ยกนิ้วก้อยขึ้นมาดู ชายดูขวา หญิงดูซ้าย แม่นจริง

ยกนิ้วก้อยขึ้นมาดู-ดูดวงนิ้วก้อย4ข้อ-หญิงดูซ้าย ชายดูขวา-ดูลายมือ ผู้หญิง ข้างไหน-ดู ลายมือ นิ้ว ก้อย

ยกนิ้วก้อยขึ้นมาดู ชายดูขวา หญิงดูซ้าย แม่นจริง

อย  า   กจะรู้ถึงจุ ด เ ด่ น จุ ด ด้ อ ย ของตนเองไหม รวมถึงของใครก็ตาม

เพียงนิ้วก้อยเท่านั้นสา  ม  า  ร  ถ  บอกอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียว

บอกเลยว่างานนี้มันก็ตรงมาก แม่นมากไม่แพ้ศาสตร์การทำนายแบบอื่นๆ เลย

ยกนิ้วก้อยขึ้นมาดู-ดูดวงนิ้วก้อย4ข้อ-หญิงดูซ้าย ชายดูขวา-ดูลายมือ ผู้หญิง ข้างไหน-ดู ลายมือ นิ้ว ก้อย

โดยวิธีการดูก็ง่าย ๆ เลย แบฝ่ามือออกมา ยกนิ้วก้อยขึ้นมาดู

ชายให้ดูขวา หญิงให้ดูซ้าย แล้วลองสังเกตเส้นแบ่งของข้อนิ้วก้อน

ซึ่งปกติก็จะมี 3 ข้อ ส่วนไหนที่ย  า   วสุดนั่นจะบอกถึงจุดเด่นของคุณนั่นเอง

ข้อไหนของนิ้วก้อยย  า   ว ที่สุด บอกถึง จุ ด เ ด่ นของคุณ


1 ข้อบนย   า  วที่สุด แสดงว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านของการเจรจา

คำพูดดึงดูดผู้คน พูดจาฉะฉาน น้ำ  เ  สี  ย  ง  ดี น่าฟัง กิริ  ย  า  ท่าทางดี

เป็นคนที่มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตมากพอสมควร

2 ข้อกลางย  า  วที่สุด บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูง

ใส่ใจคนรอบข้างเสมอ ส่วนมากมือแพทย์จะเป็นแบบนี้

3 ข้อ  ล่   า   ง  ย  า  วที่สุด บ่งบอกว่าเป็นคนที่รักอิสระ ไม่ชอบการบังคับ

ตรงไปตรงมา เปิดเผย ฝีปากกล้า มีความยึดมั่น

ในตัวเอง มีเหตุผล เก่ง โต้แย้งเก่งมาก

ยกนิ้วก้อยขึ้นมาดู-ดูดวงนิ้วก้อย4ข้อ-หญิงดูซ้าย ชายดูขวา-ดูลายมือ ผู้หญิง ข้างไหน-ดู ลายมือ นิ้ว ก้อย

ข้อไหนสั้นที่สุดบ่งบอกถึง ข้ อ ด้ อ ยของคุณ

1 ข้อบนสั้นที่สุด เป็นคนที่อายมาก ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่

ไม่ค่อยเข้าใจตัวเอง ไม่ค่อยผูกมิตรกับใคร

2 ข้อกลางสั้นที่สุด เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรม

แน่วแน่ ไม่ค่อยประนีประนอมอะไรง่าย ๆ

3 ข้อล่   า   งสั้นที่สุด บ่งบอกว่าเป็นคนง่าย ๆ เป็นคน ซื่ อ ไม่มีเหลี่ยม

อะไรกับใครเขา เชื่อคนง่าย มักโ ด น ห ล อกบ่อย ๆ

เห็นไหมว่าเพียงแค่นิ้วก้อยก็ยังบอกอะไรเราได้ตั้งหลายอย่างเลย

หากอย  า  ก  จะรู้ข้อเ ด่ น ข้ อ ด้ อ ยของใครก็ลองสังเกตข้อนิ้วก้อยของเขาดูเลย

ขอบคุณแหล่งที่มา krustory

Facebook Comments

comments