โหงวเฮ้ง “หน้าผาก” บอกนิสัย ตัวตน ธาตุแท้ลึกๆ

โหงวเฮ้งหน้าผาก-โหงวเฮ้ง หน้าผาก รูปหัวใจ-หน้าผาก รูป ตัว m-โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี-โหงวเฮ้งผู้หญิงไม่ดี-ดูโหงวเฮ้ง ที่ไหนดี-โหงวเฮ้งหน้าผากผู้หญิง-หน้าผากตัวm ทรงผม-หน้าผากแคบ แบน-หน้าผากสวย เป็นยังไง-ลักษณะ คนวาสนาดี

โหงวเฮ้ง “หน้าผาก” บอกนิสัย ตัวตน ธาตุแท้ลึกๆ

เช็กนิสัย ตัวตน ธาตุแท้ลึก ๆ ตามศาสตร์โหงวเฮ้งหน้าผากแต่ละแบบ จริงหรือไม่…?

คนหน้าผากกว้าง เป็นคนฉลาด เรียนรู้เร็ว และใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์

วันนี้เราจะเผยความลับลักษณะนิสัยของคนที่มีลักษณะหน้าผากแ  ต  กต่างกัน

หน้าผาก ตามศาสตร์โหงวเฮ้ง เชื่อว่าเป็นจุดที่

สาม  า  รถบ่งบอกถึงความสาม  า  รถของระดับสติปัญญา

ครอบครัว ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้กำเนิด รวมทั้งสาม  า  รถบอกลักษณะนิสัยว่าเป็นคนแบบไหนได้

ซึ่งลักษณะของหน้าผากแต่ละแบบนั้น


สาม  า  ร  ถบอกได้ถึงลักษณะนิสัยที่ซ่อนอยู่ลึก ๆ ได้เป็นอย่างดี

โหงวเฮ้งหน้าผาก-โหงวเฮ้ง หน้าผาก รูปหัวใจ-หน้าผาก รูป ตัว m-โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี-โหงวเฮ้งผู้หญิงไม่ดี-ดูโหงวเฮ้ง ที่ไหนดี-โหงวเฮ้งหน้าผากผู้หญิง-หน้าผากตัวm ทรงผม-หน้าผากแคบ แบน-หน้าผากสวย เป็นยังไง-ลักษณะ คนวาสนาดี

1.หน้าผากโค้ง

คนที่มีหน้าผากโค้ง มักเป็นคนเปิดเผยจริงใจ นิสัยตรงไปตรงมา

ไม่มีลับลมคมใน ที่สำคัญคนที่มีหน้าผากโค้งได้รูปมักโกหกไม่ค่อยเนียน

จั  บ  ผิ  ดง่ายเพราะถ้ารู้สึกอะไรมักจะแสดงออกมาอย่างนั้น

โหงวเฮ้งหน้าผาก-โหงวเฮ้ง หน้าผาก รูปหัวใจ-หน้าผาก รูป ตัว m-โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี-โหงวเฮ้งผู้หญิงไม่ดี-ดูโหงวเฮ้ง ที่ไหนดี-โหงวเฮ้งหน้าผากผู้หญิง-หน้าผากตัวm ทรงผม-หน้าผากแคบ แบน-หน้าผากสวย เป็นยังไง-ลักษณะ คนวาสนาดี

2.หน้าผากกว้าง

คนที่มีหน้าผากกว้าง มักเป็นคนที่เรียนรู้เร็ว ฉลาดเป็นกรด

มีความสาม  า  ร  ถ มีเหตุผล และมักเป็นที่รักของคนรอบข้าง

โหงวเฮ้งหน้าผาก-โหงวเฮ้ง หน้าผาก รูปหัวใจ-หน้าผาก รูป ตัว m-โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี-โหงวเฮ้งผู้หญิงไม่ดี-ดูโหงวเฮ้ง ที่ไหนดี-โหงวเฮ้งหน้าผากผู้หญิง-หน้าผากตัวm ทรงผม-หน้าผากแคบ แบน-หน้าผากสวย เป็นยังไง-ลักษณะ คนวาสนาดี

3.หน้าผากตรง

คนที่มีหน้าผากตรง เป็นคนตรง ใจกว้าง รอบคอบ มุ่งมั่นตั้งใจทั้งเรื่องงาน

และเรื่องส่วนตัว เหมาะที่จะทำธุรกิจ เพราะถ้าเป้าหมาย

อะไรจะพ  ย  า ย  า  มไปให้ถึงเป้าที่ตั้งเ  อ  า  ไว้เสมอ

โหงวเฮ้งหน้าผาก-โหงวเฮ้ง หน้าผาก รูปหัวใจ-หน้าผาก รูป ตัว m-โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี-โหงวเฮ้งผู้หญิงไม่ดี-ดูโหงวเฮ้ง ที่ไหนดี-โหงวเฮ้งหน้าผากผู้หญิง-หน้าผากตัวm ทรงผม-หน้าผากแคบ แบน-หน้าผากสวย เป็นยังไง-ลักษณะ คนวาสนาดี

4.หน้าผากแคบ

คนที่มีหน้าผากแคบ เป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึก

คิดมาก เจ้าอารมณ์

โหงวเฮ้งหน้าผาก-โหงวเฮ้ง หน้าผาก รูปหัวใจ-หน้าผาก รูป ตัว m-โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี-โหงวเฮ้งผู้หญิงไม่ดี-ดูโหงวเฮ้ง ที่ไหนดี-โหงวเฮ้งหน้าผากผู้หญิง-หน้าผากตัวm ทรงผม-หน้าผากแคบ แบน-หน้าผากสวย เป็นยังไง-ลักษณะ คนวาสนาดี

5.หน้าผากสูงเหมือนภูเขา

คนที่มีหน้าผากสูง เป็นคนจิตใจดี โรแมนติก มีเหตุผลและมีความคิด

ครีเอทสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง รักความก้าวหน้า

นิสัยอ่อนโยน และทำในสิ่งที่รัก

โหงวเฮ้งหน้าผาก-โหงวเฮ้ง หน้าผาก รูปหัวใจ-หน้าผาก รูป ตัว m-โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี-โหงวเฮ้งผู้หญิงไม่ดี-ดูโหงวเฮ้ง ที่ไหนดี-โหงวเฮ้งหน้าผากผู้หญิง-หน้าผากตัวm ทรงผม-หน้าผากแคบ แบน-หน้าผากสวย เป็นยังไง-ลักษณะ คนวาสนาดี

6.หน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M

คนที่มีหน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M มักเป็นคนซื่อสัตว์ ชอบลงมือทำมากกว่าพูด

มีความรับ  ผิ  ด  ชอบ เข้ากับคนอื่นง่าย และเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดี

และที่สำคัญคนที่มีลักษณะหน้าผากโค้งหยักเป็นรูปตัว M เป็นคนที่เชื่อถือได้

โหงวเฮ้งหน้าผาก-โหงวเฮ้ง หน้าผาก รูปหัวใจ-หน้าผาก รูป ตัว m-โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี-โหงวเฮ้งผู้หญิงไม่ดี-ดูโหงวเฮ้ง ที่ไหนดี-โหงวเฮ้งหน้าผากผู้หญิง-หน้าผากตัวm ทรงผม-หน้าผากแคบ แบน-หน้าผากสวย เป็นยังไง-ลักษณะ คนวาสนาดี

7.หน้าผากซิกแซก

คนที่มีลักษณะหน้าผากเป็นคลื่นมักเป็นคนดื้อ มีความคิดเป็นของตัวเอง

ชอบเก็บตัว ไม่ถนัดเข้าหาคนอื่น แถมยังปากแ  ข็  ง

จนบางครั้งทำให้ดูเป็นคนโลกแคบ

ขอบคุณแหล่งที่มา  scoopwhoop

Facebook Comments

comments