล้วยนั้นมีประโยชน์หล า ยอย่ าง ใช้งานได้ทั้งต้นเลย

และต ามความเชื่อแล้วต้นกล้วยจะช่วยหนุนให้การงานราบรื่น

คิดสิ่งใดก็จะง่ายเหมือนปลอ กกล้วยนั่นเอง

7 ต้นวาสนา

ต ามความเชื่อแล้วต้นวาสนานั้นหากปลูกเอาไว้บริเวณบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความสุข

สมหวังดังปรารถนามากขึ้น และยิ่งต้นวาสนาออ ก ด อ ก จะยิ่งจะทำให้มีโ ช  ค

มีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้น

8 ต้นไผ่

สำหรับต้นกอไผ่นั้นจะเปรียบเสมือนกับคนในครอบครัวที่รักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน

หากปลูกไว้ในบ้านจะทำให้เรียกเ   งิ  นท  อ  งเข้ามา ยิ่งถ้าเป็นไผ่สีสุก

จะยิ่งหนุนให้ความสุขเข้ามาในบ้าน ก็ควรจะหามาปลูกเป็นไม้ประดับไว้

9 ต้น มะยม

ต ามความเชื่อแล้วจะทำให้มีคนเข้ามานิยมชมชอบ คนชื่นชมนั่นเอง

และควรจะปลูกต้น มะยมเอาไว้ในทิศตะวันตก จะทำให้ขับไล่สิ่งที่มองไม่เห็น

ที่คิดจะเข้ามาทำ ร้ า ยคนในบ้าน

10 ต้นราชพฤกษ์ ( ต้น ด อ ก คูณ )

เป็นต้นไม้ยืนต้นที่ ดอ ก เหลืองอร่ามงามต ามาก ๆ เป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้ในบ้านแล้ว

จะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองทวีคูณ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แล้วยังเชื่อกันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ที่สำคัญยังเป็นต้นไม้ประจำช า ติ ไ ท ยอีกด้วยนะ

11 ต้นขนุน

ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่บ้านไหนปลูกไว้ไม่ใช่แค่ได้ความ ม ง ค ลแต่ยังจะได้ทานลูกขนุน

หวานอร่อยกันอีกด้วย เชื่อกันว่าจะทำให้มีคนคอยเกื้อหนุน มีคนสรรเสริญ

จะช่วยป้อง กั น ภั ย อั น ต ร า ยต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทำ ร้า ย ได้

12 ต้น มะขาม

จะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และให้ร่มเงาได้อย่ างดี สำหรับคนที่ปลูกไว้แล้วเชื่อกันว่า

จะทำให้คนในบ้านมีความน่าเกรงขามมากขึ้น ทำให้คนชื่นชอบ

13 ต้นโกสน

เป็นไม้ประดับยอ ดนิยม เป็นไม้ม ง ค ล เชื่อโกสนคล้ายกับคำว่ากุศลเหมือนกัน

เลยมีความเชื่อกันว่าเป็นการปลูกแล้วจะหนุนคุณงามความดี เป็นการสร้างบุญ

และช่วยปกปักคุ้มครองให้คนในบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วย

นอ กจากทั้ง 13 ต้นนี้แล้วก็ยังมีอีกหล า ยต้นเลยที่เป็นไ ม้ ม ง ค ลควรปลูกในบ้าน

สำหรับคนที่อย ากจะแต่งบ้านสวยให้เป็น มงคลก็อย่ าลืมไปหามาปลูกกันได้เลย

ซึ่งจะช่วยหนุนให้สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน มากมายและสำคัญเลย

คือตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านได้เป็นอย่ างดี

ขอบคุณแหล่งที่มา  deejunglife

Facebook Comments

comments