Home ข้อคิดสอนใจ สิ่งที่คนวัย 40-90 ต้องพบเจอ ที่จะ ก ล่ า ว ต่อไปนี้คือเรื่องจริง ของทุกคน

สิ่งที่คนวัย 40-90 ต้องพบเจอ ที่จะ ก ล่ า ว ต่อไปนี้คือเรื่องจริง ของทุกคน

22 second read
ปิดความเห็น บน สิ่งที่คนวัย 40-90 ต้องพบเจอ ที่จะ ก ล่ า ว ต่อไปนี้คือเรื่องจริง ของทุกคน
0
0

สิ่งที่คนวัย 40-90 ต้องพบเจอ ที่จะ ก ล่ า ว ต่อไปนี้คือเรื่องจริง ของทุกคน

ชีวิตของเราทุกคนก็มีเรื่องราวมากมาย และแท้จริงความไม่แน่นอน

ก็เกิดขึ้นได้ทุกช่วงของชีวิตแน่นอน

เราต่างก็อย  า  ก มีชีวิตเป็นอยู่ที่สุขสบาย

แล้วทุกคนเชื่อหรือไม่ ตัวคุณในช่วงชีวิต 40-90 นี้นั้น

สิ่งต่างๆเกิดขึ้นกันทุกคนแน่ๆ

เรื่องราว ของชีวิต 

หากอายุ 40…”เรียนสูง”กับ”เรียนต่ำ” เหมือนกัน..บางที


คนเรียนน้อยก็หาเงินได้มากกว่า..!!

หากอายุ 50…”สวย” กับ “ขี้เหร่” นั้นก็เหมือนกัน..ไม่ว่าตัวคุณ

จะสวยเพียงใด พออายุปูนนี้แล้ว ย  า  กมากที่จะปกปิดความแ  ก่

หากอายุ 60…”ตำแหน่งสูง” กับ “ต่ำ” ก็เหมือนกัน…  ก็เหมือนกัน

วัยหลังเกษียณ แม้แต่ลูกจ้างก็มองไม่เห็นหัวเจ้านายแล้ว

หากอายุ 70… “บ้านหลังใหญ่”กับ “เล็ก” ก็เหมือนกัน..เวลาที่ข้อเสื่อม

ลุก เดินลำบากเข้า คุณก็แค่ต้องการที่เล็กๆพอพักเท่านั้น

หากอายุ80…”มีเงิน”กับ”ไม่มีเงิน” ก็เหมือนกัน

แม้ตัวคุณอย  า  ก  จ่ายเงิน แต่ตอนนี้คุณก็ไม่รู้จะจ่ายเงินซ์้ออะไร

หากอายุ90…”หลับ”กับ”ตื่น” ก็เหมือนกัน เพราะพอตื่นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร

 

หัดรู้จักทำตัวสบายๆเถอะนะ

สุดท้ายแล้วเราก็เหมือนกัน…หัดลืมความกดดันทั้งหลายนะ

แล้วแสวงหาความสุขกับชีวิตเถอะ

ถือเงินทองเป็นจุดหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตจะมีแต่ความย  า  กลำบากนะ

หากชีวิตยึดบุตร ธิดา เป็นจุดศูนย์กลาง ชีวิตจะมีแต่ความเหนื่อยล้า

หากชีวิตเรา ถือความรักเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง

ชีวิตนั้นมีแต่ความเ จ็ บ ป ว ด

หากชีวิตเรา ถือการแข่งขันเปรียบเทียบเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง

ชีวิตนั้นมีแต่ความตกต่ำ

หากชีวิตเรา ถือความเอื้อเฟื้อใจกว้างเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง

ชีวิตนั้นมีแต่ความโชคดีมีสุข

 

หากชีวิตเรา ถือความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง

ชีวิตนั้นมีแต่ความสุขหากชีวิตเรา

ถือบุญคุณเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง

ชีวิตนั้นมีแต่ใจเมตตา

การเป็นคนดี ที่สำเร็จด้วยปัญญา จะต้องมี 6 ประการ

1. การเป็นคน เหนือเราให้นบน้อม ใต้เราอย่ าดูหมิ่น นั้นคือ ธรรมเนียมปฏิบัติ

2. การงาน เรื่องใหญ่ให้จริงจัง เรื่องเล็กที่ไม่สำคัญอย่ าใส่ใจ ถือเป็นปัญญา

3. เกี่ยวเนื่องผลประโยชน์ สาม  า  ร  ถได้ 6 ส่วน แต่เ  อ  าเพียง 4 ส่วน ถือเป็นคุณธรรม

4. ความเที่ยงตรง รักษาตัวดั่งเช่นด  อ กบั  ว หอมใสสะอาดขจรไกล ถือเป็นความเที่ยงธรรม

5. การปฏิบัติกับคน นอกในเป็นหนึ่งเดียว สัตย์ซื่อต่อผู้คน ถือเป็นความน่าเชื่อถือ

6. การบำเพ็ญ รวมศูนย์จิตสมาธิ เคารพฟ้ารักผู้คน ถือเป็นเมตตาธรรม

เวลาไม่มีเงิน ขอให้ขยันทำงาน เงินก็มา อันนี้เรียกว่า สวรรค์ประทานรางวัลให้ความขยัน

เวลามีเงิน เ  อ  าเงินออกไป คนก็มาเลย อันนี้เรียกว่าเงินไปคนมาหากมีคนแล้ว

เ  อ  าความรักออกไป ธุรกิจก็มาเลย อันนี้เรียกว่ารวยรักมากผู้คนหากธุรกิจสำเร็จ

เ  อ  าปัญญาออกไป ความ ปิติ ความเจริญก็มา อันนี้เรียกว่า คุณธรรมอยู่ฟ้า

หากไม่ยอมให้หรือเ   สี  ยสละ ก็ไม่มี โ  ล  กนั้นกลมคุณปฏิบัติกับคนอื่นเช่นใด

คนอื่นก็ปฏิบัติกับคุณเช่นนั้นมอบให้ท่านเรื่องจริงอีกหลายประโยคหากท่านป่   ว ย

ไม่หนักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ท่านอาจจะพบว่า เงินไม่สำคัญ

แต่ร่างกายและคนในบ้านสำคัญหากท่านป่  ว  ยหนักเป็นเวลา 1 เดือน

ท่านอาจจะพบว่า เงินสำคัญมาก ร่างกายและคนในบ้านก็สำคัญมากๆหากท่านป่  ว    ยหนักมาก

เป็นเวลาครึ่งปีเดาว่าท่านต้องละทิ้งทรัพย์สินเงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์

เพื่อแลกกับสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นของสำคัญที่สุดน่า  เ  สี  ยดาย บนโ  ล  กใบนี้คนส่วนใหญ่

เมื่อแผลหายก็ลืมถึงความเ จ็ บ ป ว ด รวมถึงข้าพเจ้าด้วย

ดังนั้นเมื่ออ่านถึงตอนนี้ ก็จะรู้แน่ชัดว่าในชีวิตเรา ใครและเรื่องอะไรถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญ

1. อย่ าอ  ว ด  อ้างเงินของคุณ ในโรงพย าบาลมันเป็นเพียงกระดาษ 1 แผ่น

2. อย่ าอ  ว ด  อ้างงานที่คุณทำ เมื่อไม่มีคุณ จะมีคนอีกเหลือคณานับที่ทำได้ยอดเยี่ยมกว่าที่คุณทำ

3. อย่ าอ  ว ด  อ้างห้องหับบ้างช่องของคุณ เมื่อคุณไปแล้ว มันก็กลายรังของคนอื่น

4. อย่ าอ  ว  ด  อ้างรถของคุณ เมื่อคุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือคนอื่นแล้ว

มีสิ่งเดียวที่คุณจะอ  ว  ด  อ้างได้นั้นคือ สุขภาพของคุณ

เมื่อไม่มีคนอื่น คุณก็ยังสาม  า ร  ถอาบแดด

ดื่มชา เพลิดเพลินกับชีวิตที่มีสุขภาพดีขอให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดี

เนื่องเพราะอะไหล่ไม่อาจเข้ากันได้

และราคาสุดแพงนี่เป็นการกระตุ้น เพื่อส่งเสริมและแบ่งปันกัน (ให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดี)

หลายเรื่องเป็นปรัชญาการดำรงชีวิต หรือการปฏิบัติตนของคนเพื่อให้อยู่ดีมีสุข

สาม  า ร  ถหาได้หลายที่อ่านแล้วๆ เพื่อนๆ หรือ ผู้อ่าน ลองปรับใช้ดู

เ  อ  าเท่าที่ทำได้นะและ ขอให้ ได้แบ่งปันให้คนรอบข้างได้รับรู้ ยิ่งมากยิ่งดี

ขอบคุณแหล่งที่มา smileroyyim

เรียบเรียง chit-in

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิดสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …