เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30 ถึง60 ปี ไว้ไปคิดกันนะ

เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30-60 ปี-7 เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30-60 ปี-ข้อคิดวัย 30-60 ปี

เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30-60 ปี

1. เมื่อ 60 ไม่ใช่วัยแก่อีกต่อไปในระยะหลังจะนำสุขภาพและความแ  ข็   งแรง

ของร่างกายมาเป็นตัวบ่งชี้ความแก่ของคน ดังนั้นหากคนที่อายุ 60 ปี

สุขภาพดีร่างกายอ่อนกว่าวัยก็ยังไม่ถือว่าคน ๆนั้นเป็นผู้สูงอายุ

ในบางประเทศมีการนับอายุคนแก่จาก 65 หรือ 70 ปีขึ้นไป

จึงเห็นได้ว่าความแก่จึงไม่ใช่เรื่องของอายุอย่ างเดียว

เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30-60 ปี-7 เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30-60 ปี-ข้อคิดวัย 30-60 ปี

2.แก่อย่ างไรวางแผนได้ตั้งแต่วัยกลางคน การวางแผนบั้นปลายชีวิต

สาม  า ร   ถทำได้ตั้งแต่ “วัยกลางคน” หรืออายุ 40 ปี ซึ่งเรื่องใหญ่


ของคนวัยนี้คือมักคิดว่าตัวเองแก่ ความกระตือรือร้น

กับชีวิตจะลดน้อยถอยลง

นำไปสู่ความท้อแท้ในชีวิต อายุ 30 ถึง 40 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการวางแผน

ที่จะแก่อย่ างจริงจัง ทั้งความคิด สุขภาพ เรื่องต่าง ๆ ในชีวิตหากวางแผนดี

ดูแลสุขภาพจริงจัง เมื่อเข้าเลข 6 คุณก็จะเป็นคนแก่

ที่อ่อนกว่าวัยอย่ างไม่ต้องสงสัย

3.การพึ่งพาตัวเองได้ คือหัวใจของการเป็น S m a r t S e n i o r ซึ่งก็คือ

ผู้สูงวัยที่สาม  า   ร  ถ  พึ่งพาตัวเองและยังสนุกกับการใช้ชีวิต

อย่ างสง่างาม ยังกระฉับกระเฉงทั้งร่างกาย

ความคิดและจิตใจซึ่งแม้ว่าผู้สูงวัยหลายคนจะมีความคิดว่า

เมื่อแก่ตัวลงจะต้องมีโ ร ค ต้องเจียมตัว ซึ่งในความเป็นจริงผู้สูงวัย

เป็นวัยที่ยังสา  ม   า  ร  ถ  ทำอะไรได้  อีกมากมาย เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์

หาก  ดูแลสุขภาพและวางแผนเรื่องต่าง ๆในชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆ

การเป็น S m a r t S e n i o r ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม

เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30-60 ปี-7 เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30-60 ปี-ข้อคิดวัย 30-60 ปี

4.สุขภาพคือเรื่องแรกที่ต้องเตรียมตัว “สุขภาพ” เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนที่ยังไม่แก่

ต้องคิดไว้เลยว่าเมื่ออายุ 60 ถึง70 แล้ว เราต้องช่วยเหลือตัวเองได้

ไม่พึ่งพิงคนอื่น ต้องวางแผนตั้งแต่อายุ 40 เป็นต้นไป

พอถึง 60 เนี่ย ผมมั่นใจเลยว่าช่วงเวลา 20 ปีในการดูแลตัวเอง

ออกกำลังกาย กินอาหารให้ถูกต้อง ควบคุมอารมณ์ให้เป็น

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จะเป็นกำไรชีวิตที่เราสะสมไว้

เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีพลังและมีคุณภาพ

5.คุณค่าของการเป็นผู้สูงวัยคือความภาคภูมิใจกับชีวิต

ความภาคภูมิใจกับชีวิตที่ผ่  า  น  มาของผู้สูงวัย

กับสิ่งที่ได้เคยทำประโยชน์ให้ครอบครัวและสังคม

เป็นสิ่งที่จะช่วยพยุงจิตใจให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า

แม้จะอยู่ในวัยที่ไม่ได้ตรากตรำทำงานเหมือนแต่ก่อน ขณะเดียวกัน

ก็ยังคงมีคุณค่ากับปัจจุบันเพราะสา ม  า  ร  ถ  เป็นที่พึ่งพาของลูกหลานได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

6.หันมาสนใจเรื่องที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม จากโครงสร้างทางสังคม

ที่เปลี่ยนไปทำให้ไม่สาม  า   ร ถ  อยู่กันเป็นครอบครัวได้ อย่ างเมื่อก่อน

ผนวกกับสังคมที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย

จึงเป็นเรื่องที่ต้องหันมาสนใจ เพราะนอกการมีโครงสร้าง

และสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงวัยแล้ว

ยังมีสังคม สิ่งอำนวยความสะดวกและกิจก ร ร มรองรับให้ทั้งผู้สูงวัย

และสมาชิกในครอบครัวสาม  า   ร  ถใช้เวลาร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องแยก

ผู้สูงวัยให้ออกไปอยู่โดดเดี่ยว”คนที่กำลังจะแก่” และ “คนที่แก่แล้ว”

เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30-60 ปี-7 เรื่องนี้ฝากถึง “คนกำลังจะแก่” วัย 30-60 ปี-ข้อคิดวัย 30-60 ปี

ควรคิด  อย่ างไร คนที่กำลังอยู่ในวัยกลางคน อายุ 30 ถึง 40 ปี ควรถาม

ตัวเองว่าในอีก 10 20 30 ปีข้างหน้าจะเป็นคนแก่แบบไหน ซึ่งถ้าอย ากเป็นแบบไหน

เราสาม  า  ร   ถ  วางแผนได้ตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ

ขณะที่ผู้สูงวัยต้องมั่นใจในตัวเองว่าสาม  า  ร  ถทำชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าได้

ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด กินให้เป็น นอนให้หลับ ละซึ่งความเ  ค   รี ย   ด

ก็จะนำไปสู่การเป็นคนแก่ที่มีความสุขได้ไม่ย าก ถึงตรงนี้ เรื่องของคนแก่

คงไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงวัยที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วเท่านั้น

แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ตระหนักรู้ดีว่า “อายุกำลังเพิ่มขึ้น”

และคนที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้สูงวัยด้วยเช่นกัน ทำให้เห็นว่าเรื่องของสังคม

ผู้สูงวัยนั้นใกล้ตัวเราทุกคนมากกว่าที่คิด เพราะเราต่างก็เป็นกลไกสำคัญ

ในการขับเคลื่อนสังคมพฤฒพลัง หรือ Active Aging Society

ให้ดำเนินไปอย่ างอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขอบคุณแหล่งที่มา สบายตา

Facebook Comments

comments