Home ข้อคิด ลูกที่รักพ่อแม่ ลูกที่กตัญญู จะไม่พูด 5 เรื่องนี้กับพ่อแม่ ดีมากๆ

ลูกที่รักพ่อแม่ ลูกที่กตัญญู จะไม่พูด 5 เรื่องนี้กับพ่อแม่ ดีมากๆ

10 second read
ปิดความเห็น บน ลูกที่รักพ่อแม่ ลูกที่กตัญญู จะไม่พูด 5 เรื่องนี้กับพ่อแม่ ดีมากๆ
0
0

ลูกที่รักพ่อแม่ ลูกที่กตัญญู จะไม่พูด 5 เรื่องนี้กับพ่อแม่ ดีมากๆ

1. ไม่โท ษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่าท่านบ่นว่าก็เพราะ เราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าก็เป็นเพื่อเรา

ต้องการให้เราได้ดี ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่

คนไหนไม่อย ากให้ได้สิ่งที่ดีกับลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้า

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นผู้ที่เก่งกล้าสาม  า   รถกว่าตนเอง

2. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน จู้จี้จุกจิก ท่านเก ิດมาก่อนเรา มีประสบการณ์มามากว่า

อย่ าเสี ยงดังใส่ท่าน หากท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้ใส่

เสื้อผ้าหนาๆ ให้เก็บห้อง ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงนะ


จึงจะจู้จี้ในเรื่องเช่นนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกของท่านแน่นอน คุณว่าจริงมั้ย

3. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าทำอะไรช้า เมื่อพ่อแม่แ   ก่ เ   ฒ่า อย่ าว่าท่านทำอะไรช้า

ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความ

อดทนมากแค่ไหน ในการสอนให้เราเดินสอนให้เรากิน สอนให้เรา…

ตอนที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแร งกายเพื่อพวกเรา มาถึงนี้ร่างกายจึงทรุ ดโท รม

ถ้าวันหนึ่งท่านแ  ก่ช  ร  าลง กำลังวังชาเริ่มเสื่ อมถอย จำไว้เลย

“เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันหน้า”

4. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน ไม่มีความสาม  า   รถ ไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต คอยเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่ ไม่ใช่

เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าท่านว่า “สู้พ่อแม่ของคนอื่นเขาไม่ได้” คำพูดนี้

เมื่อพูดออกไป มันจะกลายเป็นตราบ าปในชีວิຕคุณไปตลอดชีວิຕ

5. ไม่โท ษพ่อแม่ย ามท่านป่ วยไ ข้ ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่ง จะงานเยอะ

จะดึกดื่นขนาดไหน พอเราเจ็ บไ ข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอ

ท่านจะหาวิธีเยียวย ารักษาเราในทันที ย ามที่ท่านป่ วยไ ข้

เราจงทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยแค่ไหนล่ะ? หรือว่าเพราะพ่อแม่เจ็ บป่ วยนานวัน จึง

ทำให้ลูกไม่กตัญญูไม่สนใจพ่อแม่หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สั  ง  ค  มตราหน้าว่า

เป็นลูกอกตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคน พ่อแม่ให้กายสังขารมา ไม่ใช่ให้เรามาคอย

กล่าวโท ษท่าน เราโตขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่ก็เริ่มแ  ก่ ช  ร  าล  ง จวบจน

ลาโ  ล  กลาลูกหลานไปอย่ าง

ไม่มีวันหวนกลับ ถ้าแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภ ัຢมิได้ แล้วจะไปให้

อภ ัຢใครในโ  ล  กใบนี้ได้ล่ะ? ร้อยพันความดีงามความกตัญญูมาเป็นอันดับที่หนึ่ง

เริ่มจากตอนนี้ ดูแลท่านก่อนจะสาย

ขอบคุณแหล่งที่มา  khaonaroo

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …