คุณเข้าใจเรื่องนี้แล้ว คุณอาจจะรักแม่มากขึ้นกว่าเดิม

อ่านเรื่องนี้ คุณจะรักแม่มากขึ้น-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก ความหมาย-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก

คุณเข้าใจเรื่องนี้แล้ว คุณอาจจะรักแม่มากขึ้นกว่าเดิม

วันนี้ลูกๆ หลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข

ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่ ในการเลี้ยงดู เ   อ   า   ใจใส่

เป็นอย่ างดีจากแม่ อย ากได้  อะไร

มีแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน

อย ากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไรแม่ก็ส่ง  เ   สี   ย   ให้เรียน

อย ากทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอดมาลูกๆ

อ่านเรื่องนี้ คุณจะรักแม่มากขึ้น-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก ความหมาย-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก

หลายคนได้รับความสุข สะดวก สบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆ ด้าน


ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เงินทองที่ใช้จ่ายได้ตามใจปรารถนา

พร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อ  เ   สี   ย  ง ควาสมบูรณ์ ความสุขสบาย

ที่ลูกได้รับอย่ างสุขเกษมเปรมปรีดทุกวันนี้ได้มาจากใคร

วันนี้ยังมีลูกๆ หลายคนไม่ได้  อยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่อบอุ่น

ต้องกลายเป็นเ   ด็   ก   กำพร้า เป็นเ   ด็   ก  เร่ร่อน เป็นเ   ด็   ก  จ  ร จั   ด  นอนตามป้ายรถเมล์

เร่ขอทานเก็บเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆ ต้องทนทุ   ก   ข์ ท   ร  ม   า  น เดียวดายไร้ความอบอุ่น

หว้าเหว่ในหัวใจขาดที่พึ่งพาอาศัยต้องตะเกียกตะกายต่อสู้ในโลกที่โห ดร้ าย

มีแต่แก่งแย่งแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น เล่นพรรคเล่นพวก

คิดเ  อ   า   แต่ประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ

โบราณว่า ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพ  แ   ต  ก ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง

ไร้อนาคต ไร้การศึกษา กลายเป็นเ   ด็  ก  มีปัญหา เป็นภาระของสังคม

อ่านเรื่องนี้ คุณจะรักแม่มากขึ้น-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก ความหมาย-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก

คงต้องทุ   ก   ข์  ท   ร ม     า น  อย่ างหาประมาณมิได้ หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่ง

ในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก เต็มไปด้วยอันตร ายรอบด้าน

ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่ างปลอด   ภั  ย หากเปรียบไป

ก็เหมือนพ่อกับแม่ ถ่อเปรียบเสมือนพ่อ แพเปรียบเสมือนแม่ ถ้าถ่อหักก็ยังสา  ม  า ร  ถใช้มือ

หรือเท้าพายแทน แต่  ก็ต้องทุลักทุเลพอควร มีโอกาสถึงฝั่ง 50กับ50

แต่หากแพต้อง  แ  ต  ก  หรืออับปางกลางแม่น้ำ โอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงลางเลือน

และริบหรี่เต็มประดา อาจต้อง จ ม น้ำ ต าย หรือเป็นอาหารของสัตว์ร้ ายได้

เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่ง  เ   สี   ย   งอันอำไพ ชีวิตมะลายไป เหลือสิ่งใด

ไว้ทดแทน หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเรา

เทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลงๆ

คล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลงๆ อายุที่ได้มาก็คือเวลาที่  เ  สี   ย   ไป

ยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดหายลงไป

เท่านั้น บางครั้งเทียนมันก็ลุกโชติช่วงชัชวาล บางครั้งก็ริบหรี่หือไม่ก็  ดับ

แล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือนหย าดน้ำตาของผู้เป็นแม่ของเรา

อ่านเรื่องนี้ คุณจะรักแม่มากขึ้น-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก ความหมาย-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก

ในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำ ๆ วาระสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่ างนี้

แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก แม่ผู้ยอมอด เพื่อให้ลูกอิ่ม แม่ผู้ที่ยอม  ทุ   ก  ข์   เพื่อให้ลูกสุข

แม่ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย แม่ผู้ที่ยอมต ายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

แม่ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ

เหนื่อยไหมลูก? หิวไหมลูก…?

ลูกอย ากทานอะไร ลูกอย ากได้ 

อะไรบอกแม่มาแม่จัดให้…?

แล้วลูกละ เคยถามแม่บ้างหรือเ   ป   ล่   า..?

ลูกบางคน ย ามแม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะรักษาน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน

ทำให้ท่านสบายอกสบายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน..?

ลูกวัวลูกควายซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉาน มีคุณธรรมน้อย เมื่อโตขึ้นเลิกกินนมแม่

วิ่งเล่นไปมา  เ  อ  า  ลำตัวถูไถคลอเคลียแม่มันเล่น แล้วก็เดินจากไป เราอาจสรุปว่า

ลูกวัวตัวนั้นไม่ดี ไม่มีความกตัญญู สู้ลูกคนไม่ได้

แต่ร้อยทั้งร้อยของเจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นและทิ้งแม่ไป

มันจะไม่เถียงแม่ ไม่ตวาดแม่ ไม่ตีแม่ ไม่กระทืบเท้าใส่แม่

และที่สำคัญมันจะไม่ขยี้หัวใจแม่ของมัน..!!

อ่านเรื่องนี้ คุณจะรักแม่มากขึ้น-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก ความหมาย-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก

แต่ลูกคนบางคนกลับมีแต่คอยสร้างความ  ทุ  ก  ข์  ใจให้แก่ท่าน

มีแม่หลายคนที่ระทมขมขื่น  เ   สี   ย ใจเพราะลูก ต้องแอบร้องให้ประจำ

ถึงแม้แม่จะได้รับความ  ทุ  ก  ข์  ท  ร  ม  า  น  จากลูกเพียงใด แม่ก็ยังรัก แม้บางครั้งมีใครบอกว่า

ลูกของแม่  ชั่  ว ลูกของแม่เล ว แม่ก็จะไม่เชื่อ ลูกของฉันไม่เป็นอย่ างนั้น

ลูกของฉันเป็นคนดี ดี  ชั่   ว  ก็ลูก ผิ   ด   ถูกก็เลือ ด จะเฉือนจะเชือดได้   อย่ างไรกัน

บางคน  เ  อ  า  แต่สนุก เชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อแม่ รักแฟนมากกว่ารักแม่

เคารพเมียมากกว่าเคารพแม่ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่ โทรหาแฟนมากกว่า

โทรหาแม่ คุยกับแฟนทั้งวันทั้งคืน แต่คุยกับแม่แป๊บเดียวตอนขอตังค์

แม่หลายคนช่างโชคร้ ายนักเลี้ยงลูกมาตั้งหลายคน แต่ลูกเ  ห  ล่   านั้นไม่สาม  า   รถ

ที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลย ปล่อยให้แม่ไปอยู่ตามบ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ทิ้งไว้ตามวัดบ้าง ปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมว ไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจ

ขนมซักชิ้นหนึ่ง น้ำสักแก้วหนึ่ง เงินสักบาทไม่เคยเลย ที่จะให้แม่ มีแต่จะ  เ  อ า

ทรัพย์สิน มรดก เงินประกัน บางคนถึงขนาดแช่งให้แม่ต ายเร็วๆ เพื่อตัวเองจะได้มรดก

ถ้าเย็นนี้คุณแม่ต ายไปคุณแม่จะได้   อะไรจะได้เพียงแต่ข้าวต้มถ้วยเดียวและน้ำเ   ป  ล่   า ครึ่งแก้ว

ใส่ถาด  เ  อ  า  ไปวางไว้ข้างโ   ล  ง ศ พเท่านั้นหรือ แล้วลูกชายลูกหญิงผู้โง่เขลา

ก็จะไปเคาะข้างโลง พร้อมกับพูดว่า แม่จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะ

แม่จ๋าลุกขึ้นมากินน้ำเถอะ แม่จ๋าพระมาแล้วฟัง  ส   ว   ด   นะแม่นะ แต่ในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่

เราจะได้ยินแต่คำว่า ลูกจ๋าลูกหิวหรือเ  ป  ล่  า…?

อ่านเรื่องนี้ คุณจะรักแม่มากขึ้น-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก ความหมาย-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก

ลูกต้องการอะไรหรือเ   ป  ล่  า…? ลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเ   ป  ล่  า

จะมีลูกซักกี่คนที่จะถามแม่เช่นนั้น หรือจะรอให้แม่ต ายไปซะก่อนแล้วค่อยถามอย่ างนั้นหรือ

เรารักสิ่งใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รักษาสิ่งนั้น แล้วมันจะอยู่กับเรานาน

ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รักษาใจท่าน ถามท่านต้องการอะไร…?

ท่านอย ากไปไหน..? ท่านอย ากทานอะไร..? ท่าน  เ   จ็   บ  ตรงไหน  ป  ว  ดที่ใด…?

ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยสนใจท่านเลย แต่พอคุณแม่ต ายลงนำร่างที่ไร้วิญญาณ

ของแม่ไปใส่โลงทองอย่ างดี เ  อ  า  ไปไว้วัดแล้วนิมนต์พระมา  ส   ว   ด  7 วัน 7 คืน

หวังว่าดวงวิญญาณของแม่จะไปสู่สุขคติโลกสวรรค์

นี่หรือคือสิ่งที่เรามอบให้แม่ จัดห้องนอนให้แม่ ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม้ครั้งเดียว

ยังดีกว่าจัดงานศ พใหญ่โตเมื่อแม่สิ้ นชีวิต มอบด อ กไม้สัก  ด   อ กให้แม่

ตอนมีชีวิตอยู่ มีค่ากว่าพวงหรีดหลายร้อยพวงที่ประดับข้างโลงศ พแม่ หาน้ำเย็นๆ

ให้แม่ดื่ม ทำอาหารดีๆ ให้แม่กิน มีค่ากว่าจัด  อาหารอันประณีตไปวางข้างโลงศ พท่าน

โทรศัพท์หรือจดหมาย ไปถามไถ่ท่านบ้าง ดีกว่าจัดงานบุญใหญ่โตอุทิศให้ท่าน

ทำความดีมีความกตัญญูต่อแม่ ขณะมีชีวิตอยู่ ประเสริฐกว่าการสำนึกบุญคุณ

ได้เมื่อท่านต ายจากแล้วใครจะมาดูแลเรา มาสนใจรักเรา

มาเป็นห่วงเป็นใยเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่

ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ รักใดไหนเ  ล่   าเท่าแม่รัก เป็นรักที่บริสุทธิ์ใจ เป็นรักที่ยิ่งใหญ่

เป็นรักที่แท้จริง อันรักใดไหนเ   ล่   าเท่ารักลูก จิตพันผูกสายเลือ ดสืบเชื่อสาย

เป็นความรักบริสุทธิ์ดุจใจกาย เป็นเครื่องหมายประจักษ์รักซื่อตรง

อ่านบทความนี้จบแล้วเย็นนี้ไปกราบตักท่าน ไปดูดวงตาท่านสิว่าท่านมีความสุข

หรือมีความ  ทุ   ก   ข์ ไม่ ต้องอายในการทำความดี มีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่ านิ่งดูดาย

ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน

อาจจะไม่มีโอกาส ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ แล้วจะไปอ้อนวอนตอนที่แม่มีแต่ร่าง

ซึ่งไร้วิญญาณแล้วคงไม่มีความหมาย น้ำเย็นๆ สักแก้ว  เ  อ  า  ไปให้ท่านดื่ม

เสื้อผ้าดีๆ สักชุด เป็นลูกที่ดีสักคน ส  า  ม  า  ร  ถ  ต่อชีวิตแม่ได้เป็นปีๆ

อย่ า  เ  อ  า  ไปให้ท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตแล้ว มันไม่มีประโยชน์อะไร

ให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เฒ่า

อ่านเรื่องนี้ คุณจะรักแม่มากขึ้น-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก ความหมาย-ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก

ให้ท่านได้ประจักษ์รักของเรา ดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนม์ อย่ าให้ความสำคัญ

กับแม่ผู้มีพระคุณเฉพาะในวันแม่ 12 สิงหาคม เท่านั้น แต่จงทำทุกวันให้เป็นวันแม่

เหมือนกับความรักที่แม่มีให้ลูกทุกๆ วันตั้งเกิดจนต าย หมั่นดูแลรักษาจิตใจของท่านให้ดี

เพราะเราสา  ม  า  ร  ถ  มีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้

อย่ าปล่อยให้หญิงแก่ๆ คนหนึ่งที่รักเรามากที่สุดในโลก ต้องอยู่ในความโดดเดี่ยว

เปลี่ยวเหงาที่โห ดร้ าย ต้องตรมใจต ายเพราะลูกๆ ที่เธอรักแต่ไม่รักเธอ

หากพรุ่งนี้ไม่มี..!!แม่

ขอบูชาและเทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดิน ขออุทิศความดีจากบทความนี้

ให้แด่คุณแม่ทุกๆ คน ถ้าผู้ได้ริแ  ช่   ง  ด่   าว่าทำร้ ายบุพการีที่มีพระคุณ

กับเรา อย่ าหวังเลยว่าจะชีวิตนี้จะเจริญ

ขอบคุณแหล่งที่มา สบายตา

Facebook Comments

comments