ลูกที่รักพ่อแม่ ลูกที่กตัญญู จะไม่พูด 5 เรื่องนี้กับพ่อแม่ ดีมากๆ

0
410 views

ลูกที่รักพ่อแม่ ลูกที่กตัญญู จะไม่พูด 5 เรื่องนี้กับพ่อแม่ ดีมากๆ

1. ไม่โท ษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่าท่านบ่นว่าก็เพราะ เราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าก็เป็นเพื่อเรา

ต้องการให้เราได้ดี ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่

คนไหนไม่อย ากให้ได้สิ่งที่ดีกับลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้า

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นผู้ที่เก่งกล้าสาม  า   รถกว่าตนเอง

2. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน จู้จี้จุกจิก ท่านเก ิດมาก่อนเรา มีประสบการณ์มามากว่า

อย่ าเสี ยงดังใส่ท่าน หากท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้ใส่

เสื้อผ้าหนาๆ ให้เก็บห้อง ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงนะ


จึงจะจู้จี้ในเรื่องเช่นนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกของท่านแน่นอน คุณว่าจริงมั้ย

3. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าทำอะไรช้า เมื่อพ่อแม่แ   ก่ เ   ฒ่า อย่ าว่าท่านทำอะไรช้า

ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความ

อดทนมากแค่ไหน ในการสอนให้เราเดินสอนให้เรากิน สอนให้เรา…

ตอนที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแร งกายเพื่อพวกเรา มาถึงนี้ร่างกายจึงทรุ ดโท รม

ถ้าวันหนึ่งท่านแ  ก่ช  ร  าลง กำลังวังชาเริ่มเสื่ อมถอย จำไว้เลย

“เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันหน้า”

4. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน ไม่มีความสาม  า   รถ ไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต คอยเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่ ไม่ใช่

เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าท่านว่า “สู้พ่อแม่ของคนอื่นเขาไม่ได้” คำพูดนี้

เมื่อพูดออกไป มันจะกลายเป็นตราบ าปในชีວิຕคุณไปตลอดชีວิຕ

5. ไม่โท ษพ่อแม่ย ามท่านป่ วยไ ข้ ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่ง จะงานเยอะ

จะดึกดื่นขนาดไหน พอเราเจ็ บไ ข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอ

ท่านจะหาวิธีเยียวย ารักษาเราในทันที ย ามที่ท่านป่ วยไ ข้

เราจงทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยแค่ไหนล่ะ? หรือว่าเพราะพ่อแม่เจ็ บป่ วยนานวัน จึง

ทำให้ลูกไม่กตัญญูไม่สนใจพ่อแม่หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สั  ง  ค  มตราหน้าว่า

เป็นลูกอกตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคน พ่อแม่ให้กายสังขารมา ไม่ใช่ให้เรามาคอย

กล่าวโท ษท่าน เราโตขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่ก็เริ่มแ  ก่ ช  ร  าล  ง จวบจน

ลาโ  ล  กลาลูกหลานไปอย่ าง

ไม่มีวันหวนกลับ ถ้าแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภ ัຢมิได้ แล้วจะไปให้

อภ ัຢใครในโ  ล  กใบนี้ได้ล่ะ? ร้อยพันความดีงามความกตัญญูมาเป็นอันดับที่หนึ่ง

เริ่มจากตอนนี้ ดูแลท่านก่อนจะสาย

ขอบคุณแหล่งที่มา  khaonaroo

Facebook Comments

comments