เลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น “เพชรอันเจิดจ้า” ไม่ใช่แค่ “หินธรรมดา”

เลือกอยู่กับคนที่เห็นเราเป็นเพชร-คบคนที่เห็นคุณเป็นเพชร-จงเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณเป็นเพชรไม่ใช่หิน-จงเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณเป็นเพชร-จงเลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น เพชรอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ หินธรรมดา..ก้อนหนึ่ง

เลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น “เพชรอันเจิดจ้า”

ไม่ใช่แค่ “หินธรรมดา”

เลือกอยู่กับคนที่เห็นเราเป็นเพชร-คบคนที่เห็นคุณเป็นเพชร-จงเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณเป็นเพชรไม่ใช่หิน-จงเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณเป็นเพชร-จงเลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น เพชรอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ หินธรรมดา..ก้อนหนึ่ง

1. แม้แต่ “หัวใจตัวเอง” เรายังบังคับให้หยุดเต้นไม่ได้

แล้วจะไปบังคับ “หัวใจคนอื่น” ให้มาเต้นเพื่อเรา ได้อย่างไร

2. “คู่ชีวิต” ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ “สมบูรณ์ทุกอย่าง”

แต่เป็นคนที่เราอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่า “ทุกอย่างสมบูรณ์”

3. ยิ่งเรา “รักตัวเอง” อย่างเเท้จริงมากเท่าไร

เราก็จะยิ่งยอมให้ “คนอื่นหลอก” น้อยลงเท่านั้น


4. บางครั้ง…!!ความรักผ่  า   นเข้ามาในฐานะ “พร”

บางครั้ง…!!ความรักผ่   า  นเข้ามาในฐานะ “ครูผู้สอน”

เมื่อความรักเป็น “พร” อย่าลืม “ขอบคุณ” แล้วเราจะมีความสุขยิ่งขึ้น

เมื่อความรักเป็น “ครูผู้สอน” อย่าลืม “เรียนรู้” แล้วเรา

จะมีความทุ  ก   ข์น้อยลง

5. “ข้อดี” คือสิ่งที่ดึงดูดคนสองคนเข้าหากัน

แต่การเข้าใจและยอมรับใน “ข้อเ  สี   ย  ” เท่านั้น

ที่จะทำให้คนสองคน ไม่เดินหนีจากกันไป

6. คนบางคนผ่  า  นเข้ามาเพื่อให้เรารัก

ส่วนคนบางคนผ่  า  นเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักที่จะรักตัวเอง

7. ความรักที่ดีต้องทำให้เรารู้สึก “เติมเต็ม บวกกับ เติบโต” ไม่ใช่ “ตกต่ำ”

เลือกอยู่กับคนที่เห็นเราเป็นเพชร-คบคนที่เห็นคุณเป็นเพชร-จงเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณเป็นเพชรไม่ใช่หิน-จงเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณเป็นเพชร-จงเลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น เพชรอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ หินธรรมดา..ก้อนหนึ่ง

8. ในวันที่ใจเธอไร้รัก…!!ไฉนโลกจึงหมดสิ้นซึ่งสีสัน

เธอจะเรียกร้องรักจากใครกัน เมื่อในใจเธอนั้นยังไม่มี

เมื่อไม่รู้วิธีที่จะให้แล้วจะมาขอสิ่งใดในวันนี้

รักที่ดีเริ่มจากรักที่เธอมีเต็มล้นปรี่จนพร้อมพลีเผื่อผู้คน

9. เวลาเลิกกับใคร อัตราความ “เ  จ็   บ ใ  จ” จะแปรผัน

ตามอัตรา “ความสุข” ที่เราไปฝากไว้ให้อีกฝ่ายควบคุม

10.ย  า   มมีคู่ หมั่นเรียนรู้ความรักย  า  ม อ  ก  หั  ก หมั่นเรียนรู้ความจริง

11. “ความรัก” อาจไม่ใช่การนั่งมองตากันทั้งวัน”

แต่คือการมองไปที่ “ขอบฟ้าแห่งความฝัน” ซึ่งหลอมรวมเราเป็นหนึ่งเดียว

12. ถ้าอย  า  กประสบความสำเร็จในความรักจงเลิก “ฝืนใจคนอื่น”

ถ้าอย  า  กประสบความสำเร็จในชีวิต จงหัด “ฝืนใจตัวเอง”

13. เมื่อความรักจบ ขอให้นิ่งสงบแล้วพิจารณาตัวเองเ  สี  ยก่อน

อย่าเพิ่งรีบร้อนคบใครเพราะแค่ “อย  า  กลืมคนเก่า”

เพราะนั่นคือการก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่

ด้วย “คุณภาพของใจ” ที่เท่าเดิม…!!

14. “ความเข้าใจ” คือ “ลมหายใจ” ของความรัก

15. คนที่เราเลือกจะรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วย

ไม่ใช่คนที่เราหาข้อเ  สี   ย “ไม่ได้” แต่คือ

คนที่มีข้อเ  สี  ยซึ่งเรา “รับได้”

16. ความรัก คงดีตรงที่มันสาม   า   รถย่อขนาดจักรวาล

อันกว้างใหญ่ ให้เหลือพื้นที่เท่าใจเพียงสองดวง…!!

17. ในย  า  มที่เรากำลังมอบ “ความรัก” ให้ใครสักคน

เราไม่เคยรู้สึกสงสัยหรือสับสน ว่าชีวิตนี้ “เกิดมาเพื่ออะไร”

18. บางครั้ง…!! ความรักอาจไม่ได้เข้ามาเพื่อ “คงอยู่”

แต่เข้ามาเพื่อให้เราได้ “เรียนรู้” และ “เติบโต”

เลือกอยู่กับคนที่เห็นเราเป็นเพชร-คบคนที่เห็นคุณเป็นเพชร-จงเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณเป็นเพชรไม่ใช่หิน-จงเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณเป็นเพชร-จงเลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น เพชรอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ หินธรรมดา..ก้อนหนึ่ง

19. “มีคู่” ก็ดี…!! เพราะมันเเปลว่า เรากำลัง

อยู่อย่าง “ไม่เดียวดาย”

“ไม่มีคู่” ก็ดี เพราะมันเเปลว่า เรากำลัง

อยู่อย่าง “มีตัวเลือกมากมาย”

20. รู้จักความรัก แต่ไม่รู้จักความไม่แน่นอน

ก็ต้องเจอกับความทุ   ก   ข์ อย่างแน่นอน

21. เพชรยังคงสวยงามเท่าเดิม

แม้คนตาบอดคนหนึ่งจะคลำดูแล้วบอกว่า “มันเป็นแค่ก้อนหิน”

เพลงของโมส  า  ร์  ทยังคงไพเราะเหมือนเดิม

แม้คนหูตึงคนหนึ่งจะบอกว่าเขาได้ยินแค่ “เ  สี  ยงเครื่องสายสีกัน”

ผักยังคงเป็นอาหารที่มีประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลง

แม้คนไม่ชอบกินผักคนหนึ่งจะบอกว่า “ผมรังเกียจมัน”

ฉะนั้น โปรดจำไว้ให้ดีว่า….!!

“คุณค่าของสิ่งสิ่งหนึ่งไม่เคยหมดไป เพียงเพราะ

ใครคนหนึ่งมองไม่เห็นคุณค่าของมัน”

และคุณค่าของ “คุณ” ก็เช่นเดียวกัน…!!

ขอบคุณแหล่งที่มา ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

Facebook Comments

comments