ความต่างการคบมิตร ระหว่าง คน จี น กับ คนไ ท ย อ่านแล้วน่าคิดตามนะ

0
194 views

ความต่างการคบมิตร ระหว่าง คน จี น กับ คนไ ท ย อ่านแล้วน่าคิดตามนะ

“คนจีน”…!!

เพื่อนเปิดกิจการใหม่ เขาจะพากันไปอุดหนุน เปิดบิลให้เพื่อน

“คนไ ท  ยบางคน”…!!

เพื่อนเปิดร้านใหม่ จะไปกินฟรี ถามหาส่วนลดก่อนสั่งอาหารเ  สี  ย  อีก

“คนจีน”…!!

จะสร้างโรงงาน ไปซื้อเหล็กสั่งปูนร้านเพื่อน เท่าไหร่ก็คิดกันราคาลูกค้าทั่วไป

“คนไ  ท   ยบางคน”…!!


ยิ่งสนิท ยิ่งจะขอก ด  ร าคากับเพื่อน ลดจนเพื่อนแทบจะไม่มีกำไรไปจ่ายค่าเช่าตึกแล้ว

“คนจีน”…!!

ไปมาหาสู่กัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด จับกลุ่มทำธุรกิจช่วยเหลือกันในกลุ่ม

“คนไ ท   ยบางคน”…!!

ไปหาเพื่อน ไม่ยืมเงินก็ชวนกินเ ห ล้ า นั่งนินทาว่าร้ า ยคนอื่น

“คนจีน”…!!

ดีใจกับความสำเร็จเพื่อน

“คนไ ท  ยบางคน”…!!

 

ห  มั่  นไ   ส้ นั่งอิ  จ ฉ  าริ  ษ  ย ากันเอง

“คนจีน”…!!

พย าย ามอุดหนุนพรรคพวกตัวเอง สนับสนุนเกื้อกูลกัน

ให้มากที่สุด ไม่อย ากให้เงินท  อ  งรั่ว  ไ ห  ล

“คนไ ท  ยบางคน”…!!

ทำล  า  ยล้  างกันเอง ไม่อย ากเห็นใครได้ดีกว่าตัวเอง

คนอื่นข  าย  ถู  กกว่าเพื่อนตัวเองบาทเดียว ยอมสั่งกับคนอื่น

ผมเลิกคบเพื่อนประเภทนี้ไปหลายคน!!

เพื่อนไร้คุณภาพตอนเราเลี้ยงหมา ค่าข้าวค่าน้ำ ไม่เคยมาช่วยออก

หม  าป่  ว   ยรักษาเป็นหมื่นไม่เคยช่วยพอหมาผม

ออกลูก คอมเม้นต์คนแรกเลยว่า “ขอตัวนึง”

มันฟ้องว่าเห็น  แ  ก่  ตั ว อย่ าบอกว่าพูดเล่น

ให้จริงคุณก็เอ  าผมก็คนไ ท  ยไม่ได้ดูถู  ก  คนไ ท  ย

แต่เราต้องยอมรับว่า มีคนพวกนี้ในสัง  ค  มเราจริงๆ และต้องยอมรับว่า

นิสัยพวกนี้ถ่วงความเจริญสุดๆ

และถ้าสังเกตดีๆ นิสัยพวกนี้มักมีอยู่ในคนล้  มเห ล  วทั้งนั้น คนอื่นเป็นไงไม่รู้

ผมเจอคนแบบนี้ผมเลิกคบหมด แม้แต่คนรู้จักก็เ  สี  ย  ดายเวลาคุยด้วยคุณไปที่อื่นเท่าไหร่ก็จ่าย

พอมาหาเพื่อน จะเ  อ  า ถู  กๆ คุณลืมไปหรือเ  ป  ล่  า เพื่อนคุณ

ก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเหมือนคุณนั่นแหละ

ใจเขาใจเรา

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

Facebook Comments

comments