อย่าเลือกทำความดี ให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเราดีเลย

อย่าเสียเวลาทําความดีให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเราดี-อย่าเสียเวลา กับคนที่ไม่เห็นค่า-อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าของเรา-อย่าเสียเวลา-อย่าเสียเวลา ทําดี

อย่าเลือกทำความดี ให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเราดีเลย

มันมีจริงๆนะ คนที่รักบางคนเพียงแค่เห็นหน้า

คนที่ เ ก ลี ย ด บางคนเพียงแค่ฟังใครเ ล่   า  มา

เคยเป็นไหม ไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่า

เพราะ สำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้

อย่าเสียเวลาทําความดีให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเราดี-อย่าเสียเวลา กับคนที่ไม่เห็นค่า-อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าของเรา-อย่าเสียเวลา-อย่าเสียเวลา ทําดี

ทำทุ กอย่างเพื่อหวังให้ทุ กคนบนโ  ล ก  มา  รั  กเรา เหนื่อยเ  ป ล่  า มันเป็นไปไม่ได้หรอก

เพราะ ใส่ใจมากไปเราจึง ทุ ก ข์ เพราะ สงสัยมากไป

จึง ท ร ม า นหากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมัน


เรามาสู่โ  ล ก   นี้เสมือนนักเดินทาง เรื่องราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ตั ดสิน

เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล็ก

เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้าก็กลายเป็นเรื่องเ   ล่   า

เรื่องเ  ล่  าปากต่อปากกันไปนานๆ สุดท้ายก็เป็นแค่คำ นิน ทา

เราทุ กคนเป็นได้ก็แค่คนในคำ นิน ทา คนใน ลม ปากใครๆ

ไม่ต้องพย าย ามทำตัวให้เป็นที่รัก ของทุ กคนหรอก มันเป็นไปไม่ได้

อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจนักก็ถอยออกมาบางคนย าก

ที่จะเปลี่ยน คนที่ เก ลียด เรา ให้หันมาชอบ

อย่าเสียเวลาทําความดีให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเราดี-อย่าเสียเวลา กับคนที่ไม่เห็นค่า-อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าของเรา-อย่าเสียเวลา-อย่าเสียเวลา ทําดี

เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ทำให้คนที่รักเรามีความสุข

ดีกว่า อย่าเ สียเวลานั่ง ปั้นหน้า อยู่กับ คนที่ไม่คิดจะ ยอมรับ เราเลย

บางครั้ง การทำความดี ของเรา ก็ไม่สาม   า ร  ถซื้อใจใครได้

การทำดี บางครั้งอาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ ให้ถูกคนด้วย

อย่าเ สียใจถ้าเค้ามองไม่เห็น ในสิ่งที่เราตั้งใจ

แต่จงดีใจและภูมิใจเถอะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว

บางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนๆนั้น

ตั ดสิน ว่าเราดีหรือไม่ แต่ความเป็นจริงแล้วที่สุดของความดี

ของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอก ดังนั้นเราจึง

คาดหวังไม่ได้ ว่าเราหรือเค้า ใครกันแน่ที่ดีกว่ากัน

อย่าเสียเวลาทําความดีให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเราดี-อย่าเสียเวลา กับคนที่ไม่เห็นค่า-อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าของเรา-อย่าเสียเวลา-อย่าเสียเวลา ทําดี

แต่ให้เราคิดแค่ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราแล้วก็พอ การจากกันด้วยความดี

สักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้น แต่ การจากกันด้วยความ เ ล ว

ต่อให้นานเพียงใดความ เ ล ว ก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีไปได้เลย

เลือกใช้เวลาที่มีต่อกันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลาเป็นคนบ่งบอก

ชีวิตเหมือนรสชาติของ กา แฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขม

เข้มก็ดี จืดก็ดี ต่างมีรสชาติ ร้อนก็ดี เย็นก็ดี

ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน

จะชง กา แฟ ให้ถูกปากทุ กคนบนโลกได้อย่างไรกัน

ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออกมา

ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะ

อย่าคาดหวังในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้อง  ผิ  ด  หวัง

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Facebook Comments

comments