Home ข้อคิด สรงน้ำพระที่บ้าน สร้างอานิสงส์และผลบุญอย่างถูกขั้นตอน รับสิริมงคล

สรงน้ำพระที่บ้าน สร้างอานิสงส์และผลบุญอย่างถูกขั้นตอน รับสิริมงคล

18 second read
ปิดความเห็น บน สรงน้ำพระที่บ้าน สร้างอานิสงส์และผลบุญอย่างถูกขั้นตอน รับสิริมงคล
0
0

สรงน้ำพระที่บ้าน สร้างอานิสงส์และผลบุญอย่างถูกขั้นตอน รับสิริมงคล

หลายคนอาจจะเสี ยดายที่สงกรานต์ปี 2563 หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไ  ท  ย ต้องงดไปโดยปริย าย

เพราะการแพ ร่ระบา ดของโ ค  วิ ด จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำความสะอาดบ้าน

ห้องพระ หิ้งพระในบ้าน เพื่อทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน

ในช่วงสงกรานต์ปี 2563 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยขั้นตอนก็ไ ม่ได้ยุ่งย าก

โดยมีสิ่งของและพิธีที่ต้องทำ ดังนี้

อุปกรณ์ที่ควรเตรียม

1 โต๊ะวางพระชั่   วคราว


2 ฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ สำหรับเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูป

3 ถาดรองน้ำขณะสรงน้ำพระพุทธรูป

4 ขันใส่น้ำสะอาดบริสุทธิ์

5 เครื่องหอม ที่ประกอบไปด้วยด  อ   กไม้ อย่างเช่น มะลิ

กลีบกุหลาบ ด   อ กรัก น้ำปรุง หรือน้ำอ   บ   เป็นต้น

เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้ว ก็ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 ก่อนเชิญพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ควรกล่าวคำข อข  ม  า ดังนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

“ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สังพัง อะปะราธัง ชะมะตุ โน ภันเต”

กายก  ร ร  ม 3 วจีก  ร ร  ม 4 มโนก  ร ร  ม 3 ที่ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล-บ้านเลขที่)

ได้ประม   าทพล าดพลั้ งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใ จก็ดี

ไ ม่ตั้งใ จก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดีขอพระรัตนตรัยได้โปรด

ยกโท ษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

2 นำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม   าทำความสะอาดเสี ยก่อน

3 หลังทำความสะอาดเสร็จแล้ว นำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ม   าวางไว้ที่ถาดรองชั่ วคราว

4 ปรุงเครื่องหอม ด  อ   กไม้ น้ำปรุง น้ำอบ กับน้ำสะอาด

5 ก่อนสรงน้ำพระพุทธรูป ควรสวดมนต์ดังนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม   าสัมพุทธัสสะ 3 จบ

“อิมินา สิญจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโวนิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง”

ด้วยการสรงน้ำนี้ ข   อทุ ก ข์โศ กโ รคภั ยทั้งหลาย จงดับหายมล ายสิ้น ข   อให้ข้าพเจ้า

(ชื่อนามสกุล-บ้านเลขที่) และบุคคลผู้เป็นที่รักทั้งหลาย

จงเป็นผู้มีความสุขต  ล  อ ดกาลนานเทอญ

จากนั้นก็อธิษฐานข   อพรต่างๆ

6 เมื่อนำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับขึ้นหิ้ง ก็สาม   า  ร  ถสวดมนต์ตามที่เคยสวด

เช่น อิติปิโส ชัยมงคลคาถา หรือ พาหุง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

และคาถาชินบัญชร ก็ตามสะดวก เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและคนในครอบครัว

สำหรับวันสงกรานต์ หรือ วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13-16 เมษยนของทุกปี

ล่าสุดฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

มีประกาศ ปีชวด (เทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ)

โทศก จุลศักราช 1382 ทางจันทรคติ เป็น อธิกวาร ทางสุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน

วันที่ 13 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์

แรม 6 ค่ำ เดือน 5 เวลา 20 นาฬิกา 48 นาที

โดยนางสงกรานต์ ทรงนามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัด

ทัดด  อ   กปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร

ภักษาหาร น้ำมัน พระหัตถ์ขวาทรงธนูหรือไม้เท้า

พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขssค์ เสด็จไสຍ าสน์ลืมเนตร

ມาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะวันที่ 16 เมษายน

เวลา 09 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที

เปลี่ยนจุลศักราช ใหม่ เป็น 1382

ขอบคุณแหล่งที่มา  rahuslub

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …