ความรัก ควรจะบานได้ทุกที่ ยกเว้นที่ “ต้นงิ้ว” อ่านเตือนตนไว้

ดอกรักบานได้ทุกที่ยกเว้นต้นงิ้ว-ดอกรักบาน-ต้นงิ้ว-ดอกรัก จะบานได้ทุกที่ ยกเว้นที่ “ต้นงิ้ว”

ความรัก ควรจะบานได้ทุกที่ ยกเว้นที่ “ต้นงิ้ว” อ่านเตือนตนไว้

ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ประสบปัญหา แฟนหรือสามีนอกใจกันเยอะมาก

ส่วนหนึ่งมาจากคนเ   ห  ล่   านั้น ลุ่มหลงในภาพลักษณ์

ในกามที่นำไปสู่ความเสื่อม เป็นบัวใต้น้ำที่ไม่รู้จักคำว่าพอ

ยังไม่รู้และเข้าใจความหมายของชีวิตว่าเกิดมาเพื่ออะไร มองว่านั่นคือ

ความสุขที่ยั่งยืน หารู้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็หนีไม่พ้นบาป-บุญที่กระทำมา

คนเ    ห   ล่   านั้นประตูน ร ก เปิด  อ้ารอต้อนรับอยู่แล้วหากต า ยไป

หากเราเกิดมาในพระพุทธศาสนา อย  า   กให้เชื่อเรื่องของบ า ป บุญ


กฏแห่งกร รม ทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลนั้นแน่นอนหนีไม่พ้น

ดอกรักบานได้ทุกที่ยกเว้นต้นงิ้ว-ดอกรักบาน-ต้นงิ้ว-ดอกรัก จะบานได้ทุกที่ ยกเว้นที่ “ต้นงิ้ว”

หากในชีวิตเราต้องเจอคนแบบนี้ในชีวิต ก็ขอให้ปล่อยและตัดใจ

ให้อ   ภั  ย อย่าคิดแก้แ  ค้   น   สาบแช่ง หรือจองเ  ว  ร   อีกเลย

ให้คิดเ   สี  ย  ว่า เรา ยินดีชดใช้กร รมให้หมดๆ ในชาตินี้

เพื่อจะได้ไม่ต้องมาทุก ข์ ท ร ม านอีกในชาติภพหน้าอีก

ขอคัดกร รมไม่จองเ  ว  ร   จองกร รมกับคนที่มาสร้างทุ กข์ให้กับเราอีก

ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเจอคนแบบนี้อีก ขอให้ทุกๆอย่าง

มันจบสิ้นในชาตินี้ ตั้งจิตอธิฐานและขอให้ผลของการไม่  ผิ  ด  ศีลข้อ 3

จงประสบพบเจอรักที่จริงใจ ซื่อสัตย์ ไม่ทรยศ หักหลัง

ขอให้เจอร้กแท้ที่เป็นเนื้อนาบุญส่งเสริม เกื้อหนุนให้ไม่ต้องพลัดพรากจากกันอีก

ขอให้เจอคนศีลเสมอกัน การลืมคนที่รักอาจจะทำย  า   กมากๆ

แต่เมื่อวางได้ ปล่อยได้ เราจะพบกับความสุข

ที่แท้จริงได้จากภายในของเราเอง

ดอกรักบานได้ทุกที่ยกเว้นต้นงิ้ว-ดอกรักบาน-ต้นงิ้ว-ดอกรัก จะบานได้ทุกที่ ยกเว้นที่ “ต้นงิ้ว”

เราไม่ได้หวังว่า ”คู่ชีวิตต้องดีที่สุด” ขอแค่มี ”คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน” แค่นี้ก็พอ

“แม้นมี…!!วาสนา”

ขอแค่มี..!!บ้านแสนสงบสุข

ไม่หวังอัครสถาน หลังโต มั่นคง หากแต่ แ  ข็   งแรง

อบอุ่น ด้วยความรักใคร่ กลมเกลียว

ไม่หวังบ้านสวยงาม เลิศหรู หากแต่ งามหมดจรด

ด้วยจิตใจ ของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ หากแต่

เป็นสังคม เอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วย เพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มี..!!คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน

ไม่หวังว่า ต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน

ไม่หวังว่า สวยหล่อล  า  ก  ดิน หากแต่เดินไปด้วยกัน แล้วส่งเสริม

ไม่หวังเป็น ช้างเท้าหน้าเท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไป ในทุกวันดีร้า ยด้วยรอยยิ้ม

ขอแค่มี..!!งานที่รักเป็นเสาหลักรายได้

ดอกรักบานได้ทุกที่ยกเว้นต้นงิ้ว-ดอกรักบาน-ต้นงิ้ว-ดอกรัก จะบานได้ทุกที่ ยกเว้นที่ “ต้นงิ้ว”

ไม่หวังงาน ที่มีหน้ามีตาอวดใครๆ หากแต่เป็นงาน

ที่ทำแล้ว มีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี

ไม่หวังรายได้ มหาศาล หากแต่สมความสาม  า   ร  ถ ติดตัว

เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญ คือ ไม่มีหนี้สิน

จากสินทรัพย์ เสื่อมราคา เพื่อรักษาหน้าตาในสังคม

ขอแค่มี..บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลาย ประสบความสำเร็จ เป็นตำนาน หากแต่

มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโ   ร ค   ภั   ยไ  ข้เ   จ็ บท  ร ม   า น  ตัวเอง และ คนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลาน คลานหมอบรอรับมรดก สมบัติเ  อ  าหน้า

หากแต่ลูกหลานรัก รู้คุณ น้อมรับมรดกแห่ง ”วาสนา” ต่อไปเป็น มรดกล้ำค่า

ขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่ง ในทุ ก  ด้าน

หากแต่มีปัญญา เ  อ  า  ตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ดอกรักบานได้ทุกที่ยกเว้นต้นงิ้ว-ดอกรักบาน-ต้นงิ้ว-ดอกรัก จะบานได้ทุกที่ ยกเว้นที่ “ต้นงิ้ว”

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่น นำสมัย หากแต่อ่อนน้อม ถ่อมตน

รู้กาลเทศะ มีม  า   ร ย  า  ท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตตา เอ็นดู

และ สำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะ   ชั่   วและดี อย่าให้ใครด่ ามา ถึงพ่อแม่ว่า “ไม่ สั่ง สอน”

สุดท้ายหากยังเหลือ “วาสนา”

ไม่หวังงานศ พ แห่งเกียรติยศ หากแต่ลมหายใจสุดท้าย

ที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลาน ร่ำลา

ตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้ ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศั  ก  ดิ์สิทธิ์

เป็นองค์พย  า  นใน มุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาล…!!

ตั้งใจกราบ พระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็ม ทิศทางไปสู่

“วาสนา” มิหวังปาฏิหาริย์ แห่งคุณวิเศษคุณพระ…!!

เราทุกคนล้วน เลือกได้เอง อย่างแท้จริง

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Facebook Comments

comments