Home ข้อคิด “อธิษฐานคำเดียว” รุ่งเรือง หนุนสิ่งดีหมดทุกอย่าง โดย ปู่ดู่

“อธิษฐานคำเดียว” รุ่งเรือง หนุนสิ่งดีหมดทุกอย่าง โดย ปู่ดู่

13 second read
ปิดความเห็น บน “อธิษฐานคำเดียว” รุ่งเรือง หนุนสิ่งดีหมดทุกอย่าง โดย ปู่ดู่
0
0

“อธิษฐานคำเดียว” รุ่งเรือง หนุนสิ่งดีหมดทุกอย่าง โดย ปู่ดู่

เป็นธรรมดาที่เวลาเราเข้าวัดทำบุญ ขอคำอธิษฐานนั้น

เราจะขอสิ่งต่างๆ ขอในเรื่องที่เราอย  า  กได้ อย  า กมี

เช่น ของให้ร่ำร  ว ย ขอให้มีความรักที่ดี ขอให้ได้งานดีๆ

ทำ ขอให้สุขภาพร่างก  ายแข็ งแร ง

แต่ความจริงแล้ว มีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ค  ร  บวงจร

และเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านั้นมาก

“หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” เคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่า


เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆ ไปเลยว่า

“ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุ  ก  ข์” นิ พ พ  านะ ปัจจโย โหตุ

เพราะคำว่า “ความดี” นั้น รวมครบหมด

ทั้งร  ว  ย สุขภาพดี มียศตำแหน่ง มีคนรัก และเมตตา ฯลฯ

ส่วน “ความทุ กข์” นั้นก็หมายถึง ตั ดสิ่งไ ม่ดีออกหมด

ทุกอย่าง ไ ม่มีทุ กข์ ไ ม่มีโ รคภั ย

ไ ม่มีอุปสร รค ไ ม่มีศั ตรู ฯลฯ ที่สำคัญคือ การพบแต่ความดีนั้นสำคัญมาก

ดังนั้น เวลาทำบุญครั้งใด อธิษฐานง่าย ๆ ก็ได้เช่นกันว่า

“ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุ  ก  ข์”

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ

เพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำร  ว  ยได้จริง แต่ถ้าไ ม่มีความดี

เ  งิ นนั้นเราอาจเอาไปใช้ในทางที่ผิ ด

สุดท้ายก็พาไป น ร ก แม้จะมีย  ศตำแหน่ง แต่ถ้าปราศจากความดี

ก็อาจเอ าตำแหน่งนี้ไปข่ มเห ง

รั งแ กคนอื่น ค ดโ กงประเทศชาติ ก็มีน ร กเป็นที่ไป

หรือแม้จะมีแต่คนรัก คนเมตตา แต่ถ้าหากเราไ ม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้

หล อกคนนี้ให้รัก คนนั้นให้ห ลง สุดท้ ายก็ทะเ ลาะต บตีกันและไปน ร กกันทั้งห  มู่

“การขอให้พบความดี” จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด

เพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใด

ดังนั้น เมื่อมีปัญญา แม้จะเกิดมา จ น ก็ใช้ปัญญาหาเ  งิ  นจนร  ว  ย ได้

แม้จะเกิดมาต่ำต้ อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตำแหน่งมาได้ไ ม่ย  า  ก

หรือแม้จะเกิดมาไ ม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจา ใครๆ ก็จะหันม  า  รัก

ที่สำคัญคือ เมื่อมีปัญญาก็รู้ว่า ความ ชั่ วไ ม่มีประโยชน์และไ ม่ควรทำ ความดี

มีแต่ประโยชน์และควรทำ ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโ  ล กนี้และโ ล  กหน้า

มีแต่สุคติเป็นที่ไป ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข

ส่วนคำว่า นิพพานะ ปัจจโย โหตุ ที่โบราณาจารย์ท่านให้อธิษฐาน

แบบนี้ก็แปลว่า จงเป็นพลวปัจจัยแ ก่การเข้าถึงนิพพาน

เพราะชีวิตในสังส  า   ร  วัฏอันย  า  วไกลนี้แสนอั นตร าย ด้วย อ วิ ช า

ที่ครอบงำสรรพสั ตว์ทั้งหลาย ทำให้ชีวิตหล งผิ ดไปทำผิ ดพ ลาด

จึงต้องมีคำอธิฐานนี้กำกับไว้เสมอ เพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุ กข์อย่างแท้จริง

ขอบคุณแหล่งที่มา  kiddpan

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …